Hyppää sisältöön

GoGreenRoutes

Kaupunkien kestävät ja optimaaliset luontolähtöiset ratkaisut hyvinvoinnin edistämiseksi.

Luonto kaupungissa

Luonnosta saatavasta hyvinvoinnista ymmärretään jatkuvasti enemmän ja sen potentiaali kaupunkisuunnittelussa ja osana terveyden edistämistä erityisesti urbaaneissa ympäristöissä tunnistetaan yhä vahvemmin.

GoGreenRoutes-projekti on laajan yhteistyöverkoston ponnistus luoda pohjaa eurooppalaisille kaupungeille kestävän kehityksen suurlähettiläinä toimimiseksi. Neljänkymmenen partneriorganisaation yhteistyönä projekti keskittyy luontolähtöisten ratkaisuiden (Nature based solutions, NBS) yhdistämiseksi osaksi moniulotteista terveys-360° näkökulmaa, missä tunnistetaan luonnosta saatava potentiaali osana kokonaisvaltaista terveyttä. Projektia rahoittaa EU Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.

Lahdessa projekti kehittää Kintterön terveysmetsäkokonaisuutta sekä muita kaupunkivihreän mahdollisuuksia yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Projektin muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm.  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Lahden kaupunkisuunnittelu sekä paikalliset yrittäjät.

Projektin tavoitteena on edistää myönteistä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta, vahvistaa kaupunkilaisten luontoyhteyttä ja luoda mahdollisuuksia luontosuhteen vahvistamiseksi digitaalisilla, koulutus- ja käyttäytymisinnovaatiolla.

Projekti rakentuu neljästä osa-alueesta

KASVU – Luontopohjaisten yritysten tukeminen

TUNNE – Luontolähtöisten ratkaisuiden tuominen osaksi kaupunkilaisten arkea

TIETO – Tiedonjakaminen ja -kerääminen ihmisen ja luonnon välisestä yhteydestä

LIIKE – Kestävät elämäntavat, vihreä liikunta, saavutettavuus, palautuminen ja terveys

GoGreenRoutes-verkosto

GoGreenRoutes-projektissa luodaan uusia näkökulmia ympäristöön ja sen luomiin mahdollisuuksiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Erilaisia kokeiluja ja tutkimuksellisia koeasetelmia tullaan toteuttamaan projektin kuudessa ’kehittäjäkaupungissa’: Lahti (Suomi), Limerick (Irlanti), Tallinna (Viro), Uumaja (Ruotsi), Burgas (Bulgaria) ja Versailles (Ranska). Lisäksi mukana on ’oppijakaupungeista’ Münchenin, Murcian alue ja Malta sekä ’ristipölytysverkostossa’: Peking, Meksiko ja Tblisi.

Projektin kantavina menetelminä sovelletaan käyttäjälähtöistä yhteiskehittämistä, yhdessä luomista ja yhteisomistajuutta (co-development, co-creation, co-ownership), joissa kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö on kehittämisen keskiössä.

Seuraa projektin tuloksia

GoGreenRoutes-projektin tuloksia tullaan jakamaan kaikille avoimilla digitaalisilla alustoilla ja verkkomateriaaleina. Seuraa projektisivua ja gogreenroutes.eu.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 869764. The sole responsibility for the content of this document lies with GoGreeRoutes project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 

Lisätietoa