Hyppää sisältöön
kuvituskuva

Herrasmannin päiväkoti

Herrasmannin päiväkoti on Vihreän lipun päiväkoti. Vihreä lippu on kansainvälinen kestävän kehityksen ohjelma ja kasvatusalan ympäristösertifikaatti, joka ohjaa kestävään elämäntapaan ja ympäristökuormituksen vähentämiseen yhdessä. Lippu myönnetään osoituksena suunnitelmallisesta ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä.

Päiväkodissamme aikuisen turvallinen ja välittävä läsnäolo luo lapselle fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön. Tavoitteenamme on levollinen ilmapiiri, jossa yksilöllisesti tuemme lasta terveeseen itsetuntoon ja myönteiseen minäkuvaan.

”Meillä paljon leikitään
se on tässä talossa tärkeää.
Ja pienissä ryhmissä touhutaan
se on silloin paljon mukavampaa.
Kielellinen tietoisuus on meille tuttu
on se niin paljon harjoiteltu juttu.
Metsän reunalla kun päivänsä viettää,
on luontoasiat helppo mieltää.
Ja kun oikein hyvin osataan
me Vihreää Lippua heilutetaan!”

Varhaiskasvatuspaikkoja yhteensä 134.

Herrasmannin toimipiste, Roopenkatu 1

 • Roopenkadun toimipisteessä tehdään vuoden 2024 aikana käyttöä turvaavina toimenpiteinä ilmanvaihdollisia ja painesuhdehallinnallisia toimenpiteitä sekä sisäisiä tilajärjestelyjä.   

  Loppuvuodesta 2023 tiedotettiin Roopenkadun toimipisteen kuntotutkimuksen valmistumisesta sekä sen jälkeisistä jatkotoimista. Kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaan terveysvalvonta on arvioinut terveyshaitan todennäköisyyttä ja työterveys terveydellistä merkittävyyttä. Kiinteistönomistaja Lahden Tilakeskus on käynyt vuoropuhelun terveysvalvonnan kanssa korjaavista toimenpiteistä.  

  Terveysvalvonnan lausunnon perusteella terveyshaittaa aiheuttavan haitallisen altistumisolosuhteen mahdollisuus vaihtelee eri osissa rakennusta. Todennäköistä terveyshaittaa esiintyy Naavarinteen tilassa 116, muissa rakennuksen ryhmätiloissa todennäköisyys on astetta alhaisempi, mahdollinen. Terveyshaittaa aiheuttavana tekijänä on pääasiallisesti kuntotutkimuksin todennetut laaja-alaiset kosteus- ja mikrobivauriot eri puolilla rakennusta ulkoseinän alaosan rakenteissa (valesokkeli). 

  Työterveyden arvion mukaan olosuhteiden terveydellinen merkitys tilassa 116 on merkittävä ja muissa rakennuksen ryhmätiloissa kohtalainen. Kosteus- ja mikrobivauriot voivat altistaa erilaisille hengitystie- ja silmäoireille sekä altistaa allergisen nuhaan tai astmaan sairastumiselle.  

  Käyttöä turvaavina toimenpiteinä Naavarinteen 116 – 118 tilojen käyttö tullaan päättämään kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Päiväkodin omaehtoisena tilajärjestelynä Naavarinteen ryhmän toiminta siirretään saliin jo kevään 2024 ajaksi. Siirtoa tehdään helmikuun puolivälistä. Rakennuksen muiden ryhmätilojen ilmanvaihdollisia ja painesuhdehallinnallisia käyttöä turvaavia toimenpiteitä tehdään vuoden 2024 aikana.  

  Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa toimintaansa ja seuraa päiväkodin sisäilmatilannetta. Tietoa työryhmän tehtävistä ja ratkaisuprosessista löytyy kaupungin sisäilmatoimintamallista kaupungin lahti.fi -verkkosivuilla.    

  Lisätietoja  

  Sisäilma-asioissa, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, Lahden Tilakeskus, jussi.hietala@lahti.fi,  044 482 6222  
  Päiväkodin toimintaan liittyvissä asioissa päiväkodinjohtaja, Anu Paronen, anu.paronen@lahti.fi, p. 050 398 5783     

   Kaupungin sisäilmatoimintamalli: PowerPoint-esitys (lahti.fi)   

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Herrasmannin päiväkodin Roopenkadun yksikön kuntotutkimustulokset terveysvalvonnan arvioitavina, tilannetiedote 31.10.2023

  Herrasmannin päiväkodin Roopenkadun yksikön kunto on tutkittu. Parhaillaan määritetään jatkotoimia. Tilat ovat normaalisti käytettävissä.  

  Herrasmannin päiväkoti toimii kahdessa toimipisteessä, Roopenkadulla sekä Kunnasmannin toimipiste Ristimäenkadulla.    

  Roopenkadun toimipisteeseen on tehty koko rakennuksen kattava kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus osana rakennuksen elinkaarta. Kaupungin toimintamallin mukaisesti seuraavaksi terveysvalvonta arvioi kuntotutkimustiedon pohjalta mahdollista terveyshaittaa. Tämän jälkeen työterveys arvioi vallitsevien olosuhteiden terveydellistä merkittävyyttä.  

  Kiinteistön omistaja Lahden Tilakeskus ja terveysvalvonta neuvottelevat mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä. Etenemisestä infotaan henkilöstöä sekä tammikuuhun 2024 mennessä myös huoltajia ja muita asianosaisia.   

  Päiväkodille on perustettu kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä. Tietoa työryhmän tehtävistä ja ratkaisuprosessista löytyy kaupungin sisäilmatoimintamallista kaupungin lahti.fi -verkkosivuilla.  

  Lisätietoja 

  Sisäilma-asioissa, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, Lahden Tilakeskus, jussi.hietala@lahti.fi,  044 482 6222  
  Päiväkodin toimintaan liittyvissä asioissa päiväkodinjohtaja, Anu Paronen, anu.paronen@lahti.fi, p. 050 398 5783    

  Kaupungin sisäilmatoimintamalli: PowerPoint-esitys (lahti.fi) 

 • alle 3-vuotiaat

  p. 044 416 4208

 • 3–6 -vuotiaat

  p. 044 416 3353

 • 1–5 -vuotiaat

  p. 044 416 3002

 • 3–5 -vuotiaat

  p. 044 416 3354

 • esiopetus

  p. 044 416 3352

Kunnasmannin toimipiste, Ristimäenkatu 10

 • alle 3-vuotiaat

  p. 044 416 3356

 • 1–5 -vuotiaat

  p. 044 416 3007

 • 3–5 -vuotiaat

  p. 050 398 5788

Yhteystiedot