Hyppää sisältöön

Vihreä ympäristöpääkaupunki – myös tapahtumissa

Lahti on valittu vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi.

Vesijärven puhdistamisesta se alkoi, tätä päivää on henkilökohtainen päästökauppa ja tulevaisuutta hiilineutraali arki. Ympäristöhaasteisiin on löydetty ratkaisuja ja Lahdesta rakennetaan Euroopan ympäristöpääkaupunkia yhdessä.

Vuosi 2021 kokoaa Lahden seudun kunnat ja koko Suomen yritykset, yhteisöt ja asukkaat tekemään yhdessä kestävämpää tulevaisuutta. Lahti kutsuu kaikki mukaan toteuttamaan ympäristöpääkaupunkivuotta omilla tapahtumillaan, ideoillaan ja teoillaan: greenlahti.fi

Ekologisuus tapahtuman imagotekijänä

Ympäristöasioiden huomioiminen ja vastuullisuus kuuluvat osaksi nykypäivän tapahtumien järjestämistä ja ne toimivat myös merkittävinä tapahtuman imagotekijöinä. Mielikuvista on tullut tapahtumien keskeinen menestystekijä. Tapahtuman myönteinen imago lisää paitsi vetovoimaa, mutta myös lisää tunnettuutta ja kiinnostavuutta.

On erittäin tärkeää, että tapahtuman viestitetyn imagon tulee vastata todellisuutta. Kestävyyden tulee olla sisäänrakennettua ja läpinäkyvää, sillä viherpesu tunnistetaan yhä paremmin. Markkinoitavan tapahtuman toimien tulee olla siis aidosti kestäviä ja niiden kestävyys tulee olla helposti huomattavissa. Tapahtuman ekologiset käytännöt ja valinnat on hyvä tehdä mahdollisimman helposti toteutettaviksi, jotta kävijöiden on vaivattomampaa noudattaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja ja tietoisuus lisääntyy kuin itsestään.

Sosiaalinen kestävyys jää huomiotta puhuttaessa kestävästä kehityksestä. Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan eri sidosryhmien huomioon ottamista. Eri asiakasryhmien tarpeiden huomioiminen on tärkeää tapahtuman suunnittelussa. Tapahtumajärjestäjällä voi olla paikallisesti merkittävä rooli työllistäjänä ja esimerkiksi pienen yhteisön elinvoiman säilyttäjänä. Tätä positiivista vaikutusta ja paikallista verkostoitumista on lisäksi hyvä tuoda esille tapahtuman viestinnässä.

Käytännön ympäristöopas tapahtumille Lahdessa

Tapahtumajärjestäjät ja -kävijät voivat molemmat vaikuttaa tapahtumista aiheutuviin ympäristövaikutuksiin toimimalla vastuullisesti. Nämä Ympäristöpääkaupunkihankkeen tuottamat ohjeistukset antavat sinulle tietoa siitä, kuinka voit minimoida tapahtuman ympäristökuorman ja jättää positiivisen kädenjäljen. Tapahtumajärjestelyissä tehtävät valinnat painottuvat tapahtuman suunnitteluvaiheeseen, mutta ympäristöä voi huomioida myös tapahtuman aikana ja vielä sen jälkeenkin. Käytännön ympäristöopas tapahtumille Lahdessa (PDF).