Siirry suoraan sisältöön

Radanvarren asemakaavoitus

Radanvarren alue kehittyy vaiheittain. Hanke koostuu tällä hetkellä kolmesta kaavoituskohteesta: Starkin alue, Matkakeskuksen länsiosa ja Asko II.

Tarkemmat tiedot kunkin kaavatyön vaiheesta ja sisällöstä löytyvät kaavasivuilta (oikeanpuoleisten linkkien takaa).

Starkin alue

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa teollisuus- ja varastokäytöstä poistuvan alueen muuttaminen asuin-, palvelu- ja liikerakennusten alueeksi. Alueelle suunnitellaan uutta kerrostalorakentamista ja sinne on tulossa koti noin 1 500 uudelle asukkaalle.

Matkakeskuksen länsiosa

Tavoitteena on mahdollistaa Lahden matkakeskusta tukevien toimintojen, kuten pysäköinnin sekä matkakeskuksen yhteyteen luontevasti sopivien kaupallisten palvelujen sekä majoituspalvelujen tuottaminen matkakeskusalueella. Sinne on tulossa koti noin 750 uudelle asukkaalle ja kaavassa on lisäksi varaus kymmenkerroksiselle hotellille ja liityntäpysäköinnille.

Asko II

Kaavan tavoitteena asemakaavan tarkistaminen alueen kokonaissuunnitelman ja osin jo tapahtuneen toiminallisen muutoksen mukaisesti.

Teollisuustoimintojen aluetta kehitetään asumis- ja yrityskäyttöön ja sinne olisi tulossa 1 000 uudelle asukkaalle asuntoja ja saman verran lisäystä työtiloihin.