Hyppää sisältöön

Keskustavisio 2030

Keskustavisio on koonti Lahden ydinkeskustan tulevaisuudenkuvasta. Tavoitteena on houkutteleva ja sujuva keskusta asumiseen, asiointiin ja yrittämiseen. Viihtyisä keskusta lisää elinvoimaa ja asiakasvirtoja sekä houkuttelee Lahteen uusia asukkaita.

Keskustavisio näyttää, mihin suuntaan keskusta kasvaa ja miten Lahden vetovoimatekijät muuttavat kulkuvirtoja ja asiointia.

Keskustan kehittämisen 100 toimenpidettä- ohjelman avulla seurataan keskustavision toteutumista toimenpiteiden ja seurantamittareiden kautta.

Keskustan kehittämisvisio 2030 perustuu neljän teemaan ja vastaa kysymykseen:

Miten voimme vahvistaa keskustan elinvoimaa, vetovoimaa ja viihtyisyyttä niin asuin- kuin asiointipaikkana, ja samalla turvata hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla?

Elinvoima

Keskustan asukasmäärä kasvaa uusien asuinalueiden ja keskustarakenteen tiivistymisen myötä. Lahden asema kaupallisena keskittymänä kasvaa, kasvua tukee muun muassa hotellihankkeet ja palvelukeskittymät. Tori on edelleen kaupungin sydän ja lähialueen kaduille on Rautatienkadun putiikkikadun tapaan syntynyt kullekin oma kaupallinen teemansa. Elinvoimainen keskusta muodostaa positiivisen kehäliikkeen, kun asiakasvirta käyttää monipuolisia palveluita ja se houkuttelee taas uusia palveluita.

Vetovoima

Vetovoimainen keskusta houkuttelee. Keskustassa näkyvät kaikki Lahden vetovoimatekijät: luonto, vihreys ja vesi, tapahtumat ja kulttuuri sekä urheilu ja liikunta. Ranta-Kartanon ja Satamaraitin sekä urheilukeskuksen uudistukset kasvattavat keskustaa järven suuntaan. Uutta vetovoimaa tuovat myös  taide- ja muotoilumuseo, vesiliikuntakeskus ja Salpausselän Geopark-hanke . Lahti on valtakunnallisesti tunnettu, omaleimainen urheilu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki,  kauppatori tapahtumien keskipisteenä.

Saavutettavuus

Liikenne- ja liikkumissuunnitelman toimenpiteillä varmistetaan, että keskustan asiointi on sujuvaa, vähähiilistä ja turvallista kaikilla kulkumuodoilla. Keskustassa liikutaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla ja autoliikennettä rauhoitetaan. Liisu 2030 -työn ytimessä on nykyistä selkeämpi keskustan kehäkatu ja sieltä sujuvat yhteydet pysäköintilaitoksiin.

Viihtyisyys

Elämyksellinen, viihtyisä ja turvallinen keskusta luo miellyttävän asuin- ja asiointiympäristön ja edistää hyvinvointia. Keskustassa vahvistetaan entisestään katutilan vihreyttä, puistoalueita ja keskustan läpi meneviä puistoyhteyksiä sekä kaupunkikuvallisesti tärkeitä maisemia ja kohteita. Katutilan elävyyttä lisätään muun muassa taiteen keinon. Parhaillaan on käynnissä esimerkiksi Viiskulman taidekilpailu.