Siirry suoraan sisältöön

Asemakaavoitus

Asemakaavalla määritellään kunnan osa-alueiden käyttö ja rakentamisen periaatteet. Lahdessa on työohjelmassa vuosittain noin 60–70 uutta kaavatyötä, joista on kerrottu kaavoituskatsauksessa.
Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski tutkimassa havainnekuvaa.

​​Asemakaavoituksella suunnitellaan asumisen, työpaikkojen, liikenteen ja viheralueiden sekä muiden toimintojen sijoittelua ja toteutustapaa. Kaavoitusta ohjaavat lainsäädäntö ja kaupungin omat tavoitteet. Asemakaavamuutokset tulevat vireille kaupungin tai yksityisen tahon aloitteesta.

Kaava esitetään kartalla

Asemakaava tai sen muutos esitetään kartalla. Asemakaavakartan merkinnöillä ja -määräyksillä osoitetaan muun muassa rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoittelu. Asemakaavassa määritellään myös muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia asioita, kuten katujen leveys ja julkisivumateriaalit.

Asemakaavakarttaa täydentää kaavaselostus. Yleensä laaditaan myös havainnekuvia tai rakentamistapaohje, joka selventää kaavan tarkoitusta.

Kaavoitukseen voi vaikuttaa

Asemakaavaa valmisteltaessa varataan kaava-alueella ja sen vaikutusalueella asuville ja työskenteleville, kiinteistöjen omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus joko kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä asiasta.

Asemakaavat käsitellään teknisessä ja ympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Vaikutukseltaan vähäiset kaavat hyväksyy tekninen ja ympäristölautakunta.

Yhteystiedot