Siirry suoraan sisältöön

Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa yhteistä kaupunkia kehitetään kolmessa eri vaiheessa vuoden 2020 aikana. Vaiheet ovat ideoi, kehitä ja äänestä. Kaupunkilaiset päättävät, kaupunki toteuttaa.
Kaksi liikkujaa ulkokuntoilulaitteilla Lahden satamassa. Kuvan päällä on teksti Oma Lahti, ideoi, kehitä, äänestä.

Osallistuva budjetointi Lahdessa - Ideoi, kehitä, äänestä!

Osallistuvassa budjetoinnissa yhteistä kaupunkia kehitetään kolmessa eri vaiheessa vuoden 2020 aikana. Vaiheet ovat ideoi, kehitä ja äänestä. Kaupunkilaiset päättävät, kaupunki toteuttaa.

Vallitsevasta pandemiasta johtuen osallistuvan budjetoinnin kokeilun aikataulu saattaa muuttua. Tiedotamme mahdollisista aikataulumuutoksista kaupungin verkkosivuilla.

Yli 700 ideaa lahtelaisilta

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe keräsi huikeat 713 ehdotusta – iso kiitos kaikille idean jättäneille!  Ideoiden suuri määrä kertoo siitä, että lahtelaiset haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä omaa kaupunkiaan. Ideoita osallistuvan budjetoinnin kokeiluun kerättiin 20.4. - 15.5. välisenä aikana kaupungin verkkosivuilla. Kaikkien hankeideoiden jättäneiden kesken arvottiin kaksi 50 euron arvoista lahjakorttia kaupungin kulttuuripalveluihin. Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Liikunta nousi lahtelaisten suosikiksi ideointivaiheessa

Osallistuvan budjetoinnin kokeilun teemat ovat ympäristö, yhteisöllisyys, hyvinvointi ja lahtelaisten ehdottama liikunta. Teemoista suosituimmaksi osoittautui lahtelaisten itsensä ehdottama liikunta. Eniten ehdotettuja ideoita olivat kuntoportaat, skeittiparkit, ulkoliikuntalaitteet ja kirsikkapuistot. Suosittuja ideoita olivat myös leikkipuistot, grillipaikat, pyörätiet, roskikset ja koirapuistot. Hankeideoita tuli tasaisesti ympäri kaupunkia, vaikkakin eniten keskustan alueelle. Myös Launeen perhepuisto ympäristöineen keräsi paljon ideoita. Lataa tästä kuva hankeideoiden sijaintipaikoista kartalla.

100 000 euron budjetti

Määrärahat jakautuvat neljään yhtä suureen osaan: pohjoiselle, eteläiselle ja itäiselle alueelle sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Kokeilun budjetti on 100 000 euroa. Voit katsoa suuraluejaon tästä linkistä.

Kehittämisvaihe

Ideointivaiheen jälkeen kaupungin asiantuntijat arvioivat saapuneet ehdotukset. Ne, jotka on mahdollista toteuttaa, etenevät yhteiseen kehittämiseen tai suoraan äänestysvaiheeseen. Kaikkia ideoita ei luonnollisesti pystytä toteuttamaan, vaan kaikki ehdotukset arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

  • idean tulee olla lainmukainen

  • idean tulee olla kaupungin toimivallassa

  • idea liittyy hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, ympäristöön tai liikuntaan

  • idean kustannukset suhteessa käytettävissä olevaan määrärahaan alueilla (voi olla osarahoitusta suuremmassa hankkeessa)

  • idea on kaupungin ylläpidettävissä jatkossa; ei edellytä esim. kestämättömiä ylläpitokustannuksia tai pysyvän henkilökunnan palkkaamista

  • idea on epäkaupallinen

  • idea on syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä

  • kaupungin toteutettavissa vuosina 2020 - 2021

Kaupunki kutsuu äänestysvaiheeseen menevien ideoiden antajat ja kaupunkilaiset mukaan yhteiskehittämään ideoita elokuussa. Kaupunkilaiset ja kaupungin palvelujen asiantuntijat työstävät yhdessä kehitettävissä olevista ideoista suunnitelmia. Yhteiskehittäminen tapahtuu kaikille avoimessa työpajassa tai verkossa elokuussa. Tässä vaiheessa julkistetaan äänestykseen menevät ehdotukset.

Äänestysvaihe 28.8. – 9.9. 

