Siirry suoraan sisältöön

Möysän päiväkoti

Toiminnan kuvaus

Möysän päiväkoti toimii kahdessa yksikössä lapsen kasvamista ja oppimista tukien. Päiväkodin kuudesta lapsiryhmästä neljä (kaksi alle 3v. ryhmää ja kaksi 3-5v. ryhmää) toimii päiväkodin päärakennuksessa Mutkakatu 7:ssä.

Päiväkodin kaksi esiopetusryhmää toimiit omissa tiloissaan Möysän koulun yhteydessä. Opettelemme joustavaa yhteistyötä perusopetuksen kanssa lapsen parhaaksi.

Kaksi toimipaikkaamme tekevät yhteistyötä mm. yhteisten juhlien ja tapahtumien muodossa. Koululaisten loma-aikoina lapsiryhmiä yhdistetään tarvittaessa.

Päiväkotimme arvoja ovat turvallisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys yksilöä arvostaen. Me hoitohenkilökuntana pidämme tärkeänä sitä, että päiväkodissamme on lämmin ja lasta arvostava ilmapiiri.

Toimintamme on suunniteltu niin, että lapset työskentelevät paljon pienryhmissä. Pienissä ryhmissä lapsilla on mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn, yksilölliseen huomioon ja tukeen. 

Pidämme tärkeänä lapsen tunne-elämän tukemista. Siksi päiväkodissamme on käytössä sekä Askeleittain että Tunne-muksu tunnetaito-ohjelmat. Leikki on lapsen ominainen tapa oppia ja käsitellä asioita. Haluamme kaikissa lapsiryhmissä luoda runsaasti tilaa leikille.

Toiminta-ajatuksemme on

"Päiväkotimme turvallisessa kasvuympäristössä, syli ja välittäminen ovat keskeisellä sijalla. Haluamme vahvistaa lapsen myönteistä kuvaa itsestään. Leikin ja muun toiminnan avulla hänelle tarjotaan mahdollisuus kokea onnistumisen elämyksiä ja oppimisen iloa. Toiminnassamme painotamme pienissä ryhmissä työskentelyä. Tuemme perheitä heidän kasvatustyössään mm. yhteisten keskustelujen ja sopimusten avulla."

Ryhmät

TuulenpesäAlle 3 -vuotiaat, 12 paikkaap. 044 416 3012
KeijunkotoAlle 3 -vuotiaat, 12 paikkaap. 044 416 3363
Usvalaakso3-5 -vuotiaat, 21 paikkaap. 050 398 5462
Koivukumpu3-5 -vuotiaat, 21 paikkaap. 044 416 3662
Kaislaranta6 -vuotiaat, 20 paikkaap. 044 716 1881
Aurinkoranta6 -vuotiaat, 20 paikkaap. 044 716 1882

 

Yhteyshenkilö

Jaana Siikanen, päiväkodin johtaja 
puh. 050 398 5789
jaana.siikanen@lahti.fi

Toimipaikka 

​Mutkakatu 7
15150 Lahti

Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa, Paavolan kaupunginosassa, esiopetusryhmät Möysän koululla.

Bussiyhteydet: 2, 3, 7, 11, 16, 17

Kartta