Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta ja jätehuollon palvelutaso

Lahden seudun jätelautakunta

Lahden seudun jätelautakunta (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta) toimii kymmenen kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Lahden seudun jätelautakunta koostuu toimialueeseen kuuluvien kuntien nimeämistä jäsenistä. Jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä.

Jätelautakunta seuraa asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon tilaa ja jätelainsäädännön toteutumista toimialueellaan. Jätehuollon tavoitteena on varmistaa asukkaiden terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Jätemaksuihin ja jätteenkuljetukseen liittyvät hakemukset ja ilmoitukset tehdään Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta).

Tehtävät

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä ovat mm.

  • jätehuoltomääräysten antaminen
  • jätehuoltomääräysten poikkeamispäätökset
  • jätetaksan hyväksyminen
  • jätemaksuista päättäminen
  • jätemaksujen perintä
  • jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
  • jätteenkuljetuksen seuranta
  • jätteenkuljetusrekisterin ylläpito
  • poikkeamispäätökset yhdyskuntajätehuoltoon liittymisestä

Jätehuollon palvelutaso

Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella on käynnissä asumisen jätehuollon palvelutason määrittely. Työ käynnistettiin 2019 keväällä ja se piti valmistua vuoden 2020 alkupuolella. Määrittelytyötä on kuitenkin viivästyttänyt käynnissä oleva jätelainsäädännön uudistustyö.

Jätehuollon palvelutaso on yhteinen visio ja tahtotila siitä, millaisin periaattein asumisen jätehuoltoa toteutetaan tulevien vuosien aikana toimialueen kunnissa.

Palvelutason määrittelevät toimialueen kunnat yhdessä asukkaiden ja projektia koordinoivien jätehuollon palvelutehtäviä tuottavan Salpakierto Oy:n ja toimialueen jätehuoltoviranomaisen kanssa. Määrittelytyössä on kuultu myös muiden jätehuollon eri toimijoiden näkemyksiä.

Palvelutasotyössä halutaan muodostaa yhteinen näkemys esimerkiksi siitä, millaisia palveluja kuntalaisille ja kiinteistöille jatkossa tarjotaan, mikä on riittävä palvelutaso ja millainen on palvelupisteiden kohtuullinen saavutettavuus. Yhteistyössä arvioidaan, miten pidetään jätemaksut kohtuullisina lainsäädäntö ja kierrätystavoitteet huomioiden.

Asiakaspalvelu:

Työntekijät: