Hyppää sisältöön

StoPWa – hulevesien puhdistusta rakennusten purkujätteen avulla

Itämeren tila on tärkeä jokaiselle Itämeren valtiolle talouden, ympäristön ja virkistyskäytön kannalta. Rannikolta ja sisämaasta kulkeutuvat likaantuneet hulevedet muodostavat ympäristöriskin, joka on usein laiminlyöty ja vaatii ratkaisuja. Samanaikaisesti rakennusten purkamisesta syntyy suuria määriä rakennus- ja purkujätettä, joka pystytään kierrättämään vain osittain. Purkujätettä voitaisiin kuitenkin käyttää hulevesien suodattamisessa pienin kustannuksin.

StoPWa-projektissa kehitetään ja testataan rakennus- ja purkujätteestä tehtyjä, kerroksellisia hulevesien suodatusjärjestelyjä. Suodattimet tehdään puhdistukseen parhaiten soveltuvista jätemateriaaleista kustannustehokkaasti ja kestävästi. Suodattimia testataan sekä laboratorioympäristössä että täyden mittakaavan kenttäkokeissa Lahdessa, Harjumaan alueella (Viro) ja Smiltenen kunnassa (Latvia).

StoPWa-hankkeen tavoitteena on testattu ratkaisu purkujätteen käytölle hulevesien suodattimessa. Hankkeessa kehitettävä suodatin on täysin uudenlainen ratkaisu hulevesien suodatuksessa. Uusi suodatinjärjestelmä luo liiketoimintamahdollisuuksia ja hyödyttää siten sekä pk-yrityksiä että kaupunkeja ja kuntia tuomalla uuden, ilmastoystävällisen ratkaisun hulevesien suodattamiseen.