Siirry suoraan sisältöön

Osallistuva budjetointi

Lahdessa alkaa huhtikuussa osallistuvan budjetoinnin kokeilu. Lahtelaiset pääsevä kokeilussa esittämään hankeideoitaan, jotka kehittäisivät yhteistä kaupunkia. Voit jättää oman ideasi 20.4.–15.5.2020. Asukkaat myös päättävät syksyllä, mihin 100 000 euron budjetti käytetään.
Lahtelainen tanssiryhmä esiintyy Lahden keskustassa. Kuvan päällä on teksti Oma Lahti, ideoi, kehitä, äänestä.

Osallistuva budjetointi Lahdessa - Ideoi, kehitä, äänestä!

Osallistuvassa budjetoinnissa yhteistä kaupunkia kehitetään kolmessa eri vaiheessa vuoden 2020 aikana. Vaiheet ovat ideoi, kehitä ja äänestä. Kaupunkilaiset päättävät, kaupunki toteuttaa.

Vallitsevasta pandemiasta johtuen osallistuvan budjetoinnin kokeilun aikataulu saattaa muuttua. Tiedotamme aikataulumuutoksista kaupungin verkkosivuilla.

Neljä eri teemaa
Osallistuvan budjetoinnin kokeilun teemoja ovat ympäristö, yhteisöllisyys ja hyvinvointi. Lisäksi vuonna 2020 on neljäs teema, liikunta. Se valikoitui 60 teemaehdotuksesta, joita lahtelaiset esittivät verkkokyselyn kautta. Kiitos kaikille teemaa ehdottaneille!

100 000 euron budjetti
Määrärahat jakautuvat neljään yhtä suureen osaan: pohjoiselle, eteläiselle ja itäiselle alueelle sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Kokeilun budjetti on 100 000 euroa.

Ideointivaihe
Ideointivaiheessa 20.4.15.5.2020 kuka tahansa lahtelainen voi ehdottaa ideaa Lahden kaupungille. Ehdotuksia voi esittää sekä omalle asuinalueelle että koko kaupunkialueelle. Ehdotuksen tulee liittyä johonkin neljästä teemasta ja idean tulee kuuluu kaupungin toimivaltaan sekä tehtäviin.

Kaikkien hankeideoiden jättäneiden kesken arvotaan kaksi 50 euron arvoista lahjakorttia kaupungin kulttuuripalveluihin.

Kehittämisvaihe
Kaupungin asiantuntijat arvioivat saapuneet ehdotukset. Ne, jotka on mahdollista toteuttaa, etenevät yhteiseen kehittämiseen. Kaupunkilaiset ja kaupungin palvelujen asiantuntijat työstävät yhdessä ideoista suunnitelmia. Yhteiskehittäminen tapahtuu kaikille avoimessa työpajassa tai verkossa elokuussa.

Äänestysvaihe
Äänestysvaiheessa 28.8.9.9.2020 suunnitelmia voivat äänestää kaikki lahtelaiset kaupungin verkkosivuilla sekä Palvelutorilla Triossa. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kaupungin aluekummeista valitut hankekummit (vähintään 2 hlö/suuralue) ovat mukana innostamassa kaupunkilaisia mukaan eri vaiheissa. Kaupungin työntekijöistä valittavat neljä osbu-koutsia toimivat yhteistyössä hankekummien, asukkaiden ja kaupungin henkilöstön kanssa vahvistaen tiedottamista, arviointia ja kehittämistä.

Ohjeet ideointivaiheeseen – lue ennen ehdotuksesi jättämistä

Vastaa ideointivaiheen kyselyyn vasta, kun olet pohtinut seuraavia asioita:

  • onko ideasi kaupungin toimivaltaan, alueeseen ja tehtäviin kuuluva?
  • onko ideasi realistisesti kaupungin toteutettavissa?
  • onko ideasi budjetin mukainen (25 000 €/suuralue)?
  • onko ideasi teemojen mukainen: ympäristö, yhteisöllisyys, hyvinvointi, liikunta?
  • mille kaupungin toimialueelle idea voisi kuulua?
  • mihin ideasi sijoittuu alueellisesti?

Hankeideat voivat olla pieniä tai suuria sekä ne voivat olla myös sellaisia, joita ei voida sijoittaa mihinkään paikkaan kartalla. Ehdotuksesi voi olla mahdollisesti osa isompaa hankekokonaisuutta, jossa kaupunki hakee lisärahoitusta myös muilta rahoittajilta. Ehdotukset siirtyvät kaupungin omaisuudeksi ja kaupungilla on lupa tämän jälkeen kehittää ja muokata ehdotusta. Kaupunki tulee kutsumaan äänestysvaiheeseen menevien ideoiden antajat ja kaupunkilaiset mukaan yhteiskehittämään ideoita elokuussa.

Ehdotuslinkki avautuu tähän 20.4.2020. 

Sinun kaupunkisi. Anna äänesi ja ideasi. #omalahti #osbu


Lisätiedot

Yhteydenotot teknisissä kysymyksissä:
vuorovaikutussuunnittelija Henrik Saareen, henrik.saari@lahti.fi, p. 044 416 3820

Muut yhteydenotot:
koordinaattorit Tia Mäkinen p. 044 769 8695 ja Sanna Virta p. 044 482 6390, etunimi.sukunimi@lahti.fi

Yhteistyössä Tampereen Yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun EmPaci, EU Baltic Sea Region -hanke #EmPaci www.empaci.eu

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuvaa budjetointia voidaan toteuttaa ja rahoittaa monin eri tavoin. Osallistuva budjetointi tarkoittaa, että asukkaat ovat tiivisti mukana suunnittelemassa sekä päättämässä taloutta ja resursseja koskevista asioista. Tavoitteena on voimaannuttaa ihmisiä, syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista entistä oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia. 

- - -

Lahti tukee asukkaiden omia projekti-ideoita ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi

Ensimmäinen Euroopan ympäristöpääkaupunki -projektihaku oli avoinna 1.- 28.10.2019. Asiantuntijaraati arvioi hakemukset ja antoi puoltavat lausunnot rahoitettaville hankkeille. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehtiin 18.12.2019. Ehdotusten tuli tukea yhteisöllisyyttä, osallisuutta tai luonnon monimuotoisuutta.

Projektitukea saaneet ympäristöpääkaupunkiprojektit.pdf

Projektituen saajan tulee tehdä selvitys myönnettyjen varojen käytöstä kuukauden kuluessa projektin päättymisestä. Käyttöselvitys tehdään ohessa olevalla lomakkeella. Selvitys sisältää projektin kuvauksen, kululaskelman ja tositteet menoista.

Seuraa uutisointia Lahden verkkosivuilla ja somessa. Projektitukihaku käynnistyy uudelleen vuoden 2020 aikana.

www.greenlahti.fi