Siirry suoraan sisältöön

Melualueet

Melualueella tarkoitetaan alueita, joiden vuorokautinen keskiäänitaso ylittää 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä.

EU-meludirektiivin yli 100 000 asukkaan kaupungeilta edellyttämässä meluselvityksessä huomioidaan tieliikenteen, raideliikenteen ja teollisuuden melu.

EU-meluselvityksessä tutkittiin liikenteen melun leviämistä kahdella eri tavalla. EU-direktiivin mukaiset vuorokausi- ja yömelutasot (Lden ja Lyö) on laskettu 4 metrin korkeudella maanpinnasta. 

Suomessa käytettävillä eli kansallisilla arvoilla päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq,7-22 ja LAeq,22-7) lasketaan pohjoismaisen mallin mukaisesti 2 metrin korkeudella maanpinnasta.

Kansallisille arvoille on olemassa valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot. Kansallisia arvoja käytetään lähtökohtana meluntorjuntatyössä.