Hyppää sisältöön

Koulukuljetukset

Koulukuljetus järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle lähikouluun. Koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä. Painotetussa opetuksessa opiskelevalla tai perheen valitseman toissijaisen opiskelupaikan valinneella oppilaalla ei ole oikeutta koulumatkaetuun.

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen, jos koulumatkan pituus asuinpaikan mukaiseen lähikouluun on

 • 1.–2. luokilla yli 3 kilometriä
 • 3.–10. luokilla yli 5 kilometriä.
Perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvilla oppilailla on oikeus kuljetukseen, jos matka on
 • 1.–2. luokilla yli 2 kilometriä
 • 3.–10. luokilla yli 3 kilometriä.

Esiopetukseen osallistuvien oppilaiden koulukuljetusraja on perusopetuslain mukainen viisi kilometriä.

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, joka opiskelee esiopetuksessa koulussa tai suorittaa ensimmäisen esiopetusvuoden päiväkodissa, on oikeutettu koulukuljetukseen, kun koulumatka on yli kolme kilometriä. Tämän pitää perustua asiantuntijalausuntoon.

Koulumatkan vaarallisuutta määritellään Koululiitu-ohjelmalla. Lisäksi erityisiin syihin perustuen koulukuljetusta voi hakea koulukuljetushakemuksella.

Lisätietoja ensisijaisesti oppilaan oman koulun rehtorilta.

 • Koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä. Koulukuljetus järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Jos lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kaupunki järjestää koulukuljetuksen vain oppilaan väestörekisteritietojen mukaiseen kodin osoitteeseen.

  Oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen. Omavastuurajat kävellen kuljetusreitin varteen ja lähimmältä pysäkiltä kouluun ovat yhteen suuntaan samat kuin koulukuljetusrajat.

  Oppilaalla on oikeus siirtolippuun, mikäli koulumatkalla joudutaan käyttämään kahta linja-autoa ja molempien matkojen pituus ylittää koulukuljetusrajan.

 • Erityisiin syihin perustuen koulukuljetusta voi hakea koulukuljetushakemuksella, joka toimitetaan Lahden kaupungin kirjaamoon.

  Koulukuljetushakemus  (pdf)
  Koulukuljetushakemus (word)

  Sähköpostiosoite: kirjaamo@lahti.fi
  Postiosoite: Lahden kaupunki, kirjaamo, PL 202, 15101 Lahti
  Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2 krs., Vesku-aukio, Aleksanterinkatu18, 15140 Lahti, Palvelutori avoinna arkisin klo 8-18.

 • Oppilaan koulukuljetustiedot löytyvät Wilmasta Lomakkeet-välilehdeltä kohdasta Koulukuljetustiedot. Aamujen kiinteistä noutoajoista tulee tieto Wilmaan. Poikkeuspäivien noutoajankohdat ilmoitetaan erikseen. Myös muista ilmoitettuihin aikoihin tulleista muutoksista ilmoitetaan erikseen. Koulukuljetusten noutoajat on hyvä tarkastaa Wilmasta joka viikko.

  Jos koulukuljetus peruutetaan esim. lapsen äkillisen sairastumisen takia, tulee peruutuksesta ilmoittaa auton kuljettajalle tekstiviestillä. Oppilasta kuljettavan auton puhelinnumero toimitetaan koululta koteihin. Etukäteen tiedossa olevat muutokset ilmoitetaan koulun koulukuljetusvastaavalle.

  Oppilaan tulee olla odottamassa koulukyytiä vähintään 5 minuuttia ennen ilmoitettua hakuaikaa. Oppilaan myöhästyessä annetusta hakuajasta häntä ei voida jäädä odottamaan, koska auton pitää olla sovitussa ajassa seuraavassa kohteessa. Myöhästymistapauksissa huoltaja järjestää oppilaalle kyydin kouluun.  Jos kuljetus on myöhässä (esim. liikene-esteen tai sääolosuhteiden takia), on oppilaan varauduttava odottamaan autoa enintään 20 minuuttia. Oppilaan tai huoltajan on oltava yhteydessä kuljettajaan tai koulun kuljetusvastaavaan, jos auto ei ole saapunut 20 minuutin kuluessa.

  Ohje koululaiskuljetuksista huoltajille ja oppilaalle.