Äänestysvaiheessa yhdessä kehitetyt ja jatkoon valitut ideat tulevat kaikkien lahtelaisten äänestettäväksi, kaupunkilaiset päättävät toteutettavat hankkeet. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Ideointivaiheen taustatiedot

Idean jättäneiden henkilöiden nimiä tai muita tietoja ei julkaista missään vaiheessa. Ideointilomakkeessa kysytyt taustatiedot käsitellään anonyymisti, luottamuksellisesti, eikä niitä voida yhdistää annettuun ideaan tai sen jättäjään julkaisu- tai tutkimusvaiheessa. Taustatietoja tullaan hyödyntämään osallistavan budjetoinnin toimintamallin kehittämisessä sekä yhteistyökumppani LAB-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston EmPaci EU Baltic Sea Region -hankkeen kansainvälisessä vertailututkimuksessa. Taustatietojen avulla selvitetään mm. mitä kohderyhmiä ja minkä ikäisiä asukkaita ideointiin osallistui sekä ketä tavoitettiin. Toimintamallin jatkokehittämisessä pohditaan mm. miten tavoitettaisiin ne lahtelaiset, jotka eivät nyt osallistuneet tai saavuttaneet mahdollisuutta osallistua.

Hankekummit ja osbu-koutsit apuna osallistuvassa budjetoinnissa

Osbun toteuttamisen ja koordinoinnin tueksi on nimetty kaupunkiorganisaatiosta neljä osbu-koutsia ja asukkaista 12 hankekummia suuralueille. Osbu-koutsit tukevat oman palvelu- ja vastuualueensa yksiköitä ideoiden käsittelyssä, arvioinnissa ja niiden toteuttamisessa sekä osallistuvat yhteiskehittämiseen. Hankekummit tukevat tiedottamista ja aktivoivat asukkaita omilla alueillaan. 

Koko kaupunki
Esko Sutela, esko.sutela@gmail.com, p. 045 357 1150
Lassi Ojala, lassi.ojala@tutkimukset.fi, p. 050 0694144
Hanna Kopra, hanna.kopra@gmail.com, p. 040 8377007

Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut – tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä, inkeri.maatta@lahti.fi, p. 044 416 3890
Eteläinen Lahti
Merja Koskipalo-Halinen, merja.koskipalo-halinen@phnet.fi
Sari Päivärinta, p. 040 7009793
Pentti Sjöblom, pena.sjoblom@gmail.com
Satu Vähäkallio, satu.vahakallio@gmail.com

Kaupunkiympäristön palvelualue – vihervalvoja Maija Näveri, maija.naveri@lahti.fi, p. 044 416 4714
Pohjoinen Lahti
Sirkka Toivonen, sirkka.toivonen@phnet.fi, p. 040 7307544
Onni Kuparinen, onni.kuparinen@koeopku.fi, p. 040 357 8770

Konsernipalvelut ja taseyksiköt – laskentasuunnittelija Maija Hyppölä, maija.hyppola@lahti.fi, p. 044 790 9366
Itäinen Lahti
Eva Tavast, miljoo05@gmail.com
Jouni Kaikkonen, jouni.kaikkonen@lh.lahti.fi, p. 040 140 4601
Ville-Veikko Vesala, akvillevesala@gmail.com

Sivistyksen palvelualue – museoamanuenssi Sini Ojala, sini.ojala@lahti,fi, p. 044 018 7026

Lisätiedot

Teknisissä kysymyksissä auttaa
vuorovaikutussuunnittelija Henrik Saari,
etunimi.sukunimi@lahti.fi,
p. 044 416 3820

Muissa asioissa auttavat
koordinaattori Tia Mäkinen
p. 044 769 8695
koordinaattori Sanna Virta
p. 044 482 6390,
etunimi.sukunimi@lahti.fi

Osallistuvan budjetoinnin kokeilun käynnistämisessä on mukana myös LAB-ammattikorkeakoulun muotoiluopiskelija Seesam Tsokkinen.

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuvaa budjetointia voidaan toteuttaa ja rahoittaa monin eri tavoin. Osallistuva budjetointi tarkoittaa, että asukkaat ovat tiivisti mukana suunnittelemassa sekä päättämässä taloutta ja resursseja koskevista asioista. Tavoitteena on voimaannuttaa ihmisiä, syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista entistä oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia.


Yhteistyössä Tampereen Yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun EmPaci, EU Baltic Sea Region -hanke. #EmPaci  www.empaci.eu 
empaci_logot_pienempi.jpg