Siirry suoraan sisältöön

Hennalan asemakaavoitus

Hennalan varuskunnan toiminnan päätyttyä aloitettiin Hennalan kaavoitus uuteen käyttöön.  Kaavoitus tehdään useassa vaiheessa.
Rakennus Hennalassa.

​Hennalan kasarmialueella on ollut voimassa vanha vuonna 1953 voimaan tullut asemakaava, jossa se määritellään yleisten rakennusten alueeksi. Länsiosan harjoituskenttä- ja metsäalueella ei ole asemakaavaa.

Asemakaavoitus uuteen käyttöön aloitettiin vuonna 2014 kaavarunkotarkastelulla, joka  laadittiin asemakaavatyön pohjaksi liikenne- ja muiden verkostojen, viheralueiden ja hulevesien hallinnan kokonaisuuden turvaamiseksi. Kaavarunko ei ole virallinen kaava.  

Varsinainen asemakaavoitus etenee osa-alueittain ja kestää useita vuosia. Ensimmäisenä vaiheena laadittiin asemakaavamuutos pohjoispään asuntoalueelle. Asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2016. Valitusten käsittelyn jälkeen kaava on tullut lainvoimaiseksi maaliskuussa 2018.

Toisessa vaiheessa laadittiin asemakaavamuutos kasarmialueelle Hennalankadulta Ulaaninkadulle. Kaavamuutos sai lainvoiman 12.12.2019.

Rakentamaton länsiosan harjoituskenttäalueen asemakaavoitus on suunniteltu aloitettavaksi 2020-luvun alkupuolella. Vuonna 2016 järjestettiin alueen suunnittelusta ideakilpailu. Kilpailu voittajatyö toimii pohjana alueen jatkosuunnittelussa ja asemakaavoituksessa. Vuosina 2017-2018 on laadittu alueelle kilpailun pohjalta viitesuunnitelmia sekä hulevesisuunnitelma.