Rakentamistapaohjeet

Rakentamistapaohjeet tarkentavat alueelle laaditun asemakaavan tarkoitusta ja ohjaavat yhdenmukaista rakentamista.

Rakentamistapaohjeet kertovat esimerkiksi sen, millaisia materiaaleja ja värejä rakennettaessa tulisi käyttää. Niiden tulkitsemiseen saa apua Lahden kaupungin kaupunkisuunnittelusta.

Ohjeet löytyvät Lahden karttapalvelusta, jos sellaiset on laadittu alueelle. Mikäli suunnitteluohjeet eivät näy suoraan kartalla, valitse yläreunan palveluhaku-kohdasta rakentamisen suunnitteluohjeet.

Lisätietoja