Hyppää sisältöön

Kestävyysraportti

Kestävyysraportti kertoo kaupungin kehityksestä niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen kestävyyden näkökulmista. Kestävyys on periaate, joka koskee kaupungin kaikkea toimintaa.

Kaupungin kestävyystyö ja raportointi pohjautuvat kaupunkistrategiaan ja olennaisuusarviointiin. Raportoitavat tavoitteet ja indikaattorit ovat yhdenmukaisia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030:een ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon. Lahden kaupunki toteuttaa näitä kaikkia tavoitteita. Kuntien rooli kestävän kehityksen edistämisessä on merkittävä.

Raportti havainnollistaa, miten kestävyyden osa-alueet kytkeytyvät toisiinsa. Kuntatalouden kestävän kasvun edellytykset pohjautuvat hyvään työllisyystilanteeseen ja kaupungin elinvoimaisuuteen. Kaiken pohjana on ekologinen kestävyys.

Lahden kaupunki julkaisi ensimmäisen kestävyysraporttinsa 28.3.2023 samanaikaisesti tilinpäätöksen kanssa.

Tutustu kestävyysraporttiin 2022