Hyppää sisältöön

Töissä meillä – #Lahessatöissä

Lahti on kaupungin kokoinen kaupunki, joka pysyy liikkeessä ja luo tulevaisuutta.

Meillä saat tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voit itse vaikuttaa. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla. Meillä työn ja perhe-elämän yhdistäminen on joustavaa.

Lahti on yliopistokaupunki ja kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki. 120 000 asukkaan kaupungissa arki on sujuvaa, palvelutarjonta on runsasta ja luonto alkaa etuovelta. Luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja monipuoliseen tapahtumatarjontaan on helppo ihastua.

Tutustu työntekijätarinoihin

Henkilöstöedut

 • Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntaetu: tuemme työntekijöidemme työhyvinvointia Edenredillä
 • Työsuhdematkalippu: Waltti
 • Edullisempi työpaikkaruokailu tai sovitut lounasedut
 • Polkupyörähuoltoetu: huollata omassa käytössäsi oleva polkupyörä kerran kalenterivuodessa
 • Työajanjoustot: esim. liukuva työaika, työaikapankki
 • Etätyömahdollisuus: monipaikkatyötä työtehtävien mukaan
 • Reilut vuosilomat: vuosiloman pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän, työkokemuslisän ja palvelussuhteen pituuden mukaan
 • Mahdollisuus kehittää ja kehittyä: kannustamme ideointiin ja työn kehittämiseen
 • Koulutusmahdollisuudet: omaehtoisen koulutuksen tuki, täydennyskoulutukset
 • Urakehitysmahdollisuudet: käytössämme on Urafoorumi tukemaan joustavaa urakehitystä organisaation sisällä
 • Oikeus hyvään johtamiseen: kehityskeskustelut, mahdollisuus saada ja antaa palautetta

Palkka ja palkitseminen

Lahden kaupungilla palkkaus määräytyy palvelussuhteeseen sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme mahdollista vuosisidonnaista lisää. Lisä maksetaan työkokemuksesta, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Työvuosien määrä kartuttaa myös vuosilomapäivien määrää.

Erinomaisista työtuloksista on mahdollista saada harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää tai hyvin suoritetusta tehtävästä voi saada kertaluontoisen palkkion.

Lahden kaupungilla arvostetaan sitoutumista ja työntekijöitä palkitaan 5, 10, 15, 20, 30, 40 ja 50 vuoden yhtäjaksoisesta palvelussuhteesta.

Työtodistus

Halutessasi työtodistuksen pyydäthän sen suoraan esihenkilöltäsi. Työtodistuksen voit pyytää kymmenen vuoden ajan työ- tai virkasuhteen päättymisestä. Jos haluat työtodistuksen, jossa on arvio taidoistasi ja/tai käytöksestäsi tai tarkempaa tietoa työtehtävien laadusta, mainitsethan asiasta pyytäessäsi työtodistusta esihenkilöltäsi. Työntekijän työtaidosta ja käytöksestä työantajalla on kuitenkin velvollisuus antaa todistus vain viiden vuoden ajan työ- ja virkasuhteen päättymisestä.

Palvelutodistusta, jossa näkyy työ- ja virkasuhteen kestoaika ja työtehtävät, voit pyytää palkanlaskentaamme hoitavasta Provinciasta sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomake löytyy Provincian asiointipalvelusta.

Siirry Provincian asiointipalveluun (provincia.fi)