Hyppää sisältöön

Kanervan päiväkoti

Kanervan päiväkoti sijaitsee Likolammen ja elämyksellisen Tapanilan maaston ja metsän vieressä. Olemme Vihreä Lippu -päiväkoti, joka painottaa luonto- ja ympäristökasvatusta sekä liikuntaa kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Syksystä 2020 Kanervan päiväkodista tulee lisäksi Lahden ensimmäinen Salpausselkä Geopark-päiväkoti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lapset tutustuvat jääkauden muovaamiin Salpausselän henkeäsalpaavien maastojen syntyhistoriaan ja siihen, kuinka tärkeää alueen suojelu on. Salpasselkä Geopark -päiväkodin kriteeristöä työstämme yhteistyössä kaupungin ympäristökasvattajien ja Lahti Regionin kanssa.

Ohjaamme lapsia ympäristökasvatuksen keinoin pienestä pitäen vastuulliseen elämäntapaan. Luonnossa liikkuminen, sen tutkiminen ja ihmetteleminen tarjoavat rauhaa, virkistystä ja rikkaita aistielämyksiä. Kokeillen, tutkien, päätelmiä ja havaintoja tehden lapsi saa oivalluksia ja uusia taitoja. Hän oppii luottamaan omaan itseensä osana ympäröivää maailmaa.

Päiväkotimme pedagogiikassa korostuvat lapsen yksilölliset tarpeet ja vahvuudet osana lapsiryhmän toimintaa. Yhdessä lasten, henkilökunnan ja huoltajien kanssa luomme pohjaa elinikäiselle oppimiselle myönteisten oppimiskokemusten kautta.

Varhaiskasvatuspaikkoja yhteensä 92.

Ryhmät

 • alle 3 -vuotiaat

  p. 044 416 3382

 • alle 3 -vuotiaat

  p. 044 416 3004

 • 3-5 -vuotiaat

  p. 044 416 3383

 • 3-6 -vuotiaat, integroitu erityisryhmä

  p. 050 398 5481

 • 3-5 -vuotiaat

  p. 050 398 5460

 • esiopetus

  p. 044 416 3019

Yhteystiedot