Hyppää sisältöön

Tapahtumien tukeminen

Lahden kaupunki haluaa profiloitua merkittävänä tapahtumakaupunkina. Tapahtumakumppanuuden avulla pyritään edistämään Lahden asemaa erityisesti kotimaisten ja kansainvälisten suurten tapahtumien järjestäjänä.

Käytännössä kaupunki voi toimia tapahtuman kumppanina monin eri tavoin: erikseen tehtävillä päätöksillä tapahtumalle voidaan myöntää suoraa taloudellista tukea, tapahtuman kutsuvieraille voidaan tarjota kaupungin vastaanotto, tiloja ja alueita voidaan luovuttaa veloituksetta tai alennetuin kustannuksin tapahtuman käyttöön jne.

Laajemman kumppanuuden kohdalla etusijalla ovat tapahtumat, joilla on laaja valtakunnallinen tai kansainvälinen medianäkyvyys sekä tapahtumat, joilla on selkeä vaikutus alueen matkailutuloon.
Lahden kaupunki myöntää lisäksi avustuksia liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä vuosiavustuksina että erilaisina projektiavustuksina.

Muut rahoitusmahdollisuudet

Erityisesti suurtapahtumat tarvitsevat usein ulkopuolista tukea tapahtuman toteuttamiseen. Perinteisten tukien lisäksi voi myös harkita hanke- tai projektimahdollisuuksia ja erilaisia yhteistyökumppanuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee avustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Avustuksia jaetaan sekä yleisavustuksina että erityisavustuksina, jotka ovat kertaluontoisia.

Taiteen edistämiskeskus Taiken avustukset
Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten järjestöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille sekä kunnille. Yksityisille henkilöille myönnetään apurahaa.

Museoviraston myöntämät avustukset 
Museovirasto jakaa sen käyttöön asetetusta määrärahasta vuosittain monipuolisesti avustuksia kulttuuriperintöön liittyviin hankkeisiin.

Musiikin edistämissäätiön myöntämät tuet
Musiikin edistämissäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista monimuotoista musiikkia. Elävän musiikin tukea on mahdollista saada erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin.

AVEKin myöntämät tuet
AVEK edistää tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tukemalla alan ammattilaisten teoksia, tuotantoja ja hankkeita ja se toimii osana tekijänoikeusjärjestö Kopiostoa. AVEK myöntää tukea kulttuurisesti merkittävien audiovisuaalisen alan festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen sekä muihin tärkeinä pidettäviin audiovisuaalisen kulttuurin muotoihin.

Suomen Kulttuurirahaston apurahat
Suomen Kulttuurirahaston seitsemäntoista maakuntarahastoa myöntävät apurahoja oman maakuntansa tieteen, taiteen ja muun kulttuurityön edistämiseen. Päijät-Hämeen Rahasto jakaa apurahoja päijäthämäläisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä ja taiteellista työtä varten.

Business Finland
Business Finlandin asiantuntijat ovat luottamuksellisia keskustelukumppaneita, kun etsit sopivaa rahoituspalvelua innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen kasvuun. Business Finlandin ohjelmat ovat kansainvälistymisen ja innovaatiorahoituksen palveluista kokonaisuuksia, jotka on räätälöity kunkin ohjelman tavoitteiden ja kohderyhmien mukaisiksi.

Säätiöt ja rahastot
Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. 206 jäsentä tukevat vuosittain tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnan kehittämistä yhteensä puolella miljardilla eurolla.