Siirry suoraan sisältöön

Melu

​Melulla on vaikutuksia ihmisen terveyteen, ympäristön viihtyisyyteen, linnustoon ja muuhun eläimistöön. Autoliikenne on merkittävin ympäristömelun lähde.

​Melu vaikuttaa monin tavoin ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin: kuulo voi vaurioitua, melu häiritsee unta ja verenkiertoelimistön toimintaa.

Melun välillisiä vaikutuksia ovat väsyneisyys, mielialan ja suorituskyvyn lasku, keskittymisen vaikeutuminen sekä oppimiskyvyn heikentyminen.

Ympäristömelun haittavaikutukset koetaan hyvin eri tavoin. Melun häiritsevyys riippuu melun määrällisistä ominaisuuksista (voimakkuudesta, kestosta ja toistuvuudesta).

Koettuun melun häiritsevyyteen  vaikuttavat sekä melun tuottajan että altistujan yksilölliset asenteet melulähteeseen ja ympäristöön.  

Ympäristömelun terveysvaikutusselvitys

Ympäristömelun terveysvaikutuksia lahtelaisiin on arvioitu  EU-direktiivin mukaisen ympäristömeluselvityksen 2017 pohjalta.

Selvityksen tulosten perusteella Lahdessa on noin 7 000 ympäristömelusta suuresti kiusaantunutta ja noin 4 300 suuresti unihäiriöistä. Melu lisää iskeemisiä sydänsairauksia noin 47 kohtauksella ja aivohalvauksia noin 11 kohtauksella vuodessa. Väestöön kohdistuva melun sairauskuorma on noin 730 elinvuotta/v (ts. noin 2,2 elinpäivää/v/asukas).

Lahdessa ympäristömeluista aiheutuva, rahassa mitattu terveysrasite on parhaan arvion mukaan vuodessa noin 80 000 000 €, asukasta kohden noin 660 € vuodessa.

Melun ohjearvot

Valtioneuvoston antamat ohjearvot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi, joita voidaan käyttää apuna esimerkiksi kaavoituksessa, tiesuunnittelussa ja rakentamisessa.

Ohjearvoja ei siis voi tulkita siten, että niiden on alituttava kaupunkiympäristössä aina. Tosiasia on, ettei nykytekniikalla ole joka paikassa mahdollista päästä ohjearvojen tasoon.

Tärinä

Rautatieliikenne aiheuttaa tärinää Lahdessa savimailla. Lisätietoa löydät Liikenneviraston sivuilta.

Meluntorjuntatyöryhmä

Kaupunkiympäristön palvelualueen meluntorjunnan yhteistyöryhmä seuraa melutilannetta Lahdessa.

Työryhmän jäsenet

Ympäristölupapäällikkö Tarja Laitinen, puheenjohtaja
Ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Saarola

Maankäyttö ja aluehankkeet

Asemakaava-arkkitehti Kimmo Sutinen
Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski

Kunnallistekniikka  

Liikennesuunnittelupäällikkö Tarja Tolvanen-Valkeapää, sihteeri
Projekti-insinööri Antti Ojanen

Rakennusvalvonta

Rakennuslupa-arkkitehti Miika Lindgren

Yhteystiedot