Hyppää sisältöön

Töissä meillä – #Lahessatöissä

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Työntekijätarinoita

Henkilöstöedut

 • Kulttuuri- ja liikuntaetu: tuemme työntekijöidemme työhyvinvointia ePassilla
 • Työsuhdematkalippu: Waltti tai VR
 • Edullisempi työpaikkaruokailu: voit syödä lounaan henkilökuntahintaan
 • Polkupyörähuoltoetu: huollata omassa käytössäsi oleva polkupyörä kerran kalenterivuodessa
 • Työajanjoustot: esim. liukuva työaika, työaikapankki
 • Etätyömahdollisuus: monipaikkatyötä työtehtävien mukaan
 • Hyvät lomaedut: vuosiloman pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän, työkokemuslisän ja palvelussuhteen pituuden mukaan
 • Mahdollisuus kehittää ja kehittyä: kannustamme ideointiin ja työn kehittämiseen
 • Koulutusmahdollisuudet: omaehtoisen koulutuksen tuki, täydennyskoulutukset
 • Urakehitysmahdollisuudet: käytössämme on Urafoorumi tukemaan joustavaa urakehitystä organisaation sisällä
 • Oikeus hyvään johtamiseen: kehityskeskustelut, mahdollisuus saada ja antaa palautetta

Palkka ja palkitseminen

Lahden kaupungilla palkkaus määräytyy palvelussuhteeseen sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme mahdollista vuosisidonnaista lisää. Lisä maksetaan työkokemuksesta, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Työvuosien määrä kartuttaa myös vuosilomapäivien määrää.

Erinomaisista työtuloksista on mahdollista saada harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää tai hyvin suoritetusta tehtävästä voi saada kertaluontoisen palkkion.

Lahden kaupungilla arvostetaan sitoutumista ja työntekijöitä palkitaan 5, 10, 15, 20, 30, 40 ja 50 vuoden yhtäjaksoisesta palvelussuhteesta.

Työtodistus

Halutessasi työtodistuksen pyydäthän sen suoraan esihenkilöltäsi. Työtodistuksen voit pyytää kymmenen vuoden ajan työ- tai virkasuhteen päättymisestä. Jos haluat työtodistuksen, jossa on arvio taidoistasi ja/tai käytöksestäsi tai tarkempaa tietoa työtehtävien laadusta, mainitsethan asiasta pyytäessäsi työtodistusta esihenkilöltäsi. Työntekijän työtaidosta ja käytöksestä työantajalla on kuitenkin velvollisuus antaa todistus vain viiden vuoden ajan työ- ja virkasuhteen päättymisestä.

Palvelutodistusta, jossa näkyy työ- ja virkasuhteen kestoaika ja työtehtävät, voit pyytää palkanlaskentaamme hoitavasta Provinciasta sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomake löytyy Provincian sähköisestä asioinnista.