Siirry suoraan sisältöön

Niemen asemakaavoitus

Niemen alueen asemakaavamuutoksia tehdään vaiheittain vastaamaan alueen uudistuvaa luonnetta.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/AluehankkeetSite/PublishingImages/Niemi%20kampusraitin%20rata-aluetta.jpg

​​LAMK:in muuttoa varten tarkistettiin Iskun alueen kaavaa.  Asemakaavamuutoksen tavoitteena oli mahdollistaa toimitilarakennuksen ja teollisuustonttien kehittäminen käyttötarkoituksen, pysäköinnin, liikennejärjestelyjen ja muiden toimintojen osalta.  Iskun vanhaan tehtaaseen on muuttamassa mm. Lahden ammattikorkeakoulu LAMK. Kaavamuutos on lainvoimainen.

Toisessa asemakaavamuutoksessa on tavoitteena osoittaa alue kampusraitille  junaradan pohjoispuolelle yhdistämään kaksi kampusaluetta. Kaavassa on mukana myös aiemmin pysäköintialueeksi kaavoitettu rakentamaton kaupungin omistama tontti radan pohjoispuolella. Samassa kaavatyössä tarkistetaan myös junaradan ja Aniankadun sekä Vuoripojankadun välisen alueen käyttötarkoituksia ja muita määräyksiä ja aluerajauksia. Kaavaehdotus on nähtävillä tammi-helmikuussa 2018. 

Koko Niemen alueesta on tekeillä kaavarunkotasoinen suunnitelma, jossa tutkitaan mm. mihin alueella voisi tulla uusia asuinkerrostaloja.