Hyppää sisältöön

Metsäkankaan päiväkoti

Päiväkotimme sijaitsee Lahden läntisellä alueella, Metsäkankaalla. Kiinteistössä (Mettis) toimivat päiväkotimme varhaiskasvatusryhmät sekä iltaisin nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Esiopetusryhmämme sijaitsevat Kärpäsen koululla. Esi- ja alkuopetus toimivat tiiviissä yhteistyössä lapsen oppimisen tukena.

Kasvatamme yhdessä vanhempien kanssa oma-aloitteisia, vuorovaikutustaitoja ja myönteisen minäkuvan omaavia lapsia. Metsäkankaan päiväkoti tarjoaa turvallisen ja lämminhenkisen kasvuympäristön sekä lasta arvostavan, hyväksyvän ilmapiirin.

Päiväkotimme toiminnan painopisteet

Toimintamme lähtökohtana on positiivinen ajattelu sekä vahvuuksien ja hyvän huomaaminen. Keskiössä on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, jossa leikillä ja liikunnalla on tärkeä rooli. Toimimme päivittäin pienryhmissä ja liikumme luonnossa viikoittain huomioiden kestävän elämäntavan: välitä, vaikuta, viihdy ja voi hyvin.

Visiomme: kasvamme yhdessä, itseemme luottaviksi, oikeaan pyrkiviksi, onnellisiksi ihmisiksi, jotka ovat valmiita kohtaamaan alati muuttuvan maailman.

Varhaiskasvatuspaikkoja yhteensä 159.

Ryhmät

 • 2-4 -vuotiaat

  p. 044 416 3384

 • 3-6 -vuotiaat, integroitu erityisryhmä

  p. 050 398 5791

 • 3-5 -vuotiaat

  p. 050 398 7828

 • Alle 3 -vuotiaat

  p. 044 416 3011

 • Alle 3-vuotiaat

  p. 044 482 6832

 • 3-5 -vuotiaat

  p. 044 416 3385

 • 3-5 -vuotiaat​

  ​p. 044 482 0857

 • esiopetus​

  p. ​044 482 0854, 044 416 4364

Mettiksen käyttöä turvaavat toimet on saatu päätökseen 

Mettiksen käyttöä turvaavat toimenpiteet on saatu päätökseen. Tilat ovat normaalisti käytettävissä, paitsi liikuntasalisiipi on toistaiseksi pois käytöstä. Mettiksessä toimivat Metsäkankaan päiväkoti ja nuorisotilat.  

Mettiksen käyttöä turvaavista toimenpiteistä viimeisimpinä tehtiin muutoksia ilmanvaihdon ohjaustapaan. Olosuhdeseurannalla on varmistettu, että rakennuksen painesuhteet ovat tavoitetasoillaan.   

Liikuntasalisiipi on toistaiseksi pois käytöstä. Parhaillaan arvioidaan liikuntasalisiiven korjaustapaa. Korjaustapa valikoituu arviolta kesäkuun loppuun mennessä, minkä jälkeen korjauksen sisällöstä ja aikataulusta tiedotetaan erikseen.  

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa työskentelyään ja seuraa nyt käytössä olevien tilojen käyttöä turvaavien toimien vaikuttavuutta.  Seurantavaiheen edetessä työryhmä arvioi toimintansa edellytyksiä vallitsevan sisäilmatilanteen valossa. Kaupungin sisäilmatoimintamallin voi tutustua kaupungin lahti.fi -verkkosivustolla.   

Lisätiedot 

Metsäkankaan päiväkoti, Tuija Savela, päiväkodin johtaja, 050 398 5474
Metsäkankaan nuorisotila, Kati Saukkonen, nuorisonohjaaja, 050 383 6454
Lahden Tilakeskus, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, jussi.hietala@lahti.fi, 044 482 6222  

Kaupungin sisäilmatoimintamalli, (ratkaisuprosessin seurantavaihe, sivu 25)
PowerPoint-esitys (lahti.fi) 

tiedote maaliskuu

Yhteystiedot