Hyppää sisältöön

Tapahtuman jälkeen

Tapahtuman päätyttyä tapahtuma-alueella on tapahtumajärjestäjällä vielä monta asiaa tehtävänä. Tapahtumapaikka ympäristöineen siivotaan, väliaikaiset rakenteet puretaan, ja vuokratut sekä lainatut välineet palautetaan.

Varsinkin toistuvissa tapahtumissa on tärkeää laittaa muistiin tapahtuman aikana ja käydä sen jälkeen läpi, mitä tehtiin, mikä meni hyvin ja mitä voitaisiin parantaa seuraavana vuonna. Tämä vähentää huomattavasti vaivaa seuraavana vuonna, etenkin jos osa henkilöstöstä vaihtuu välissä. Dokumentointi lähtee hyvästä suunnittelusta ja käsikirjoituksesta: Ennen tapahtumaa kannattaakin suunnitella ja päättää mitä tapahtumassa dokumentoidaan ja miten siitä syntyviä sisältöjä hyödynnetään tapahtuman jälkeen. Kaikki mahdolliset tallenteet on hyvä olla koko tekijätiimin tiedossa, jotta niihin voi jokainen tarvittaessa helposti palata.

Hyvin suunniteltu ja tehty tapahtuman dokumentointi antaa mahdollisuuden tapahtuman vaikuttavuuden laajentamiseen ja pidentämiseen. Tapahtuman puheenvuoroja, haastatteluja, videokoosteita sekä muita hyvin tehtyjä sisältöjä voidaan jakaa tapahtuman jälkeen halutuille kohderyhmille, mikä lisää tapahtuman vaikuttavuutta.

Tapahtuman jälkeistä arviointia toteutettaessa vastuutahon on hyvä päättää ajoissa arvioinnin ajankohta, keneltä palautetta kerätään ja miten. Asiakaspalautteet antavat arvokasta tietoa jatkoa suunniteltaessa.

Arviointitilaisuuteen on hyvä kutsua kaikki tapahtuman järjestämiseen osallistuneet tahot: Oma henkilökunta, alihankkijat, yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset, tarvittaessa myös viranomaiset. Tällaisella yhteistyöllä voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia suunniteltaessa seuraavan vuoden tapahtumaa.

Tapahtumaan osallistuneille kannattaa laittaa yksilölliset kiitosviestit ja työntekijöille on hyvä järjestää mahdollisuuksien mukaan omat kiitosjuhlat. Sosiaalinen media kannattaa pitää mukana vielä pitkään tapahtuman jälkeenkin, etenkin jos on toistuvasta tapahtumasta kysymys, jolloin seuraavasta tapahtumasta voidaan jo kertoa samalla kun kiitetään juuri päättyneestä. Kaikenlaiset kontaktipyynnöt ja lisätietokyselyt kannattaa huomioida heti. Myös mahdollisiin reklamaatioihin pitää vastata välittömästi ja ammattimaisesti.

Jälkimarkkinointia on myös kaikki se, mitä tapahtumasta poistuessa näkee, kuulee, haistaa, maistaa ja tuntee. Mikäli poistumisestakin jää hyvä kokemus ja mukava muistijälki, on kokonaisuus sangen onnistunut.