Siirry suoraan sisältöön

Yksityistiet

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Yksityisteiden periaatteet säilyvät ennallaan eli tiekunnan osakkuus perustuu maanomistukseen ja kustannukset jaetaan tiestä osakkaille saatavan hyödyn mukaisesti. Uusi laki tuo mahdollisuuden sähköiseen toimintaan eli kokouskutsut voidaan lähettää myös sähköpostitse ja kokouksiinkin on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Lisäksi uuden lain myötä kuntien tielautakuntien tehtävät lakkaavat.
Yksityistie

Tiekuntien ylläpitämiä yksityisteitä on Lahdessa noin kaksisataa ja lisäksi on lukuisa määrä sellaisia yksityisteitä, joiden hoidosta vastaavat tien varren omistajat suoraan.

2019 voimaan astunut yksityistielaki velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad). Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

Yksityistierekisteriin tiedot tulee toimittaa osoitteeseen www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot.

Digiroadiin tiedot tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@digiroad.fi. Lain edellyttämät tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot (painorajoitukset, ajokiellot ym.) löytyvät Liikenneviraston sivuilta www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin.

 

 

 

Yhteystiedot 

 

 

 

Lisätiedot ja neuvonta

Kaupunki on tehnyt sopimuksen Kärkölän kunnan kanssa yksityistieasioiden hoitamisesta elokuun 2016 alusta lähtien.  Kärkölässä tehtävään nimetty henkilö antaa neuvoja ja opastaa Lahden kaupungin alueella toimivia tiekuntia.  Yksityistieavustusasiat eivät kuulu tähän sopimukseen.

Heimo Mattila, Kärkölän kunta, p. 044 770 2238, heimo.mattila@karkola.fi