Hyppää sisältöön

Metsäkankaan päiväkoti

Päiväkotimme sijaitsee Lahden läntisellä alueella, Metsäkankaalla. Kiinteistössä (Mettis) toimivat päiväkotimme varhaiskasvatusryhmät sekä iltaisin nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Esiopetusryhmämme sijaitsevat Kärpäsen koululla. Esi- ja alkuopetus toimivat tiiviissä yhteistyössä lapsen oppimisen tukena.

Kasvatamme yhdessä vanhempien kanssa oma-aloitteisia, vuorovaikutustaitoja ja myönteisen minäkuvan omaavia lapsia. Metsäkankaan päiväkoti tarjoaa turvallisen ja lämminhenkisen kasvuympäristön sekä lasta arvostavan, hyväksyvän ilmapiirin.

Päiväkotimme toiminnan painopisteet

Toimintamme lähtökohtana on positiivinen ajattelu sekä vahvuuksien ja hyvän huomaaminen. Keskiössä on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, jossa leikillä ja liikunnalla on tärkeä rooli. Toimimme päivittäin pienryhmissä ja liikumme luonnossa viikoittain huomioiden kestävän elämäntavan: välitä, vaikuta, viihdy ja voi hyvin.

Visiomme: kasvamme yhdessä, itseemme luottaviksi, oikeaan pyrkiviksi, onnellisiksi ihmisiksi, jotka ovat valmiita kohtaamaan alati muuttuvan maailman.

Varhaiskasvatuspaikkoja yhteensä 152.

Ryhmät

 • Alle 3 -vuotiaat

  p. 044 416 3384

 • 3-6 -vuotiaat, integroitu erityisryhmä

  p. 050 398 5791

 • 3-5 -vuotiaat

  p. 050 398 7828

 • Alle 3 -vuotiaat

  p. 044 416 3011

 • 3-5 -vuotiaat

  p. 044 416 3385

 • 3-5 -vuotiaat​

  ​p. 044 482 0857

 • esiopetus​

  p. 044​ 4164364

 • esiopetus​

  p. ​044 482 0854

Mettiksessä oma kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Mettiksessä toimii oma kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä henkilökunnalla esiintyneen sisäilmaoireilun vuoksi. Henkilökunnan kokeman sisäilmaoireilun laajuutta ja laatua selvitetään arviolta keväällä toteutettavalla sisäilmastokyselyllä.

Sisäilmaan mahdollisesti liittyvästä oireilusta pyydetään päiväkodin lasten huoltajia ja henkilökuntaa olemaan yhteydessä päiväkodinjohtajaan. Nuorisotilan asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä nuoriso-ohjaajaan ja työntekijöitä omaan esimieheensä.

Parhaillaan viimeistellään reilun vuoden kestänyttä väestösuojan päällisen välipohjan kosteusvauriokorjausta. Muilta osin Mettiksen tilat ovat normaalisti käytettävissä. Korjauksen valmistuttua tehdään kahden vuoden takaisten muutostöiden ja teknisten korjausten seurantatutkimuksia eri puolilla rakennusta. Tutkimusten tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Aiemmin koulukäytössä olleita luokkatiloja muutettiin päiväkodin käyttöön, kun Kärpäsen koulun 1-2 -luokat siirtyivät koulun tiloihin.

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä arvioi käytettävissä olevien tilannetietojen pohjalta tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Ratkaisuprosessissa noudatetaan kaupungin sisäilmatoimintamallia. Toimintamalli löytyy lahti.fi-sivustolta  Sisäilma-asiat – Lahti. Perheille ja henkilöstölle tiedotetaan asioiden etenemisestä.

Mettiksessä toimii Metsäkankaan päiväkoti ja nuorisotila. Päiväkodissa lapsia on sata. Liikuntasalissa liikkuu arkipäivisin myös Kärpäsen koululaisia ja muutoin sali on harrastajien käytössä.

Yhteystiedot