Ilmanlaatu

Lahden ympäristöpalveluiden tehtävänä on valvoa ja edistää ilmansuojelua alueellaan. Lahden ympäristöpalveluiden ylläpitämä ilmanlaadun mittausverkko käsittää kuusi jatkuvatoimista mittauspistettä, joissa mitataan ilman epäpuhtauksia.

​Jatkuvatoimisesti mitattavia ilman epäpuhtauksia ovat typen oksidit, otsoni, pienhiukkaset ja hengitettävät hiukkaset. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä mitataan passiivisella keräyksellä kahden viikon jaksoissa neljässä eri pisteessä. Lisäksi käytössä on mittaustulosten tulkintaan helpottamaan meteorologinen mittausasema. Mittaukset rahoittaa Lahden kaupunki ja Lahden alueen ilmapäästöjä aiheuttavat yritykset ja laitokset.

Lahden ilmanlaatua voi seurata Internetistä kansallisesta ilmanlaatuportaalista, johon Lahden ympäristöpalveluiden mittaustulokset päivitetään kerran tunnissa. Ilmanlaatuindeksi neljältä mittausasemalta näkyy kerran tunnissa päivittyvänä myös Etelä-Suomen Sanomien Internetsivuilta.

Lahdessa on käytössä ilmanlaadun tekstiviestivaroituspalvelu. Kun Lahden seudun ympäristöpalvelujen mittausten perusteella ilmanlaatu huononee pidemmäksi aikaa, palvelun tilanneille lähetetään varoitusviesti. Varoitus palvelee varsinkin herkkiä väestöryhmiä, joille voi aiheutua terveyshaittoja ulkoilmanlaadun huonontuessa. Varoitusviestipalvelu on maksuton ja se toimii arkipäivisin virka-aikana. Varoituspalvelun voi tilata matkapuhelimeensa lähettämällä viestin: asukas lahdenilma numeroon 16130. Palvelun voi lopettaa lähettämällä viestin: asukas sulje lahdenilma numeroon 16130.