Siirry suoraan sisältöön

Ranta-Kartanon asemakaavoitus

Ranta-Kartanon asemakaava on tullut voimaan vuonna 2012.  Kaavaa on muutettu yhden korttelin osalta ja vireillä on kaavamuutokset muissa kortteleissa.
Ranta-Kartanon havainnekuva.

​Ranta-Kartanon voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on sijoitettu seitsemän umpikorttelia, jotka koostuvat jalusta- ja torniosista. Nykyisen Jalkarannantien paikalle rakennetaan puistovyöhyke kevyen liikenteen väylineen. Kaavaratkaisu perustuu vuonna 2005 järjestetyn arkkitehtikilpailun voittajatyöhön. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 6.9.2012.  Rakennustapaohjeet on hyväksytty osana asemakaavaa ja ne ovat rakentajia sitovat. Ajantasa-asemakaava löytyy karttapalvelusta.

Asemakaavaa on muutettu Skanskan omistaman korttelin 2150 (rajautuu Kyösti Kallion katuun sekä Pellonkulmankujaan) osalta.  Kaavamuutos  tuli lainvoimaiseksi heinäkuussa 2017. 

Alueella on vireillä kaksi kaavamuutosta. Molemmissa kaavaluonnokset olivat nähtävillä ja kommentoitavana loka-marraskuussa 2018. Samaan aikaan on nähtävillä ja kommentoitavana myös alueen puistosuunnitelma. Puistosuunnitelma on hyväksytty teknisessä ja ympäristölautakunnassa helmikuussa 2019.

Kaavamuutosten kaavaehdotukset ovat nähtävillä 9.5 - 10.6.2019

Kisapuiston viereiseen osaan, Kartanonkadun varren kortteleihin tutkitaan mahdollisuutta muuttaa kaavaa niin, että sinne voidaan sijoittaa hotelli, vesiliikuntakeskus ja pysäköintitalo.  Asemakaavoituksen käynnistämisestä ja aluevarauksesta on kaupunki tehnyt sopimuksen Kinos Property Investment Oy:n kanssa. Alueen omistaa kaupunki. Kaavan sisällöstä kaupunki ei voi etukäteen sopia, mutta kaavamuutoksen tavoitteet on sopimuksessa yhdessä määritelty. Kaavan kotisivu löytyy täältä.

Kyösti Kallion kadun varrella Fellmaninpuiston naapurissa on vireillä kaavamuutos, joka sisältää kolme kadunvarren korttelia.  Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kaavaa samankaltaisin periaattein kuin tehtiin Skanskan omistamassa korttelissa.  Kaupunki omistaa tämän kaavamuutoksen alueen.  Kaavan kotisivu löytyy täältä.