Hyppää sisältöön

Metsäkankaan päiväkoti

Päiväkotimme sijaitsee Lahden läntisellä alueella, Metsäkankaalla. Kiinteistössä (Mettis) toimivat päiväkotimme varhaiskasvatusryhmät sekä iltaisin nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Esiopetusryhmämme sijaitsevat Kärpäsen koululla. Esi- ja alkuopetus toimivat tiiviissä yhteistyössä lapsen oppimisen tukena.

Kasvatamme yhdessä vanhempien kanssa oma-aloitteisia, vuorovaikutustaitoja ja myönteisen minäkuvan omaavia lapsia. Metsäkankaan päiväkoti tarjoaa turvallisen ja lämminhenkisen kasvuympäristön sekä lasta arvostavan, hyväksyvän ilmapiirin.

Päiväkotimme toiminnan painopisteet

Toimintamme lähtökohtana on positiivinen ajattelu sekä vahvuuksien ja hyvän huomaaminen. Keskiössä on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, jossa leikillä ja liikunnalla on tärkeä rooli. Toimimme päivittäin pienryhmissä ja liikumme luonnossa viikoittain huomioiden kestävän elämäntavan: välitä, vaikuta, viihdy ja voi hyvin.

Visiomme: kasvamme yhdessä, itseemme luottaviksi, oikeaan pyrkiviksi, onnellisiksi ihmisiksi, jotka ovat valmiita kohtaamaan alati muuttuvan maailman.

Varhaiskasvatuspaikkoja yhteensä 159.

Ryhmät

 • 2-4 -vuotiaat

  p. 044 416 3384

 • 3-6 -vuotiaat, integroitu erityisryhmä

  p. 050 398 5791

 • 3-5 -vuotiaat

  p. 050 398 7828

 • Alle 3 -vuotiaat

  p. 044 416 3011

 • Alle 3-vuotiaat

  p. 044 482 6832

 • 3-5 -vuotiaat

  p. 044 416 3385

 • 3-5 -vuotiaat​

  ​p. 044 482 0857

 • esiopetus​

  p. ​044 482 0854, 044 416 4364

Mettiksessä todettujen terveyshaittatekijöiden vähentämiseksi laaditaan toimenpidesuunnitelmaa

Tiedote helmikuu 2022

Terveysvalvonnan ja työterveyden arvioinnin mukaan osassa Mettiksen tiloista on merkittävää terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita. Arvion mukaan olosuhteilla on myös merkittävää terveydellistä vaikuttavuutta. Parhaillaan Lahden Tilakeskus laatii toimenpidesuunnitelmaa.

Joulukuussa valmistui Mettiksen kokonaisvaltainen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, minkä mukaan rakennus on pääosin hyväkuntoinen, mutta alueellisesti rakennuksessa on sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. Tutkimustulosten pohjalta terveysvalvonta on arvioinut terveyshaitan todennäköisyyttä ja työterveys altistumisolosuhteen terveydellistä merkitystä.

Terveysvalvonnan arvioinnin mukaan terveyshaitta on todennäköinen päiväkodin ryhmähuone satusopissa 130, keittiössä ja liikuntasalissa sekä nuorisopalveluiden yksittäisessä tilassa 053. Myös työterveyden arvion mukaan näiden tilojen altistumisolosuhteella on terveydellistä vaikuttavuutta säännöllisesti ja pitkäaikaisesti kyseisissä tiloissa työskentelevillä on lisääntynyt hengitystieoireiden ja astman riski.

Mettiksen muissa tiloissa terveysvalvonnan mukaan terveyshaitan todennäköisyys vaihtelee mahdollisen ja epätodennäköisen välillä. Työterveyden arvion mukaan myös näissä muissa tiloissa työskentelevät voivat altistua sisäilmaoireille, mutta terveydellinen riski ei ole merkittävä.

Kiinteistön omistaja, Lahden Tilakeskus, on parhaillaan laatimassa toimenpidesuunnitelmaa todetun terveyshaitan vähentämiseksi, rajaamiseksi tai poistamiseksi. Suunnitelma esitetään terveysvalvonnalle, joka arvioi niiden riittävyyttä. Vuoropuhelu on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun aikana. Tämän jälkeen valmistellaan toimenpiteiden toteutus. Asia etenee kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti.

Tilat ovat toistaiseksi nykyiseen tapaan käytettävissä. Tulevista korjaustoimenpiteistä tiedotetaan alkukeväästä.

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa toimintaansa sisäilmatilanteen ratkaisemiseksi kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti. Toimintamalliin voi tutustua kaupungin verkkosivustolla.

Mettiksessä toimii Metsäkankaan päiväkoti ja nuorisotila. Liikuntasalissa liikkuu arkipäivisin myös Kärpäsen koululaisia ja muutoin sali on harrastajien käytössä.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Lahden Tilakeskus, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, jussi.hietala@lahti.fi, 044 482 6222
Kaupungin sisäilmatoimintamalli, (ratkaisuprosessin korjausosavaihe, sivu 25)

Toimintaan liittyen
Tuija Savela, päiväkodin johtaja, 050 398 5474

Yhteystiedot