Hyppää sisältöön

Johtava ympäristökaupunki – myös tapahtumissa

Ympäristöasioiden huomioiminen ja vastuullisuus kuuluvat osaksi nykypäivän tapahtumien järjestämistä ja ne toimivat myös merkittävinä tapahtuman imagotekijöinä. Mielikuvista on tullut tapahtumien keskeinen menestystekijä. Tapahtuman myönteinen imago lisää paitsi vetovoimaa, mutta myös lisää tunnettuutta ja kiinnostavuutta.

On erittäin tärkeää, että tapahtuman viestitetyn imagon tulee vastata todellisuutta. Kestävyyden tulee olla sisäänrakennettua ja läpinäkyvää, sillä viherpesu tunnistetaan yhä paremmin. Markkinoitavan tapahtuman toimien tulee olla siis aidosti kestäviä ja niiden kestävyys tulee olla helposti huomattavissa. Tapahtuman ekologiset käytännöt ja valinnat on hyvä tehdä mahdollisimman helposti toteutettaviksi, jotta kävijöiden on vaivattomampaa noudattaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja ja tietoisuus lisääntyy kuin itsestään.

Sosiaalinen kestävyys jää huomiotta puhuttaessa kestävästä kehityksestä. Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan eri sidosryhmien huomioon ottamista. Eri asiakasryhmien tarpeiden huomioiminen on tärkeää tapahtuman suunnittelussa. Tapahtumajärjestäjällä voi olla paikallisesti merkittävä rooli työllistäjänä ja esimerkiksi pienen yhteisön elinvoiman säilyttäjänä. Tätä positiivista vaikutusta ja paikallista verkostoitumista on lisäksi hyvä tuoda esille tapahtuman viestinnässä.

Käytännön ympäristöopas tapahtumille Lahdessa

Lahden kaupungin tapahtumapalvelut ovat koonneet yhteen oppaaseen mahdollisimman monipuolisesti tietoa tapahtumiin liittyvistä ympäristöasioista. Niitä ovat muun muassa jätehuolto ja hygieeniset järjestelyt, ihmisten opastaminen ja logistiikka sekä ympäristöasioiden huomioiminen ruokailussa, hankinnoissa ja viestinnässä. Ympäristöoppaan tarkoituksena on antaa vinkkejä ja ohjausta siihen miten edellä mainittuja asioita voi ottaa huomioon tapahtumaa järjestettäessä. Se on laajempi versio ympäristöpääkaupunki 2021 -hankkeen tekemästä oppaasta.

Tapahtumien ympäristöopas

Yhteystiedot