Siirry suoraan sisältöön

Osallistuva budjetointi

Tule mukaan rakentamaan Lahdesta entistäkin parempaa Euroopan ympäristöpääkaupunkia! Kerro meille, mitä haluaisit tehdä ja toteuttaa. Nyt voit saada kaupungilta rahaa ideasi toteuttamiseen. Projektituen hakuaika on 1.- 28.10.2019.
Lahtelaiset istuttavat kukkia puisiin kukka-astioihin Block party -tapahtuman tempauksessa.

​Ehdotuksesi tulee tukea yhteisöllisyyttä, osallisuutta tai luonnon monimuotoisuutta. Voit myös ideoida talvista tekemistä ja tapahtumia, jotka lisäävät asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia.

Projektit tulisi toteuttaa 2020 heinäkuun loppuun mennessä, paitsi talviaikaan kohdistuva projekti, joka toteutetaan 1.4.2020 mennessä. Tarkemmat tiedot ja aikataulut selviävät oheisesta hakuohjeesta.

Projektitukea voidaan myöntää lahtelaiselle yhdistykselle, järjestölle, seuralle, yritykselle tai muulle yhteisölle 6000 euroon asti sekä yksittäiselle henkilölle 1000 euroon asti. Yhdistys voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön. Jaossa on yhteensä 40 000 euroa.

Projektituen hakuaika on 1.- 28.10. Haku tehdään ohessa olevalla sähköisellä lomakkeella. Lahti-Piste neuvoo ja opastaa hakuprosessissa tarvittaessa. Tutustu huolellisesti hakuohjeeseen ennen lomakkeen täyttämistä!

Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään vuoden 2019 aikana. Asiantuntijaraati arvioi hakemukset ja antaa puoltavat lausunnot rahoitettaville hankkeille. Päätökset tekee konsernipalvelujohtaja ja yli 2000 euron tuista osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto.

Raatiin kuuluvat:
Saara Vauramo, ohjelmajohtaja, Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
Milla Bruneau, johtaja, Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
Tia Mäkinen, osallisuuskoordinaattori, Lahden kaupunki
Henrik Saari, vuorovaikutussuunnittelija, Lahden kaupunki
Sari Knuuti, kestävän kehityksen koordinaattori, Lahden kaupunki
Päivi Pitkänen, erityisasiantuntija, Lahden kaupunki

Projektituen myöntämisessä otetaan huomioon mm. hakijan sitoutuminen ympäristönäkökulmiin, asukkaiden osallistumisen mahdollisuudet ja projektin tulokset ja vaikuttavuus. Tarkemmin projektituen hakemisesta ja periaatteista kerrotaan ohjeessa.

Euroopan ympäristöpääkaupunkivuosi toteutetaan yhdessä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Odotamme innolla ideoitasi. Toivottavasti kuulemme sinusta pian!

Projektituen saajan tulee tehdä selvitys myönnettyjen varojen käytöstä kuukauden kuluessa projektin päättymisestä. Käyttöselvitys tehdään ohessa olevalla lomakkeella. Selvitys sisältää projektin kuvauksen, kululaskelman ja tositteet menoista. 

Mitä on osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi tarkoittaa, että asukkaat ovat tiivisti mukana suunnittelemassa sekä päättämässä taloutta ja resursseja koskevista asioista. Tavoitteena on voimaannuttaa ihmisiä, syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista entistä oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia. Osallistuvaa budjetointia voidaan toteuttaa ja rahoittaa monin eri tavoin.

Lahti kehittää kaupunkitasoista osallistuvan budjetoinnin mallia. Ympäristöpääkaupunki 2021 -projektihaku on osa tätä kehittämistyötä. Laajempi osallistuvan budjetoinnin kokeilu käynnistetään vuonna 2020 - 2021.

Lue lisää  osallistuvasta budjetoinnista Kuntaliiton sivuilta