Hyppää sisältöön

Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 § mukainen meluilmoitus.

​Asian käsittely voi vaatia tarkastusta alueella, lähistön asukkaiden kuulemista sekä melutilanteen tarkempaa selvittämistä.

Meluilmoitus tulee tehdä riittävän ajoissa, viimeistään 30 vuorokautta ennen melua aiheuttavan toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunnan määräämä maksu 360 €.
Mikäli ilmoituksen yhteydessä kuullaan asianosaisia, on maksu 720 €.

Meluilmoitus tulee toimittaa osoitteeseen

Meluilmoitus tulee toimittaa kirjaamoon tai Lahden ympäristöpalveluille.