Siirry suoraan sisältöön

Yksityistiet

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Yksityisteiden periaatteet säilyivät ennallaan eli tiekunnan osakkuus perustuu maanomistukseen ja kustannukset jaetaan tiestä osakkaille saatavan hyödyn mukaisesti. Uusi laki toi mahdollisuuden sähköiseen toimintaan eli kokouskutsut voidaan lähettää myös sähköpostitse ja kokouksiinkin on mahdollista osallistua etäyhteydellä.
Yksityistie

Tiekuntien ylläpitämiä yksityisteitä on Lahdessa noin kaksisataa ja lisäksi on lukuisa määrä sellaisia yksityisteitä, joiden hoidosta vastaavat tien varren omistajat suoraan.

2019 voimaan astunut yksityistielaki velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad). Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

Yksityistierekisteriin tiedot tulee toimittaa osoitteeseen www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot.

Tietojen ilmoittaminen Digiroad-järjestelmään

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt. Digiroad-järjestelmään pääset tästä.

 

 

 

Yhteystiedot