Siirry suoraan sisältöön

Hennalan asemakaavoitus

Hennalan varuskunnan toiminnan päätyttyä aloitettiin Hennalan kaavoitus uuteen käyttöön.  Kaavoitus tehdään useassa vaiheessa.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/AluehankkeetSite/PublishingImages/Hennala047.jpg

​Hennalan kasarmialueella on ollut voimassa vanha vuonna 1953 voimaan tullut asemakaava, jossa se määritellään yleisten rakennusten alueeksi. Länsiosan harjoituskenttä- ja metsäalueella ei ole asemakaavaa.

Asemakaavoitus uuteen käyttöön aloitettiin vuonna 2014 kaavarunkotarkastelulla, joka on laadittu asemakaavatyön pohjaksi liikenne- ja muiden verkostojen, viheralueiden ja hulevesien hallinnan kokonaisuuden turvaamiseksi.  Kaavarunko ei ole virallinen kaava ja siihen voidaan tehdä korjauksia koko kaavoitustyön ajan. Lisätietoja kaavarungosta kaavoituksen sivuilla (linkki oikealla).

Varsinainen asemakaavoitus etenee osa-alueittain ja kestää useita vuosia.  Ensimmäisenä vaiheena laadittiin asemakaavamuutos pohjoispään asuntoalueelle. Asemakaavamuutos hyväksyttiin  kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2016.  Kaavasta on jätetty hallinto-oikeuteen yksi valitus, joka koskee yhtä uutta rakennuspaikkaa.  Kaupunginhallitus päätti 12.12.2016, että kaava tulee voimaan lukuun ottamatta valituksenalaista rakennuspaikkaa. Asuntoalueen asemakaavan kotisivuille linkki oikealla. 

Toisessa vaiheessa laaditaan asemakaavamuutos varsinaiselle kasarmialueelle Hennalankadulta Ulaaninkadulle.   Kaavaluonnos oli nähtävillä lokakuussa 2016.  Kaavaehdotus on nähtävillä 9.3-10.4.2017.  Kasarmialueen kaavan kotisivuille on linkki oikealla.

Rakentamaton länsiosan harjoituskenttäalue on suunniteltu asemakaavoitettavaksi vuosina 2018 – 2020.  Vuonna 2016 järjestettiin alueen suunnittelusta ideakilpailu.  Kilpailu voittajatyö toimii pohjana alueen jatkosuunnittelussa ja asemakaavoituksessa.  Vuonna 2018 laaditaan alueelle kilpailun pohjana viitesuunnitelmia sekä hulevesisuunnitelma.