Hyppää sisältöön

Keskustavisio 2030

Keskustavisio 2040 -työ on käynnissä

Tunnetaanko Lahden keskusta tulevaisuudessa maailmanluokan tapahtumista, urbaanista taiteesta, vihreistä keitaista vai jostain aivan muusta? Vuoteen 2040 tähtäävän keskustavision tavoitteena on luoda Lahteen rohkea ja ennakkoluuloton suunnitelma keskustan kehittämiseksi. Osallistu keskustavision työstöön!

Siirry Keskustavisio-sivulle

Keskustavisio on koonti Lahden ydinkeskustan tulevaisuudenkuvasta. Tavoitteena on houkutteleva ja sujuva keskusta asumiseen, asiointiin ja yrittämiseen. Viihtyisä keskusta lisää elinvoimaa ja asiakasvirtoja sekä houkuttelee Lahteen uusia asukkaita.

Keskustavisio näyttää, mihin suuntaan keskusta kasvaa ja miten Lahden vetovoimatekijät muuttavat kulkuvirtoja ja asiointia. Keskustavision rinnalla on laaditussa Keskustan kaupallisessa visiossa 2030 tarkasteltu tarkemmin kaupan kehittymisen potentiaalia sekä keskustan katujen kaupallista identiteettiä.

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2020 (§ 107) kokouksessa hyväksynyt keskustan maankäyttöä ja liikenteen kehittämistoimia ohjaavat Keskustavision periaatteet tavoitevuodelle 2030. Keskustan kehittämisen 100 toimenpidettä- ohjelman avulla seurataan keskustavision toteutumista toimenpiteiden ja seurantamittareiden kautta.

Muutos Keskustavision saavutettavuus -osioon

Kaupunginvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan 22.11.2021 keskustan liikennejärjestelyihin liittyen: Sairaalanmäen kehitystyö aloitetaan ilman Mannerheiminkadun liittymää ja Saimaankadun kansiratkaisua. Samalla huomiodaan, että Mannerheiminkatu tulee säilymään koko matkaltaan nelikaistaisena.

Keskustan kehittämisvisio 2030 perustuu neljän teemaan ja vastaa kysymykseen:

Miten voimme vahvistaa keskustan elinvoimaa, vetovoimaa ja viihtyisyyttä niin asuin- kuin asiointipaikkana, ja samalla turvata hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla?

Elinvoima

Keskustan asukasmäärä kasvaa uusien asuinalueiden ja keskustarakenteen tiivistymisen myötä. Lahden asema kaupallisena keskittymänä kasvaa, kasvua tukee muun muassa hotellihankkeet ja palvelukeskittymät. Tori on edelleen kaupungin sydän ja lähialueen kaduille on Rautatienkadun putiikkikadun tapaan syntynyt kullekin oma kaupallinen teemansa. Elinvoimainen keskusta muodostaa positiivisen kehäliikkeen, kun asiakasvirta käyttää monipuolisia palveluita ja se houkuttelee taas uusia palveluita.

Vetovoima

Vetovoimainen keskusta houkuttelee. Keskustassa näkyvät kaikki Lahden vetovoimatekijät: luonto, vihreys ja vesi, tapahtumat ja kulttuuri sekä urheilu ja liikunta. Ranta-Kartanon ja Satamaraitin sekä urheilukeskuksen uudistukset kasvattavat keskustaa järven suuntaan. Uutta vetovoimaa tuovat myös  taide- ja muotoilumuseo, vesiliikuntakeskus ja Salpausselän Geopark-hanke . Lahti on valtakunnallisesti tunnettu, omaleimainen urheilu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki,  kauppatori tapahtumien keskipisteenä.

Saavutettavuus

Liikenne- ja liikkumissuunnitelman toimenpiteillä varmistetaan, että keskustan asiointi on sujuvaa, vähähiilistä ja turvallista kaikilla kulkumuodoilla. Keskustassa liikutaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla ja autoliikennettä rauhoitetaan. Keskustavisio 2030 -työn ytimessä on nykyistä selkeämpi keskustan kehäkatu ja sieltä sujuvat yhteydet pysäköintilaitoksiin.

Viihtyisyys

Elämyksellinen, viihtyisä ja turvallinen keskusta luo miellyttävän asuin- ja asiointiympäristön ja edistää hyvinvointia. Keskustassa vahvistetaan entisestään katutilan vihreyttä, puistoalueita ja keskustan läpi meneviä puistoyhteyksiä sekä kaupunkikuvallisesti tärkeitä maisemia ja kohteita. Katutilan elävyyttä lisätään muun muassa taiteen keinon.

Keskustan kaupallinen visio

Keskustan kaupallisena visiona on vastata käynnissä olevaan kaupan murrokseen uudistamalla toimintoja sekä luomalla keskustalle vahvempaa kaupallista identiteettiä. Visiossa on esitetty erilaisia kehittämismahdollisuuksia, joiden avulla Lahden keskustan katuympäristöjä voidaan paremmin profiloida ja brändätä synnyttäen näin vetovoimaisempaa ja houkuttelevampaa asiointiympäristöä. Tavoitteina ovat toisaalta ydinkortteleiden tiivistäminen ja kehittäminen sekä toisaalta keskustan reuna-alueiden solmukohtien kuten Ranta-Kartanon, Paavolan ja Matkakeskuksen kytkeminen osaksi kaupallisesti toimivaa keskustaa. Visioon kerättiin tietoa ja toiveita kaupallisilta toimijoilta kyselyn avulla.

Yritysvaikutusten arvioinnissa keskustan hyvä saavutettavuus sekä huoltoliikenteen järjestelyt ja tulevaisuuden logistiset ratkaisut nousevat tärkeimmiksi tekijöiksi. Pysäköinnin tulee olla sujuvaa ja helppoa. Asiointikokemuksen näkökulmasta erityisesti kävely-ympäristön laadulla ja viihtyisyydellä on suuri merkitys. Kaupungin investoinnit yleensä generoivat myös yksityisiin investointeihin, täydennysrakentamiseen tai kiinteistöjen ja liiketilojen uudistamiseen.

Keskustavisio 2040 -työ on käynnissä

Tunnetaanko Lahden keskusta tulevaisuudessa maailmanluokan tapahtumista, urbaanista taiteesta, vihreistä keitaista vai jostain aivan muusta? Vuoteen 2040 tähtäävän keskustavision tavoitteena on luoda Lahteen rohkea ja ennakkoluuloton suunnitelma keskustan kehittämiseksi. Osallistu keskustavision työstöön!

Tutustu keskustavisio 2040 -työhön