Hyppää sisältöön

Kanervan päiväkoti

Kanervan päiväkoti sijaitsee geologisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Salpausselän alueella. Läheltä Tapanilan maastosta löytyy useita suppia ja muita jääkauden sulamisvesien muovaamia paikkoja.

Olemme Vihreän lipun päiväkoti sekä Lahden ensimmäinen Salpausselkä Geopark-päiväkoti. Meillä painotetaan luonto- ja ympäristökasvatusta sekä liikuntaa kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Ohjaamme lapsia ympäristökasvatuksen keinoin pienestä pitäen vastuulliseen elämäntapaan. Luonnossa liikkuminen, sen tutkiminen ja ihmetteleminen tarjoavat rauhaa, virkistystä ja rikkaita aistielämyksiä. Kokeillen, tutkien, päätelmiä ja havaintoja tehden lapsi saa oivalluksia ja uusia taitoja. Hän oppii luottamaan omaan itseensä osana ympäröivää maailmaa.

Päiväkotimme pedagogiikassa korostuvat lapsen yksilölliset tarpeet ja vahvuudet osana lapsiryhmän toimintaa. Erityistä huomiota arjessamme kiinnitetään lapsen varhaiskasvatusoikeuteen riippumatta lasten läsnäoloista klo 5 – 23 välillä. Yhdessä lasten, henkilökunnan ja huoltajien kanssa luomme pohjaa elinikäiselle oppimiselle myönteisten oppimiskokemusten kautta.

Olemme myös mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa, jota lähdemme toteuttamaan pääosin metsätoimintana.

Varhaiskasvatuspaikkoja yhteensä 92.

Ryhmät

 • alle 3 -vuotiaat

  p. 044 416 3382

 • alle 3 -vuotiaat

  p. 044 416 3004

 • 3-4 -vuotiaat

  p. 044 416 3383

 • 3-6 -vuotiaat, pienennetty ryhmä

  p. 050 398 5481

 • esiopetus

  p. 050 398 5460

 • esiopetus

  p. 044 416 3019

Yhteystiedot