Hyppää sisältöön

Koulukuljetukset

Koulukuljetus järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle lähikouluun. Koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä. Painotetussa opetuksessa opiskelevalla tai perheen valitseman toissijaisen opiskelupaikan valinneella oppilaalla ei ole oikeutta koulumatkaetuun.

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen, jos koulumatkan pituus asuinpaikan mukaiseen lähikouluun on

 • 1.–2. luokilla yli 3 kilometriä
 • 3.–10. luokilla yli 5 kilometriä.
Perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvilla oppilailla on oikeus kuljetukseen, jos matka on
 • 1.–2. luokilla yli 2 kilometriä
 • 3.–10. luokilla yli 3 kilometriä.

Esiopetukseen osallistuvien oppilaiden koulukuljetusraja on perusopetuslain mukainen viisi kilometriä.

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, joka opiskelee esiopetuksessa koulussa tai suorittaa ensimmäisen esiopetusvuoden päiväkodissa, on oikeutettu koulukuljetukseen, kun koulumatka on yli kolme kilometriä. Tämän pitää perustua asiantuntijalausuntoon.

Koulumatkan vaarallisuutta määritellään Koululiitu-ohjelmalla. Lisäksi erityisiin syihin perustuen koulukuljetusta voi hakea koulukuljetushakemuksella.

Lisätietoja ensisijaisesti oppilaan oman koulun rehtorilta.

 • Koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä. Koulukuljetus järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Jos lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kaupunki järjestää koulukuljetuksen vain oppilaan väestörekisteritietojen mukaiseen kodin osoitteeseen.

  Oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen. Omavastuurajat kävellen kuljetusreitin varteen ja lähimmältä pysäkiltä kouluun ovat yhteen suuntaan samat kuin koulukuljetusrajat.

  Oppilaalla on oikeus siirtolippuun, mikäli koulumatkalla joudutaan käyttämään kahta linja-autoa ja molempien matkojen pituus ylittää koulukuljetusrajan.

 • Erityisiin syihin perustuen koulukuljetusta voi hakea koulukuljetushakemuksella, joka toimitetaan:
  Lahden Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2 krs. Vesku-aukio, Aleksanterink. 18, 15140 Lahti, arkisin 9–18.