Hyppää sisältöön

Työntekijätarinoita

Tervetuloa tutustumaan henkilökuntamme arkeen. Tällaista on olla töissä Lahden kaupungilla!

 • Työvalmentaja Auli – Meillä kaikki pelaavat yhteiseen maaliin

  Aulin päivä työvalmentajana nuorisopalveluiden draamapajalla on vauhdikas ja monivivahteinen. Aulin ohjaama ryhmä koostuu 17-29-vuotiaista työttömistä lahtelaisista nuorista aikuisista. Tavoitteena on tutustua taiteeseen ja kulttuuriin, erityisesti hyödyntäen draamaa, teatterin osallistavaa ja tutkivaa muotoa asiakastöitä ja pajan omia projekteja tehden. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi Opetushallituksen kanssa uuteen nuorisostrategiaan liittyen.

  – Toiminnallisuuden lisäksi parasta työssäni on ehdottomasti ihmiset. Autamme yhdessä nuorta kirkastamaan omaa polkuaan. On huikeaa nähdä nuoren vahvistuvan ja löytävän omia unelmia ja tavoitteita kohti koulutusta ja työtä, Auli kertoo hymyillen.

  Auli saa työssään suunnitella itsenäisesti draamapajan toimintaa.

  – Minuun luotetaan ja yksikössämme vallitseekin mielestäni tunnelma, että jokainen on oman hommansa ammattilainen ja moniosaaja. Kaikkia kuullaan erilaisissa päätöksissä koskien organisaatiomme toimintaa. Asetelma on tasavertainen, Auli kiittelee työyhteisöään.

  Aulin mielestä Lahden vahvuudet työnantajana ovat varmuus ja vakaus, jotka tuovat turvallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kouluikäisten lasten äitinä hän arvostaa myös arkeen painottuvia työaikoja, jotka usein teatterialan ammattilaisille eivät ole mahdollisia.

  – Saan tehdä oman alan töitä lapsiperheelle mainiosti sopivalla rytmillä, hän iloitsee.

 • Palveluesimies Niina, Lahti-Piste – Töihin on mukava tulla joka päivä

  Niinan löytää useimmiten työn touhusta kauppakeskus Triossa sijaitsevalta Palvelutorilta, joka toimii kaupungin asiakaspalvelupisteenä. Niinan työpäivä saattaa ajoittain olla kiireinen, mutta yhteen hitsautunut työporukka auttaa kohtaamaan asiakkaat hymyssä suin.

  – Tiimiltämme ei puutu hymyä eikä ammattitaitoa. Työyhteisössämme nauretaan paljon ja huolehditaan kaikkien työssäjaksamisesta. Työporukkamme on upea ja töihin on mukava tulla joka päivä! Niina kehuu.

  Kaupungilla Niina on viihtynyt jo pitkän tovin. Ura kaupungilla alkoi lastentarhanopettajana eri päiväkodeissa. Lahti-Pisteelle hän siirtyi kerhotoiminnan ohjaajan tehtävästä kaupungin sisäisen urakierron mahdollistavan Urafoorumin kautta.

  – Meillä on myös mahdollisuus kouluttautua työn ohella. Olen opiskellut oppisopimuksella Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja tällä hetkellä suoritan Tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa. Myös  työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin eteen on tehty paljon hyviä asioita, Niina kertoo.

  Niina toivottaa tervetulleeksi kaupungille töihin luotettavaa ja kannustavaa työnantajaa etsivät osaajat!

 • Johtava controller Miia – Kaupunki tarjoaa monenlaisia urapolkuja

  Miia on juuri aloittanut johtavan controllerin tehtävässä kaupungin talouspalveluissa. Aiemmassa tehtävässä controllerina päivät kuluivat vauhdikkaasti talouden seurannan, ennustamisen ja raportoinnin sekä muun muassa tuotteistamisen parissa. Uudessa tehtävässä Miia vastaa kaupungin controllerpalveluista yhdessä 11 talouden ammattilaisen kanssa.

  – Oman osaamisen kautta ja omien toiveiden mukaan on pystynyt kehittämään tehtävänkuvaa. Tiimissämme tuodaan esille omia kiinnostuksen kohteita ja olen päässyt kehittämään itselleni mielekkäitä talouden osa-alueita, Miia iloitsee.

  Miian ura kaupungilla alkoi taloussihteerin tehtävissä vuonna 2012. Sen jälkeen hän on saanut vastuullisempia tehtäviä säännöllisesti. Miia opiskeli työn ohessa ylemmän AMK-tutkinnon uudistavasta johtamisesta. Sen hän kokee edistäneen urapolkuaan.

  – Kaupunki on iso toimija ja täällä on paljon mahdollisuuksia kehittää itseään. Ovet avautuvat seuraaviin tehtäviin, kun pärjää hyvin työssään ja tuo kehittymishalukkuutensa esiin, Miia kertoo.

  Kaupungilla Miia on viihtynyt hyvin. Niin hyvin, että käytyään välillä muualla töissä, hän palasi takaisin.

  – Saan tehdä monipuolista, haastavaa työtä yhteistyössä eri asiantuntijoidemme kanssa ja omalla työpanoksellani auttaa heitä talouden seurannassa ja ennustamisessa. Ajattelen, että on meidän kaikkien vastuulla tukea verorahoin tuotettujen palvelujen mahdollisimman kustannusvaikuttavaa toteuttamista.

 • Sivistyksen seudullisen kehittämisen yksikkö – Kannustamme ja opimme toisiltamme

  Sivistyksen seudullisen kehittämisen yksikössä työskentelee kuusi innokasta kehittäjää. Yksikön tavoitteena on hyvien toimintamallien ja osaamiskäytänteiden levittäminen ja vakiinnuttaminen Päijät-Hämeen alueelle sekä luontevan ja tiiviin yhteistyön kehittäminen yhteistyössä alueen eri organisaatioiden ja toimijoiden kanssa.

  Yksikön toiminta-alue on laaja, sillä he tekevät tiivistä yhteistyötä Päijät-Hämeen kaikkien kuntien kanssa. Työpäivän aikana yksikön jäseniä voikin usein löytää joltakin koululta, päiväkodilta tai verkostotapaamisesta eri puolilta maakuntaa.

  – Työmme suurin rikkaus on, että saamme nähdä erilaisia toimintatapoja ja jakaa hyviä käytäntöjä eri kuntien välillä. Erilaisten projektien avulla kehitämme opetus- ja kasvatushenkilöstön osaamista, lasten ja nuorten hyvinvointia, tuemme sujuvia oppimispolkuja, luomme ja vahvistamme verkostoja sekä jaamme onnistumisia, tiimiläiset iloitsevat.

  Yksikössä toteutuu positiivinen yhdessä tekeminen, innostunut kokeilunhalu ja kollegiaalinen tuki. Toimiva asiantuntijatiimi on rakennettu yhdessä ihmetellen ja ideoiden sekä työkaverilta oppien ja muita kannustaen. Yksikössä jokainen tuo pöytään oman osaamisensa ja yhdessä on mahdollista saavuttaa enemmän kuin yksin.

  – Kukin tiimin jäsen tietää, että hänellä on vapaus löytää perille erilaisin keinoin, jolloin luottamus vapauttaa luovuuden. Työilmapiiri on turvallinen ja tasa-arvoinen. Työarjen hauskat tilanteet, yhdessä nauraminen ja pienistäkin onnistumisista iloitseminen lisäävät yhteenkuuluvuuttamme ja tuovat työniloa, jonka myötä myös tiimin työn tulokset paranevat.