Siirry suoraan sisältöön

Rakentamistapaohjeet

Rakentamisen ohjeet ohjaavat yhdenmukaiseen rakentamiseen ja tarkentavat asemakaavan tarkoitusta. Usein ohjeet koskevat rajattua asemakaavoitettua aluetta, mutta ne voivat myös ohjata laajemmin lähiympäristön suunnittelua.
Rakenteilla olevia omakotitaloja Lahden Mairenkadulla.

Rakentamistapaohjeet kertovat esimerkiksi sen, millaisia materiaaleja ja värejä rakennettaessa tulisi käyttää.

Korjaustapaohjeet keskittyvät vanhan rakennuskannan korjaustöiden ohjaukseen merkittävissä kohteissa.

Lähiympäristöohjeet

Lähiympäristöohjeissa määritellään alueen ympäristön laatutaso ja annetaan suosituksia ympäristörakentamisen suhteen. Lähiympäristöohjeissa voidaan ohjeistaa esimerkiksi katu- ja puistosuunnittelua sekä korttelialueiden ja tonttien pihasuunnittelua.

Rakentamiseen liittyvien ohjeiden tulkitsemiseen saa apua Lahden kaupungin kaupunkisuunnittelusta. Ohjeet on koottu Lahden karttapalveluun.