Hyppää sisältöön

Leikkialueet

Kaupungissa on 156 leikkialuetta, lähimmälle leikkialueelle on matkaa keskimäärin 0,5-1 kilometriä. Pienimmillä alueilla on keinu ja jousieläin, suurilla riittää virikkeitä kaikenikäisille ja -taitoisille.

Uu­dis­tam­me Er­viän­puis­ton ja Soih­tu­puis­ton leik­kia­lueet – kiitos osal­lis­tumisesta ideoin­tiin!

Lahden kaupunki uudistaa tänä vuonna Erviänpuiston ja Soihtupuiston leikkialueet ja kutsui Riihelän ja Renkomäen lapset ja aikuiset mukaan ideoimaan leikkipaikkojen tarjontaa. Kysyimme, mitä hyvää leikkipaikassa on tällä hetkellä ja miten siitä saisi vielä paremman?

Erviänpuiston leikkialueella arvostettiin sen rauhallista ja puistomaista sijaintia sekä monipuolisuutta. Nykyisistä leikkivälineistä parhaimmiksi mainittiin rengaskeinu, vastakkain istuttava keinu sekä hämähäkkikeinut ja kiipeilytelineet. Toivomuksia oli paljon; eniten vastauksissa toistuivat vaijeriliuku, tarmpoliini ja kuntoilulaitteet. Myös hiekkalaatikko, karuselli ja isompi kiipeilyteline olivat toivelistalla. Pallopeleihin ja skuuttailuun haluttiin myös tilaa. Turvallisempaa pulkkamäkeä kaivattiin. Leikkipaikan valaistusta haluttiin parantaa.

Soihtupuiston leikkialueen parhaiksi puoliksi nousivat vastauksissa erityisesti alueen suojainen sijainti ja leikkivälineistä hämähäkkikeinu. Leikkialueelle toivottiin varjoisia paikkoja paahteisille päiville ja tekemistä niin isommille kuin pienille lapsille. Välineistä vaijeriliuku ja karuselli toistuivat useissa vastauksissa, samoin kuin aikuisille jotain tekemistä esimerkiksi kuntoilumahdollisuuksia.

Kysely oli avoinna 17.1.–31.1. välisen ajan. Ehdotusten pohjalta tehdään leikkialueiden suunnitelmat, jotka ovat nähtävänä Lahden verkkosivuilla 28.3.-10.4.

Leikkialueet kartalla

Ohita upotus

Leikin merkitys on suuri lapsen kehitykselle, muun muassa motoriikka, oivaltaminen ja sosiaaliset taidot karttuvat yhdessä muiden saman ikäisten kanssa.

Leikkialueiden turvallisuus tarkastetaan vähintään joka toinen kuukausi ja välineiden perusteellinen kuntotutkimus tehdään vuosittain. Välineiden käyttöikä on kulutuksesta ja materiaalista riippuen 3- 15 vuotta. Välineitä vaihdetaan vuosittain kymmenittäin ja turva-alustoja kunnostetaan säännöllisesti. Yleisillä leikkialueilla on infotaulu, josta löytyvät alueen tiedot, yhteystiedot sekä järjestyssäännöt.

Uusia leikkialueita rakennetaan vuosittain yksi alueille, joissa on paljon lapsia, muttei vielä leikkialuetta. Vuositarkastusten ja leikkialueiden palveluverkkotarkastelun perusteella peruskorjataan ja uudistetaan vuosittain kolme kohdetta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Rikkinäisestä leikkivälineestä voit ilmoittaa leikkialueen kunnossapidosta vastaavalle urakoitsijalle tai e-palautteen kautta. Lahden kaupungin leikkialueet on varustettu infotaululla, josta näkee suoraan urakoitsijan yhteystiedot.

 • Kaupunki ei myy käytöstä poistettuja leikkivälineitä. Kaupungilla ei ole tiloja varastoida vanhoja välineitä. Leikkialueiden saneerauksissa vanhat välineet jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja heidän hävitettäväkseen. Yleensä vanhoissa poistettavissa leikkivälineissä on myös turvallisuusriskejä tai ne ovat erittäin huonokuntoisia, joten emme suosittele niiden asennusta myöskään muualle.

 • Vähäisellä käytöllä olevia alueita voidaan lakkauttaa leikkivälineiden tullessa elinkaarensa päähän. Ennen lakkauttamista varmistetaan, että poistettavalla leikkialueella on olemassa korvaava leikkialue sopivan ja turvallisen matkan päässä.

