Hyppää sisältöön

Ajankohtaista jätehuollossa

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

Alla on koottuna asukkaiden jätehuollossa tapahtuvat ajankohtaiset muutokset ja niiden aikataulut.

 • Millainen on vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksien tilanne tällä hetkellä? Mitä käytännössä tarkoittaisi, jos kunta eli Salpakierto järjestäsi asukkaiden saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukset? Nämä ja paljon muuta selviää saostus- ja umpisäiliölietteen asukaswebinaarissa.

  Tervetuloa mukaan Lahen seudun jätehuoltoviranomaisen järjestämään asukaswebinaariin, jossa esitellään jätehuoltoviranomaisen tekemää saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmäselvitystä.

  Saostus- ja umpisäiliölietteen asukaswebinaari järjestetään verkossa Teams-alustalla maanantaina 29.4.2024 klo 17–18. Liity mukaan tästä Teams-linkistä. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa kuulolle!

  Ohjelma:

  • Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäselvitys, jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, Lahden seudun jätehuoltoviranomainen
  • Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus kunnan järjestämänä, toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy
 • Lahden seudun jätehuoltoviranomainen valmistelee parhaillaan saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöstä. Päätöstä varten jätehuoltoviranomainen on tehnyt lakisääteisen selvityksen saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmästä. Selvityksessä tarkastellaan, voidaanko asuinkiinteistöjen lietteenkuljetus järjestää jatkossa kiinteistönhaltijan järjestämänä kuljetuksena, vai tuleeko siirtyä kunnan eli Salpakierron järjestämään lietteen kuljetukseen. Selvitys julkaistaan Lahden seudun jätelautakunnan 18.4.2024 kokouksen esityslistan julkistamisen yhteydessä. Päätösehdotuksessa jätelautakunnalle esitetään, että saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäselvitys lähetetään lausunnoille ja asetetaan kuultavaksi. Kuulutusaikana voit antaa mielipiteen saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä kuulutuksessa annetun ohjeen mukaisesti.

  Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmästä päätetään Lahden seudun jätelautakunnassa syksyllä 2024. Päätös koskee koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialuetta, johon kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

 • 30.6.2024 energiajätteen erilliskeräys loppuu kaikilta asuinkiinteistöiltä koko jätehuoltoviranomaisen toimialueella.

  Pientalot voivat halutessaan vaihtaa energiajäteastiansa esimerkiksi vapaaehtoiseen muovipakkausten erilliskeräykseen. Muovipakkausten ja muiden pakkausjätteiden sekä biojätteen erilliskeräys tilataan Salpakierron asiakaspalvelusta.

 • 1.7.2024 alkaen biojätteen lajittelu ja kerääminen tulee pakolliseksi kaikille asuinkiinteistöille Lahden, Hollolan ja Heinolan keskustaajamissa sekä Nastolan kirkonkylällä (yli 10 000 asukkaan taajamat).

  Jätehuoltomääräyksissä on määritelty liitteessä 3 karttarajauksena taajama-alueet, joiden kaikkia asuinkiinteistöjä biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee koskemaan. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa (valitse kartalla Alue B).

  Biojäteastian pisin tyhjennysväli on

  • alle 5 huoneiston kiinteistöillä: 2 viikkoa kesäajalla (1.5.–31.8.),
  • alle 5 huoneiston kiinteistöillä: 4 viikkoa talviajalla (1.9.–30.4.),
  • vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä: 2 viikkoa.
  • Biojäte, joka kerätään tuulettuvaan jäteastiaan, koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön: 4 viikkoa.

  Biojätteen erilliskeräysastian tyhjennys tilataan Salpakierron asiakaspalvelusta.  Biojäteastia voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen. Katso lisätietoja täältä kohdasta Yhteinen jäteastia eli jätekimppa.

  Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona on biojätteen kompostointi kompostorissa. Voit myös esimerkiksi kompostoida ruokajätteet kesäkaudella omassa kotikompostorissa ja lajitella biojätteet talvikaudella biojätteen erilliskeräysastiaan.

  Biojätteen kompostoinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kompostointi tapahtuu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Haittaeläinsuojatulla kompostorilla tarkoitetaan, että kompostorissa on suljettava kansi, tiivis pohja ja kompostorissa ei ole yli 7 mm:n rakoja. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan (1.9.–30.4.). Yhteistä kompostoria voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat vierekkäin tai ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä kompostorista.

  Biojätteen kompostoinnista tai sen lopettamisesta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä ilmoituslomakkeella. Sähköiset lomakkeet löytyvät kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Lahden seudun jätelautakunta päätti 15.12.2022 kokouksessaan, että kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirrytään seka- ja energiajätteen osalta Asikkalassa, Hollolassa, Lahdessa, Myrskylässä, Padasjoella, Pukkilassa, Heinolan taajama-alueella ja Orimattilassa pois lukien Orimattilan Artjärvi.

  Kunnan eli Salpakierto Oy:n järjestämään kuljetukseen siirrytään portaittain ajalla 1.4.2026-1.3.2027. Päätös ei koske alueita, joissa on jo käytössä Salpakierto Oy:n järjestämä jätteenkuljetus sekalaisessa jätteessä eli Orimattilan Artjärveä, Heinolan haja-asutusaluetta ja Kärkölää. 1.1.2023 voimaan tulleissa jätehuoltomääräyksissä on päätetty, että energiajätteen keräyksestä luovutaan asteittain jo vuosien 2023–2024 aikana.

  Jätelain mukaan sekalaisen jätteen jätteenkuljetus tulee ensisijaisesti järjestää kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Vain siinä tapauksessa, että jätelain asettamat ehdot kiinteistön haltijan jätteenkuljetukselle täyttyvät, voi sekalaisen jätteen jätteenkuljetuksen järjestää kiinteistön haltijan järjestämänä. Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen tekemän seka- ja energiajätteen kuljetusjärjestelmäselvityksen mukaan jätelain ehdot eivät täyty Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella.