Hyppää sisältöön

Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus

Lahdessa on aloittanut hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus joka on jatkumoa kaupungissa tehdylle ympäristönsuojelu- ja kehitystyölle.

Lahden kaupunki ja kaupungin rakennuttajayksiköt tarjoavat tuotekehitys- ja tutkimusalustan hiilineutraalin rakentamisen, kestävän kehityksen ja kiertotalouden innovaatioiden suunnittelemiseen ja testaamiseen.

Tavoitteena on löytää uusia tapoja ja teknisiä ratkaisuja rakentamisen hiilijalanjäljen vähentämiseen, ja tuotteistaa näistä sopivimmat teollisiksi ratkaisuiksi tulevaisuuden rakentamisen tarpeisiin. Tavoitteena on myös löytää uusia tapoja rakennusten kiertotalouteen tutkimalla ja toteuttamalla purkurakennusten rakennusosien ja materiaalien kierrättämistä paikan päällä tai lähialueella.

Kaupunki edesauttaa tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoitusten hakuprosesseja toimijaorganisaatioidensa kautta ja voi osallistua hankkeisiin mahdollisuuksien mukaan myös pienimuotoisilla rahoitusosuuksilla.

Ketterää kehitystyötä Lahdessa

Lahti on tunnettu ketteränä ympäristötekniikan tutkimus- ja kehitysympäristönä, jossa ympäristövalvonnan, kiertotalouden, maankäytön ja rakentamisen sektorit tekevät saumatonta ja tehokasta yhteistyötä. Tämä mahdollistaa poikkitieteellisten innovaatioiden kehittämisen ja testaamisen käytännön mittakaavassa.

Keskus toimii Lahden ympäristö- ja rakennusvalvonnassa yhdessä kaupungin rakennuttajaorganisaatioiden Lahden Tilakeskuksen, Lahdet Talot Oy:n ja Spatium Toimitilat Oy:n kanssa. Päijät-Hämeen elinkeinoelämä ja alueen tutkimus- ja koulutuslaitokset ovat tärkeä osa yhteistyöverkostoa.

Hankkeiden suunnitelmat

 • Tiedepuisto Oy:n rahoituksella:

  • Tehty selvitys hiilineutraalin rakentamisen innovaatioista Euroopassa. Selvityksen laatii Catapult Oy. Valmistuu 5/2021.
  • Suunniteltu innovaatiokilpailu Tiedepuiston Niemenkadun kiinteistön hiilineutraaliuden kehittämisestä, toteutetaan 3-4/2022 yhteistyössä LUT, LAB, HY

  Ympäristöministeriön puuohjelman rahoituksella:

  • Aloitettu puukerrostalon tilaajaohjeen laatiminen, toteutetaan yhteistyössä LAB, Rakennusteollisuuden keskusliitto, Lahden talot, samassa hankkeessa aloitettu hiilineutraalin rakentamisen tietokirjaston kasaaminen LAB-ammattikorkeakouluun.
  • Aloitettu Ilmastoviisautta taloyhtiöille – viestintä- ja koulutuskampanja, toteutetaan yhteistyössä Kiinteistöliitto Päijät-Häme, mukana myös ainakin Rakennusteollisuuden keskusliitto, LEM-KEM Oy sekä Granlund Oy

  Lahden kaupungin rahoituksella:

  • Rakennusvalvonnan opas hiilineutraaliin rakentamiseen, opas valmistuu syksyllä 2021, ensimmäinen Suomessa.
  • Markkinavuoropuhelu puukoulun rakentamisesta (Myllypohjan), 4/2021 Tilakeskus, Rakennusteollisuuden keskusliitto.
  • Hiilineutraali kortteli – ympäristötavoitteiltaan maailman kunnianhimoisimman asuinympäristö ja demoympäristö -kaavoitussuunnittelukilpailu Niemen alueen kehittämiseen (UPM, Viking Malt-tontit), valmistelu käynnissä.
  • Hiilineutraali pientaloalue – edelliseen liittyvä hiilineutraalin pientaloalueen kaavoituksen kehittämisprojekti Karistonmäkeen kaavoitettavalla omakotitaloalueella. Valmistelu käynnissä.
  • Kisapuisto – maailman ensimmäinen hiilineutraali jalkapallostadion, Spatium Toimitilat Oy, suunnittelu käynnissä. Kaupunginvaltuuston päätös hiilineutraaliudesta tehty.
  • Kaarikadun päiväkodin (Laune) korjaushankkeen CO2-tarkastelut, joiden tavoitteena on kartoittaa kahden päiväkotirakennuksen erilaisten korjaus-, purkamis,- ja uudisrakentamisvaihtoehtojen CO2-vaikutuksia ja kustannuksia niiden elinkaaren aikana. Lahden Tilakeskus.

Yhteistyökumppanit

  • Päijät-Hämeen liitto (tukirahoittaja)
  • Lahden Talot Oy
  • Spatium Toimitilat Oy
  • Lahden Tilakeskus
  • LUT-yliopisto
  • LAB-ammattikorkeakoulu
  • Kinos Property Investment Oy
  • Peikko Group Oy
  • Rakennusbetoni ja -elementti Oy
  • Vahanen rakennusfysiikka Oy
  • Kiinteistöliitto Päijät-Häme ry
  • Lahti Energia Oy
  • Oilon Group Oy
  • Ecopal Oy
  • Energy Pile Oy/Cool Down Crew
  • LEM-KEM OY
  • Rakennusteollisuus RT
  • VTT
  • Lahden Tiedepuisto Oy
  • Salpamaa Oy
  • Lahden Autovuokraus Oy

Tule mukaan

Hanketta koordinoi TkT Juhani Pirinen. Kumppaneiden haku on käynnissä ja mukaan voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä juhani.pirinen@lahti.fi tai p. 044 4820808.