Hyppää sisältöön

Hennalan päiväkoti

Hennalan päiväkoti sijaitsee Lahden eteläisellä asuinalueella. Päiväkoti toimii vehreässä puistoympäristössä Kasarmikadulla entisellä varuskunta-alueella.

Tarjoamme oppimisympäristön, jossa lapset voivat kasvaa, kehittyä ja oppia yhdessä toisten lasten, aikuisten ja lähiympäristön kanssa.

Olemme mukana valtakunnallisessa Liikkuva päiväkoti -ohjelmassa, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen liikkumisen ilo. Tämän lisäksi Hennalan päiväkodin lapset tutustuvat ruokamaailmaan eri aistien välityksellä Sapere-lasten ruokakasvatusmenetelmällä.

Varhaiskasvatuspaikkoja yhteensä 75.

Kasarmikatu 10

 • esiopetus

  p. 044 416 3323

 • 3-5 -vuotiaat

  p. 044 416 3369

 • 0-3 -vuotiaat

  p. 050 398 5487

 • 3-5 vuotiaat

  p. 044 716 1362

 • Hennalan päiväkodissa jatketaan käyttöä turvaavia toimenpiteitä, jotka terveysvalvonta on hyväksynyt. Tilat ovat normaalisti käytettävissä.

  Hennalan päiväkotirakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus valmistui loppuvuodesta 2022. 1980-luvun alun rakennus on ikäisekseen kohtuullisessa kunnossa. Vuodesta 2013 on tehty käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Ilmanvaihdon riittävyys heikentää sisäilmalaatua.

  Terveysvalvonnan arvion mukaan terveyshaittaa aiheuttava haitallinen altistumisolosuhde on mahdollinen. Rakenteissa on viite paikallisista mikrobivauriosta sekä pistemäisiä tai vähäisiä ilmavuotoreittejä oleskelutilojen sisäilmaan. Työterveyden arvion mukaan sairastumisen vaaraa ei voida pitää merkittävänä.

  Lahden Tilakeskus on käynnistänyt toimenpiteet Hennalan päiväkotirakennuksessa mahdollisen terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen vaikuttavuuden vähentämiseksi. Ensisijaisesti ilmanvaihtoa pyritään  tehostamaan tai sitten käyttäjämääriä vähentämään ilman riittävyyden takaamiseksi. Rakennuksen ulkovaipan sisäkuoren ilmatiiveyttä sekä vallitsevia paineolosuhteita seurataan määrävälein.

  Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa toimintaansa, asiassa edetään ja etenemisestä tiedotetaan kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti. Malliin voi tutustua kaupungin lahti.fi -verkkosivuilla.

  Hennalan päiväkotirakennus on käytössä arviolta vuoden 2025 loppuun saakka. Tuolloin on suunniteltu valmistuvan nykyisen toimipisteen korvaava tilajärjestely.

  Lisätietoja
  Lahden kaupunki
  Sisäilma-asioissa, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, Lahden Tilakeskus, 044 482 6222
  Päiväkodin toimintaan liittyvissä asioissa päiväkodinjohtaja, eteläisen alueen vastaava päiväkodinjohtaja Päivi H Hämäläinen, p. 050 398 5782

  lahti.fi 

  Kaupungin sisäilmatoimintamalli

Yhteystiedot