Hyppää sisältöön

Maastomittauspalvelut

Lahden kaupunki tuottaa monipuolisia maastomittauspalveluja kaupungin omille yksiköille sekä yksityisille tilaajille.

​Rakennusvalvontamittaukset

Rakennusvalvontamittauksilla tarkoitetaan rakennuslupaan liittyviä mittauksia, joita ovat rakennuksen paikan merkintä, korkeusaseman merkintä, pihakorkojen mittaus ja sijaintikatselmus.

Rajan näyttö

Jos tontin rajamerkit ovat hävinneet ja rajan paikka on epäselvä, eikä välttämättä ole tarvetta merkitä rajapisteitä pyykeillä, (esim. pihatyöt, aidan rakentaminen) mittausryhmä käy merkitsemässä rajapisteet puupaaluilla. Maanomistajat saavat pyynnöstä myös täydentäviä paaluja tontin rajalinjoille. Merkintätyön hinta määräytyy kaupunginvaltuuston hyväksymän Rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Rajankäynti

Kiinteistönmääritystoimituksessa ratkaistaan kiinteistön tai muun rekisteriyksikön ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta koskeva riita tai epäselvyys. Toimitusta haetaan kiinteistönmuodostuspalveluista.

Kiintopisteet

Lahden kaupungin taso- ja korkeuskiintopistetiedot ovat ladattavissa ilmaiseksi Lahden karttapalvelusta. Palvelu rajoittuu toistaiseksi vanhan Lahden alueelle eli Nastolan kaupunginosasta tietoja ei löydy.

Maaperärekisteri

Kaupungin ylläpitämässä maaperärekisterissä on kattavasti tietoa Lahden alueen maaperästä ja rakennettavuudesta.

Maastomittauspalvelujen hinnasto

  • Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

    Rajalinjan merkintä maastoon puupaaluineuroa
    Kahden tonttipyykin muodostaman rajan paikan osoittaminen 120
    Seuraavien tonttipyykkien osoittaminen65 e/kpl