Liikennetutkimukset

Lahdessa ja ympäristökunnissa tehtiin vuonna 2010 laaja liikennetutkimus, joka Lahden osalta päivitetään 2016. Liikennemääriä seurataan vuosittaisilla laskennoilla.

Vuoden 2010 liikennetutkimuksessa selvitettiin henkilöhaastatteluilla, ajoneuvoliikenteen tutkimuksilla ja liikennelaskennoilla seudun asukkaiden liikkumistottumuksia sekä ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää. Haastattelututkimuksiin osallistui yli 10 000 vastaajaa.

Liikennetutkimukseen voit tutustua Päijät-Hämeen Liiton sivuilla.

Liikennetutkimus päivitetään Lahden osalta vuonna 2016.

Yhteystiedot