Hyppää sisältöön

Usein kysytyt kysymykset jätehuollosta

 • Kyllä. Jätelain mukaan kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja vapautusta tästä ei voi saada. Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Jätehuolto tulee järjestää jätehuoltomääräyksien mukaisesti.

 • Salpakierto Oy:n neuvonta antaa ohjeita ja neuvoo kaikissa jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Palveluneuvojat palvelevat henkilökohtaisesti palvelunumerossa 03 871 1710 (pvm/mpm) arkisin ma-pe klo 9-15. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla asiakaspalvelu@salpakierto.fi

 • Et saa polttaa. Jätteiden hävittäminen polttamalla tai hautaamalla maahan on kielletty jätehuoltomääräyksissä.

  Asumisessa syntyvät seka- ja energiajätteet tulee kerätä erikseen omiin jäteastioihin ja sopia niiden säännöllisestä tyhjentämisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä pienmetallit voit viedä Rinki-ekopisteisiin. Keräyspaperin voit viedä alueellisiin keräyspisteisiin, joita on myös Rinki-ekopisteiden yhteydessä.

 • Et voi polttaa puutarhajätteitä omalla pihallasi, kun polttamisen tarkoituksena on jätteen hävittäminen. Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty jätehuoltomääräyksissä.

  Puutarhajätettä voit kompostoida kompostorissa tai kompostikehikossa. Oksat ja risut voit hakettaa ja käyttää esimerkiksi katteena pensaiden juurilla. Jos et halua kompostoida tai hyödyntää puutarhajätteitä kiinteistölläsi, voit viedä ne ilmaiseksi Salpakierto Oy:n lajitteluasemille.

  Kuivaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia voit polttaa avopolttona pieninä määrinä esimerkiksi nuotiossa tai grillissä, kun polton tarkoituksena ei ole jätteen hävittäminen. Lämmitysjärjestelmissä voit polttaa lämmityksen yhteydessä käsittelemätöntä ja kuivaa puujätettä, risuja ja oksia.

  Kaislaa saa polttaa, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön.

  Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

 • Salpakierto Oy:n neuvonta antaa ohjeita ja neuvoo kaikissa jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Palveluneuvojat palvelevat henkilökohtaisesti palvelunumerossa 03 871 1710 (pvm/mpm) arkisin ma-pe klo 9-15. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla asiakaspalvelu@salpakierto.fi

  Salpakierto Oy järjestää vuosittain toimialueensa asukkaille suunnattuja maksuttomia kompostointikursseja.

 • Bokashiksi kutsutaan hapettomassa tilassa, EM-mikrobien avulla tehtävää biojätteen esikäsittelyä. Bokashi-menetelmä ei yksin riitä biojätteen käsittelyyn. Bokashi-menetelmällä esikäsitelty biojäte ei vielä ole multaa, vaan se vaatii jälkikäsittelyn. Bokashi-menetelmällä käsitelty biojäte on kompostoitava kompostorissa, jotta se täyttäisi kompostointi-ilmoituksen kompostoinnin kriteerit. Biojätettä saa kompostoida ympärivuotisesti vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

  Matokompostori on pienikokoinen sisätilojen kompostori, jossa tunkiolierot ovat tärkeimpiä hajottajaeliöitä. Matokompostoriin ei voi laittaa kaikkea biojätteitä, mitä kotona tai mökillä voi syntyä, joten matokompostori ei yksinään riitä täyttämään kompostointi-ilmoituksessa vaadittavia kompostoinnin kriteereitä. Matokompostorin lisäksi kiinteistöllä on oltava biojätteelle tarkoitettu kompostori. Biojätettä saa kompostoida ympärivuotisesti vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

 • Mikäli huomaat puutteellisesta jätehuollosta johtuvaa ympäristö- tai terveyshaittaa kuten roskaantumista tai jätteen hävittämistä polttamalla (esimerkiksi tien varrella, metsässä, yksityisellä tai kunnan kiinteistöllä), ilmoita asiasta kunnan ympäristösihteerille tai -tarkastajalle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätehuollon toteutumista alueellaan. Yhteystiedot löytyvät kunnan omilta nettisivuilta.

 • Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Yhtiö on perustettu vuonna 1993. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden

  • vastaanotto
  • käsittely
  • hyödyntäminen
  • jäteneuvonta
  • jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen

  Yhtiö on osa Lahden kaupunkikonsernia.

  Yhtiön omistajakunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila. Toimialueella on asukkaita noin 196 000 ja yrityksiä noin 13 000.

  Yhtiön toimintaa ohjaavat EU-direktiivit, kansalliset lait ja asetukset, valtakunnallinen jätesuunnitelma, ympäristöviranomaiset, Lahden seudun jätelautakunta sekä omistajat. Käytössä on sertifioitu toimintajärjestelmä.