Hyppää sisältöön

Yleiskaavatyö 2021–2025

Valtuustokauden 2021-2025 yleiskaavan valmistelu on käynnissä. Yleiskaavaa laaditaan tuttuun tapaan osana jatkuvaa Lahden suunta -prosessia, joka käynnistyy kaupungin strategian laatimisesta. Prosessissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelu.

Yleiskaavakierroksen pääsisällöt

Useamman oikeusvaikutteisen kaavakartan laatiminen on tämän kierroksen keskeinen tehtävä. Pohjatietoja täydennetään ja harmonisoidaan  eri aiheista. Tärkeitä, tarkasteltavia teemoja ovat mm. elinkeinoelämä, kiertotalous yleiskaavatasolla, kaupunkirakenteen vyöhykkeet, rakennetut kulttuuriympäristöt ja arvokkaat luontokohteet. Liikkumisen suunnittelussa keskiössä ovat kaupunkilogistiikan ja sähköisen liikenteen kokonaisuus, tavoitteellinen joukkoliikennevyöhyke, raideliikenteen seisakkeet, kävelyn laatureitit sekä pyöräilyn pää- ja aluereittien seutuyhteydet. 

Lahden suunta 2021-2025 -työn tavoitteet

Yleiskaava tehdään yhteistyössä

Asukkailla, päättäjillä, asiantuntijoilla ja muilla yhteistyökumppaneilla on tärkeä rooli yleiskaavaa laadittaessa. Tulevaisuuden kestävää kaupunkia rakennetaan yhdessä. Hedelmällisin aika yhteistyölle on kaavatyön alkuvaiheessa, jotta eri näkökulmia ehditään sovitella yhteen kaavatyössä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Lahden suunta 2021-2025

Vuosien 2021-2025 työn eteneminen

Ota yhteys kaavoittajaan