Ranta-Kartanon asemakaavoitus

Ranta-Kartanon asemakaava on tullut voimaan vuonna 2012. 

​Ranta-Kartanon asemakaavassa alueelle on sijoitettu seitsemän 2-3 kerroksista umpikorttelia, joiden nurkissa on yhteensä seitsemän kahdeksankerroksista tornitaloa. Nykyisen Jalkarannantien paikalle rakennetaan puistovyöhyke kevyen liikenteen väylineen. Kaavaratkaisu perustuu vuonna 2005 järjestetyn arkkitehtikilpailun voittajatyöhön. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 6.9.2012.  Rakennustapaohjeet on hyväksytty osana asemakaavaa ja ne ovat rakentajia sitovat. Ajantasa-asemakaava löytyy karttapalvelusta.

Asemakaavamuutos Skanskan omistaman korttelin 2150 (rajautuu Kyösti Kallion katuun sekä Pellonkulmankujaan) osalta on vireillä, lisätietoja kaavahankkeen omilta sivuilta.  Kaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2015.  Kaavamuutoksesta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka on hylännyt valitukset.  Tämä päätös ei ole vielä lainvoimainen.