Hyppää sisältöön

Katutaidetta Lahdessa

Lahden kaupunkikuvaa värittävät erilaiset katutaideteokset, kuten veistokset, muraalit, graffitit, julisteet ja performanssit. Katutaide on viime vuosina nostanut suosiotaan niin Lahdessa kuin valtakunnallisestikin. Vuonna 2019 järjestetyssä Lahden kaupungin Osallistavan budjetoinnin hankkeessa lahtelaiset toivoivat lisää ”katutaidetta keskustaan”.

Katutaiteesta puhuttaessa viitataan yleensä erityisesti muraaleihin, graffiteihin ja muihin enemmän tai vähemmän väliaikaisiin teoksiin. Katutaiteen katoavan luonteen vuoksi sen dokumentointi on tärkeää – Lahdessa katutaiteen dokumentoinnin parissa on tehnyt merkittävän työn tutkija ja dosentti Heikki Helin. Myös Lahden kaupunki ja Lahden museot dokumentoivat kaupunkikuvaa ja lahtelaista katutaidetta.

UPEART17 – Messy Desk – Lahti Mukkula

Ohita upotus

Töhryistä taiteeseen

Yksi katutaiteen peruskivistä ovat graffitit. Graffiti viittasi alun perin luvattomasti seinäpintaan tehtyyn maalaukseen tai piirustukseen, arkikielessä toisinaan ”töhryyn” tai ”töherrykseen”. Graffitin määritelmä on sittemmin häilynyt ja visuaalisesti laadukkaisiin graffiteihin kohdistuva kiinnostus sekä arvostus ovat nousseet. Graffiteista on tullut myös museokelpoinen visuaalisen taiteen muoto – Graffiteja on ollut esillä jo useassa suomalaisessa museossa. Graffitin toteuttamiselle on kuitenkin aina oltava lupa. Lahdessa on runsaasti laillisia graffiteja ja muita niihin rinnastuvia maalauksia, esimerkiksi tunneleissa, alikuluissa ja sähkökaapeissa.

Viimeisten 10 vuoden aikana Lahteen on toteutettu myös useita näyttäviä muraaleja eli seinämaalauksia. Näihin lukeutuvat esimerkiksi Messy Deskin värikäs ja leikkisä muraali Mukkulassa, EGSin Fingerprint map Nastolan entisen kunnantalon seinässä, Laura Lehtisen ja Maikki Rantalan Block Party Malskin seinässä sekä Terhi Ekebomin ja Kirsi-Mari Raunion Virtaava liike – matkalla kohti uusia ajatuksia Lahden matkakeskuksen alikulkutunnelissa.

Malskin muraali: Block Party, Laura Lehtinen & Maikki Rantala

Ohita upotus

Muraalien elinkaari on yleensä noin 10 vuotta, mikä on huomattavasti lyhyempi kuin ulkotilassa sijaitsevien veistosten, esimerkiksi pronssiveistosten, elinkaari. Muraalejakin lyhytikäisempiä ovat väliaikaisiin rakenteisiin toteutettavat maalaukset, kuten työmaa-aitamaalaukset. Vuosien 2021–2023 aikana työmaa-aitataidetta nähdään esimerkiksi Lahden kaupungintalon työmaa-aidoissa, joihin toteutetaan kaikkiaan kuusi eri maalausta.

Muita Lahdessa toteutettuja viimeaikaisia katutaideprojekteja ovat esimerkiksi uuden Lahden kehätien tunneleiden suuaukkoihin toteutetut maalaukset, Jaakko ”Salama” Vuorenmäen lennokas maalaus Saimaankadun ilmanlaadun seurantakopin julkisivussa, kauppatorin julistenäyttely ja Flowers of Life taiteilijaryhmän väliaikaiset valotaideteokset, jotka ihastuttivat kaupunkilaisia Kirkkopuistossa vuona 2020 ja 2021.

Tutkija Heikki Helin on dokumentoinut Lahden katutaideteoksia

Lahtelainen tutkija ja dosentti Heikki Helin on eläkkeelle jäätyään kiertänyt kuvaamassa Lahden kaupunkikuvaa rikastuttavia katutaideteoksia. Keräämästään kuvamateriaalista Helin on laatinut kolme kattavaa kuvakoostetta vuosina 2015, 2018 ja 2021. Helin on luovuttanut kuvakoosteensa Lahden kaupungille, jotta materiaali olisi kaupunkilaisten saavutettavissa. Helinin tekemä dokumentointityö on ollut arvokasta alati muuttuvan Lahden kaupunkikuvan taltiointia.

Lahtelaiseen katutaiteeseen tutustuessaan Helin on saanut myös ideoita, minkälaista katutaidetta Lahteen voisi vielä toteuttaa: ”Lahdessa on monia paikkoja, jonne graffiteja vielä mahtuisi. Lahti on urheilukaupunki, jossa ei ole montaa urheiluaiheista graffitia. Sellaisille luonnollisia paikkoja ovat Urheilukeskuksen ja Kisapuiston ympäristö, mm. niitä rajaavat aidat.” Myös sähkökaappimaalauksia olisi mahdollista toteuttaa lisää, sillä vain pieni osa kaikista kaupungin sähkökaapeista on koristeltu maalauksin.

Helinin graffitikoosteissa voit kohdata esimerkiksi Lajos Pinken värikkäät ja iloiset sähkökaappimaalaukset, tunnelimaalauksia ja graffiteja eri puolilta Lahtea, kaupungin tuoreimmat muraalit ja jo kadonneet Lahden Toriparkin työmaa-aitamaalaukset sekä Jukka Hakasen iki-ihanan Hiihtoretki Vesijärvellä -muraalin, joka peittyi Malskin alueen uusien rakennusten valmistumisen myötä. Kuvakoosteet ovat ladattavissa PDF-muotoisina alla.