Hyppää sisältöön

Maastomittauspalvelut

Lahden kaupunki tuottaa monipuolisia maastomittauspalveluja kaupungin omille yksiköille sekä yksityisille tilaajille.

​Rakennusvalvontamittaukset

Rakennusvalvontamittauksilla tarkoitetaan rakennuslupaan liittyviä mittauksia, joita ovat rakennuksen paikan merkintä, korkeusaseman merkintä, pihakorkojen mittaus ja sijaintikatselmus.

Rajan näyttö

Rajan näytössä osoitetaan mittaustoimenpiteellä kiinteistörekisterin mukaisen rajan sijainti maastossa. Rajan näytössä ei rakenneta uusia rajamerkkejä. Mittausryhmä käy merkitsemässä asemakaava-alueella rajapisteet puupaaluilla. Asemakaava-alueen ulkopuolella ota yhteyttä Maanmittauslaitokseen. Merkintätyön hinta määräytyy maastomittauspalveluiden hinnaston mukaisesti. Hinnasto löytyy tämän sivun alaosasta. Jos rajan paikka halutaan merkitä virallisesti maastoon, haetaan rajankäyntiä.

Tilaa rajan näyttö täältä: Sähköinen tilauspalvelu

Rajankäynti

Kiinteistönmääritystoimituksessa ratkaistaan kiinteistön tai muun rekisteriyksikön ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta koskeva riita tai epäselvyys. Toimituksessa pidetään kokous, johon kutsutaan epäselvään rajaan rajoittuvien kiinteistöjen omistajat. Rajankäynti voi olla tarpeen, jos rajan paikasta on riita, kun rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä. Toimitusta haetaan kiinteistönmuodostuspalveluista.

Kiintopisteet

Lahden kaupungin taso- ja korkeuskiintopistetiedot ovat ladattavissa ilmaiseksi Lahden karttapalvelusta. Palvelu rajoittuu toistaiseksi vanhan Lahden alueelle eli Nastolan kaupunginosasta tietoja ei löydy.

Maaperärekisteri

Kaupungin ylläpitämässä maaperärekisterissä on kattavasti tietoa Lahden alueen maaperästä ja rakennettavuudesta.

Maastomittauspalvelujen hinnasto

  • Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

    Rajalinjan merkintä maastoon puupaaluineuroa
    Kahden tonttipyykin muodostaman rajan paikan osoittaminen 120
    Seuraavien tonttipyykkien osoittaminen65 e/kpl