Hoppa till innehållet

Lahtis strategi

Vi når internationell framgång som en djärv miljöstad för människor och företag.

Lahtis strategi grundar sig på samgångsavtalet mellan Lahtis och Nastola och det är en viljeyttring som upprättats gemensamt och i interaktion om riktningarna för stadens framtida utveckling.

Lahtis stadsfullmäktige godkände strategin 11.4.2016.

Kärnan i Lahtis strategi är fem verksamhetslöfteshelheter:
A. Vi uppmuntrar till eget ansvar och delaktighet
B. Vi tillhandahåller tjänster på ett flexibelt och effektivt sätt
C. Vi stärker konkurrenskraften genom att handla och värnar om miljön
D. Vi arbetar interaktivt och ansvarsfullt
E. Vi förnyar modigt våra strukturer och verksamhetssätt

Under dessa helheter finns sammanlagt 25 löften, som blir till konkreta handlingar alltid i samband med budgeten. Vi övervakar hur strategihelheten förverkligas med hjälp av olika mätare, bl.a. befolkningstillväxt, utjämning av hälsoskillnader, ökad användning av kollektivtrafik och minskade utsläpp av växthusgaser.