Hyppää sisältöön

Avustukset ja osallisuus

Avustukset

Lahtelaisten yhdistysten ja toimijoiden on mahdollista hakea avustuksia. Avustuksia myönnetään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja erilaisiin tapahtumiin. Avustushakemukset vastaanotetaan ja käsitellään sähköisen järjestelmän kautta. Nuorisopalveluiden avustusten käsittelijät opastaa ja neuvoo tarvittaessa hakijoita hakuprosessissa.

Nuorisotyön projektiavustus

Projektiavustuksia voidaan myöntää erilaisille nuorisotyöprojekteille ja nuorisotapahtumille. Tarkoituksena on tuottaa jotain uutta, kehittää nuorille suunnattuja palveluja tai lisätä tapahtumatarjontaa nuorille. Projektiavustus myönnetään aina ryhmälle. Projektiavustusta voivat hakea lahtelaiset nuorisoryhmät, nuorisoyhdistykset sekä nuorisotyötä tekevät aikuisyhdistykset, kunhan nuorisotyöllä tai nuorisotyöprojektilla on oma erillinen talousarvionsa.

Yli 1 000 euron projektiavustushakemuksissa edellytetään kirjallisen projekti- ja rahoitussuunnitelman lisäksi projektin henkilökohtainen esittely nuorisopalveluiden toimistossa. Projektiavustuksesta päätöksen tekee nuorisotoimenjohtaja. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen.

Nuorisotyön vuosiavustus

Vuosiavustukset lahtelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat yhdistysten ja järjestöjen haettavissa maaliskuussa 1.–31.3. klo 15.00 mennessä. Linkit löytyvät hakuaikana tältä sivulta.

Vuosiavustusta voivat hakea lahtelaiset nuorisoyhdistykset ja määräraha on tarkoitettu koko toimintavuodelle.

Haun yhteydessä tulee selvittää edellisen vuoden avustuksen käyttö, mikäli avustuksen suuruus on ollut 5000 € tai enemmän. Avustuksen käyttöselvitys tehdään yhdistyksen tilinpäätös- ja toimintatietojen avulla.

Hakemuksen liitteitä voi tarvittaessa täydentää hakuajan päätyttyä. Hakemus voidaan kuitenkin ottaa käsittelyyn vasta, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu.
Vuosiavustuksista päättää kaupungin sivistyslautakunta.

Lisätiedot: Susanna Ormaa-Perälä, p. 050 398 5642 ja Petteri Peltonen, p. 050 559 4123. Sähköposti etunimi.sukunimi@lahti.fi

Kaupungin myöntämät avustukset ja niiden hakeminen

Mahdollistamo

Mahdollistamon tavoitteena on nuorten ohjaaminen ja kannustaminen omaehtoiseen toimintaan. Hankekoordinaattori tukee ja auttaa nuorten projektien toteutumista henkilökohtaisella ohjauksella ja avustuksilla.

Mahdollistamolla on jaossa vuosittain 10 000 euroa 10–29-vuotiaiden nuorten unelmille. Kulttuurisen nuorisotyön kenttä on avoinna kaikenlaisille unelmille, jotka tuottavat hyvinvointia niin unelman ideoijalle, tekijöille, kuin kokijoillekin. Prosessi unelmasta toteutukseen hoituu ketterästi, joustavasti ja nopeasti. Mahdollistamoon voi hakeutua neljä kertaa vuodessa. Hakuajat ovat 1.–15.1., 1.–15.3., 1.–15.8. ja 1.–15.10.

Lue lisätietoja Mahdollistamon periaatteista ja toimintaan mukaan hakeutumisesta:

Mahdollistamon periaatteet

Lisätiedot:

Laura Peltoniemi, p. 044 482 6730, etunimi.sukunimi@lahti.fi

Susanna Ormaa-Perälä, p. 050 398 5642, etunimi.sukunimi@lahti.fi

Mahdollistamo instagramissa

Mahdollistamo Facebookissa

Nuorisovaltuusto

Lahtelaisia nuoria edustava nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita ja toimii äänitorvena silloin, kun nuorten ääni on saatava kuuluviin.

Nuorisovaltuusto ottaa aktiivisesti kantaa nuoria koskeviin asioihin, vastaa lausuntopyyntöihin ja kirjoittaa mielipidekirjoituksia lehtiin. Lisäksi se valmistelee nuorten kärkihankelistan joka toinen kevät kaupunginhallitukselle.

”Lahden nuva” koostuu lahtelaisista 13–20-vuotiaista nuorista, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta ja haluavat harrastaa nuorisovaltuustotoimintaa. Jäsenet valitaan mukaan loppuvuodesta pidettävässä avoimessa yleiskokouksessa. Myös pitkin toimintavuotta voi kysyä mahdollisuutta päästä mukaan jäseneksi. Nuorisovaltuuston jäsenten on mahdollista saada koulutusta vaikuttamisesta Suomen nuorisovaltuustojen liiton Nuva ry:n kautta.

Nuvan omat kokoukset on joka toinen viikko vuorotellen maanantaisin ja torstaisin. Lisäksi valitut edustajat osallistuvat mm. kaupungin sivistyslautakunnan, hyvinvoinnin ja vapaa-ajanlautakunnan kokouksiin ja Lahden kumppanuuspöytien tapaamisiin.

Lahden Nuva Instagramissa

Yhteystiedot
Nuorisovaltuuston sähköposti: lahden.nuva(@)gmail.com
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Mona Parviainen
monsku.parviainen(@)gmail.com

Nuorisopalveluiden yhteistyölinkki
Jarno Koskelainen
nuorisonohjaaja
Lahden kaupungin nuorisopalvelut
p. 050 383 6462
etunimi.sukunimi@lahti.fi