 • Leikkialueita rakennetaan uusille asuinalueille, joissa on lapsiperheitä eikä sopivan ja turvallisen matkan päässä ole leikkialuetta. Joskus uusia leikkialueita rakennetaan myös asukastoiveiden perusteella kriteerien täyttyessä. Leikkialueet rakennetaan aina määrärahojen puitteissa.

 • Leikkivälineiden tulee täyttää turvallisuusstandardit SFS-EN 1176 ja 1177. Joskus välineessä voi turvallisuusriski, joka ei näy ulospäin. Myös maanalaisissa rakenteissa voi olla esim. lahoa. Jos väline on jo iäkäs, niin korjaaminen voi tulla kalliimmaksi kuin uusi väline.

 • Alueen suunnittelija ottaa päätöksissään huomioon useita asioita, kuten esim. alueen käyttäjien ikärakenne (mahdolliset perhepäivähoitajat, kerhot ja päiväkodit), leikkialueen koko ja luonne, sijainti sekä ympäristötekijät. Myös käyttäjien toiveita pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan.

 • Kaikki leikkialueet ovat käytettävissä myös talvella. Niissä ei ole kuitenkaan varsinaista talvikunnossapitoa eli lunta / jäätä ei poisteta kuin erikoistapauksissa.

 • Jos lapsi ei itse pääse välineeseen ilman vanhemman apua, niin väline ei ole hänen ikäiselleen tarkoitettu. Erillistä merkintää välineissä ei ole.

 • Ensimmäinen tarkastus leikkivälineille tehdään jo ennen niiden käyttöönottoa. Tällöin varmistetaan, että leikkiväline on asennettu oikein. Samalla varmistutaan, että laitteen ympärille on varattu riittävästi tilaa ja että sen alla on oikean kokoinen ja paksuinen, mahdollista putoamista vaimentava alusta.

  Leikkivälineille tehdään toiminnallinen tarkastus joka toinen kuukausi. Tällöin leikkivälineestä tarkastetaan kaikki liikkuvat, kuluvat tai muuten laitteen toiminnan ja turvallisuuden kannalta tärkeät osat.

  Leikkivälineiden vuositarkastus tehdään kerran vuodessa. Tarkastus ajoittuu usein kevääseen lumien sulamisen jälkeen. Vuositarkastuksessa leikkivälineen ja sitä ympäröivien pintojen turvallisuus ja kunnostustarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Huomiota kiinnitetään välineiden mahdolliseen heikentyneeseen rakenteelliseen kestävyyteen, (esim. korroosio, laho, liitosten löystyminen), sään aiheuttamiin vaurioihin, putoamisalustan määrään, laatuun ja kuntoon, pintakäsittelyyn, edellisen vuositarkastuksen jälkeen tehdyistä osien vaihdosta ja asentamisesta johtuneisiin muutoksiin sekä alueen yleiseen turvallisuustasoon.

  Tarkastuksena apuna käytetään erilasia apu- ja mittavälineitä, joilla varmistetaan, että leikkivälineiltä vaaditut turvallisuuteen liittyvät mitat täyttyvät. Tarkastuksen yhteydessä välineiden turvallisuusriskit ja puutteet arvioidaan ja välineelle laaditaan tarvittaessa kunnossapitosuunnitelma.

Leikkialuetoimikunta

Leikkialuetoimikunnan tehtävänä on tehdä ehdotuksia uusista leikkialueista, vanhojen leikkialueiden kunnostamisista ja leikkialuetoiminnan kehittämisestä sekä seurata leikkialueiden kalusteiden turvallisuustarkastusten ja alueiden muun kunnossapidon järjestämistä. Toimikunnalla on ollut oikeus tarvittaessa käyttää asiantuntijoita.

 • JäsenVarajäsen
  Puheenjohtaja Sara EtolaRoosa Rusanen
  Varapuheenjohtaja
  Jari Pykäläinen
  Ville Kinnunen
  Juha Peltonen Jouni Nevalainen
  Mika Erka Salla Kasakkamäki
  Tanja Hämäläinen Sirpa Haverinen
  Salla Majaniemi Karin Puumalainen
  Sihteeri
  Kirsi Kujala, kaupunginpuutarhuri, Lahden kaupunki

Lahden kaupungin asiakaspalvelu

 • Lahti-Piste kaupungin asiakaspalvelu

  Käyntiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs, Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18

  Näytä kartalla

  Postiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti