Siirry suoraan sisältöön

Hennalan asemakaavoitus

Puolustusvoimien toiminnan päätyttyä Hennalassa aloitettiin alueen kaavoitus uuteen käyttöön.  Asemakaavamuutokset rakennetulla kasarmi- ja asuntoalueella ovat jo voimassa ja rakentamaton länsiosa, harjoituskettäalue, asemakaavoitetaan myöhemmin.
Rakennus Hennalassa.

​Hennalan kasarmialueella oli vanha vuonna 1953 voimaan tullut asemakaava, jossa se määriteltiin yleisten rakennusten alueeksi. Länsiosan harjoituskenttä- ja metsäalueella ei ole asemakaavaa.

Asemakaavoitus uuteen käyttöön aloitettiin vuonna 2014 kaavarunkotarkastelulla, joka  laadittiin asemakaavatyön pohjaksi liikenne- ja muiden verkostojen, viheralueiden ja hulevesien hallinnan kokonaisuuden turvaamiseksi. Kaavarunko ei ole virallinen kaava.  

Varsinainen asemakaavoitus rakennetulla alueella eteni kahdessa osassa. Ensimmäisenä vaiheena laadittiin asemakaavamuutos pohjoispään asuntoalueelle. Kaava tuli lainvoimaiseksi maaliskuussa 2018.

Toisessa vaiheessa laadittiin asemakaavamuutos kasarmialueelle Hennalankadulta Ulaaninkadulle. Kaavamuutos sai lainvoiman 12.12.2019.

Rakentamaton länsiosan harjoituskenttäalueen asemakaavoitus on suunniteltu aloitettavaksi 2020-luvulla. Vuonna 2016 järjestettiin alueen suunnittelusta ideakilpailu. Kilpailu voittajatyö toimii pohjana alueen jatkosuunnittelussa ja asemakaavoituksessa. Vuosina 2017-2018 on laadittu alueelle kilpailun pohjalta viitesuunnitelmia sekä hulevesisuunnitelma.