Hyppää sisältöön

Rakennusten energiatehokkuus

Rakennuksen energiatehokkuuteen ja elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa huomattavasti suunnittelu- ja rakennusvaiheen ratkaisuilla. Tärkeitä ratkaisuja tehdään valittaessa energiamuotoa, materiaaleja ja laitteita.

Lahden kaupungin omassa toimitilakannassa toteutetaan energiatehokkuustoimia. Kaupungin oma rakennuttaminen on tavoitteiltaan 10 % energiatehokkaampaa kuin kansallinen taso.

Energiatehokkuus osoitetaan energiatodistuksella, joka esitetään rakennuslupa-asiakirjoissa. Se tallennetaan myös ARA:n energiatodistusrekisteriin.

Rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset esitetään Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 ja laskentaan liittyviä ohjeita osassa D5.