Hyppää sisältöön

Perusopetus Lahdessa

Perusopetuspalvelut huolehtivat Lahden kaupungin perusopetuksesta sekä koululaisten iltapäivä- ja kerhotoiminnasta. Keskeisenä tavoitteena on huolehtia, että peruskoulun päättävästä ikäluokasta 98 % sijoittuu jatko-opintoihin.

Kaupungin 22 peruskoulussa peruskoululaisia on keskimäärin 10 400. Opettajia ja avustajia on yhteensä 1020.

Lahdessa järjestetään myös ruotsinkielistä perusopetusta, laajamittaista kaksikielistä opetusta (suomi-englanti) sekä ruotsinkielistä kielikylpyopetusta.

Lahden perusopetus järjestää myös sairaalaopetusta sekä vaikeasti vammaisille oppilaille erityistä tukea, oppimista tukevaa kuntoutusta ja toimintakykyä edistävää ohjausta Päijät-Hämeen kuntia palvelevasti.

Lahden perusopetus järjestää myös vaativaa erityistukea tarvitseville lapsille ja nuorille sairaalaopetusta sekä opetusta vaikeasti vammaisille, autismikirjon oppilaille ja  psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille Päijät-Hämeen kuntia palvelevasti.

Perusopetuspalveluissa tehdään lasten ja nuorten moniammatillista hyvinvointityötä yhteistyössä varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen kanssa. Yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa toteutetaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä. Eri tavoin edistetään lapsiperheiden, lasten ja nuorten kuulemista kaikissa palveluissa.

Perusopetuksen järjestämiseksi kaupunki on jaettu kolmeen alueeseen: pohjoinen, eteläinen ja itäinen alue. Lue lisää lähikoulusta ja alueellisesta oppilaaksiotosta.

Lisätietoa