Siirry suoraan sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö on tärkeää oppilaan hyvinvoinnille ja koulunkäynnille. 

 

​Kodin ja koulun yhteistyö vaatii molemminpuolista sitoutumista ja keskinäistä luottamusta kasvatuskumppaneina. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Lapsi kokee koulun turvalliseksi ja käy mielellään koulua, kun vanhemmat osoittavat kiinnostusta hänen koulunkäyntiinsä ja tekevät yhteistyötä opettajan kanssa.

Yhteistyömuotoja

Koulun ja kodin yhteistyömuotoja ovat muun muassa vanhempainillat, juhlat, avoimet ovet, erilaiset teemapäivät ja yhteiset retket. Omalla luokalla yhteistyömuotoja voivat olla vanhempien keskustelutilaisuudet, vanhempainvartit, luokkatoimikunta sekä luokan omat juhlat ja retket. Useissa kouluissa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelmaperusteissa määriteltyä koulun toimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyötä ja tiedonkulkua varten on käytössä sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä yhteydenpitokanavana, kuten myös sähköpostiviestit, puhelinkeskustelut ja tapaamiset.