Hyppää sisältöön

Apoli eli arkkitehtuuripoliittinen ohjelma uudistuu

Lahdella on ollut 10 vuotta käytössään Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma eli APOLI Lahti. Ohjelman uudistamista on keväästä 2020 asti valmistellut työryhmä, jossa on mukana kaupungin omia asiantuntijoita sekä edustajat ELY-keskuksesta ja LAB-ammattikorkeakoulusta.
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tunnus on Lahden vesitorni

Kirjoittaja: Päivi Airas

Päivi Airas on kaavoitusarkkitehti ja Lahden kaupungin Apolivastaava.

Apolin päivitystyön aloituskeskusteluissa tärkeäksi nousi arkkitehtuuripolitiikan ymmärrettävyyden parantaminen.

Wikipedian artikkeli arkkitehtuurista alkaa näin:  ”Arkkitehtuuri eli rakennustaide on taiteen ja tekniikan muoto, jossa yhdyskuntia, rakennuksia ja niihin liittyviä osia suunnitellaan useasta näkökulmasta.” Artikkeli jatkuu myöhemmin: ”Arkkitehtuurin tarkka tai yksiselitteinen määritteleminen on mahdotonta: vaikka kaikkea rakentamista ei voi pitää arkkitehtuurina, rajanveto muun rakentamisen ja arkkitehtuurin välille on vaikeaa, sillä muiden taiteiden tavoin myös rakennustaiteen arviointi perustuu pitkälti esteettisiin arvoihin.”

Ei siis helppoa avata arkikielelle, mutta yritämme kuitenkin.

Politiikasta Wikipedia aloittaa: ”Sana juontuu antiikin kreikan kielen sanasta politikos, ’kansalaisia koskevaa’”. Se kuulostaa helpommalta. Apolikin koskee kansalaisia.

Apolityön tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön esteettistä laatua. Se ei tarkoita vain kauneusarvojen vahtimista, vaan monien – joskus ristiriitaistenkin – näkökulmien yhteensovittamista. Arkkitehtuuripolitiikassa pyrimme hyvien esimerkkien avulla ja käytäntöjä kehittämällä ohjaamaan suunnittelua, päätöksentekoa ja toteutusta.

Huolellista suunnittelua tarvitaan

Sanaan arkkitehtuuri yhdistetään usein ekstrasuuri hintalappu. Rakentamisessa hinta muodostuu paitsi suunnittelusta, myös rakennus- ja työkustannuksista ja tontista. Eniten kustannuksiin voidaan vaikuttaa suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelulle soisimmekin riittävästi aikaa niin, että rakennuttajan, rakennuspaikan ja ympäristön arvot voitaisiin kunnolla punnita ja ennakoida. Kaikki rakentamisen aikaiset muutokset kasvattavat yleensä kustannuksia. Sanotaan että halvalla ei saa hyvää. Usein se pitää paikkansa.

Laadukas rakennettu ympäristö ei kuitenkaan ole vain hyviä taloja vaan myös hyvin toteutettua katumiljöötä, maiseman vaalimista ja sen pohjana olevien piirteiden tunnistamista.

Eniten kustannuksiin voidaan vaikuttaa suunnitteluvaiheessa.

Miksi vanha Apoli uudistetaan?

Moni asia rakennetussa ympäristössämme on muuttunut, yksi niistä on Lahden ja Nastolan kuntien yhdistyminen. Lahti on nyt aiempaa monimuotoisempi, kun maaseutumaisen ympäristön ja rakennettujen rantojen osuus kasvoi. Siksi myös Apolin näkökulmaa täytyy laajentaa.

Kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen lähtökohdatkin ovat muutoksessa. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää energiatehokasta ja vähähiilistä rakentamista. Se muuttaa rakentamisen tapoja, arkkitehtuurin kieltä ja kenties myös käsitystä hyvästä arkkitehtuurista. Siitä voi muodostua oman aikamme arkkitehtuurityyli.

Uudet vaatimukset vaikuttavat jo nyt voimakkaasti rakennus- ja kaupunkisuunnitteluun, viherympäristöön ja vesitalouden tilanvarauksiin. Myös koulujen ja terveyspalveluiden keskittäminen suurempiin yksikköihin muuttaa rakennettua ympäristöä. Monet arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt jäävät vaille käyttäjää. Julkisten rakennusten elinkaari on pelottavasti lyhenemässä.

Kyliä ja rakennettuja rantoja vaalitaan

Kaupunginvaltuuston vuonna 2010 hyväksymien Rakennetun ympäristön laatutavoitteiden kohteet – maisema, kaupunkitila ja yksityiskohdat – ovat edelleen tavoittelemisen arvoisia. Apolin uusia vaalittavia kokonaisuuksia tulevat olemaan kylät ja rakennetut rannat.

Ne tulee ottaa huomioon kaavatöissä, kaupungin rakennushankkeissa ja kaupunkiympäristön kehittämishankkeissa, mutta myös yksityisiä hankkeita ohjaavina arvoina.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta sekä kaupunkikuva-arkkitehti ohjaavat jatkossakin tärkeimpiä rakennushankkeita kaupungissa. Yhdessä kaupunkikuvaryhmän kanssa ne palvelevat Apolin tavoitteita.

Julkisen taiteen edistämiseksi on parhaillaan käynnissä erillisen prosenttitaiteen periaateohjelman valmistelutyö.

Tule keskustelemaan kanssamme

Keskiviikkona 23.9. järjestämme Lahden Palvelutorilla ja verkossa Kaupunkiajattelu-seminaarin. Se on Apolityön avoin aloitusseminaari, johon on kutsuttu puhujiksi mielenkiintoisia ja arvostettuja suomalaisia asiantuntijoita.

Puheenvuorojen pitäjät osallistuvat myös tilaisuuden lopuksi käytävään lähetekeskusteluun yhdessä seminaariin osallistuvien kanssa. Tule mukaan kuulemaan, millaista on tämän hetken suomalainen kaupunkiajattelu ja antamaan oma panoksesi keskusteluun.

Kaupunkiajattelu-seminaari, Facebook-tapahtumasivu

Tapahtuman verkko-osallistumislinkki julkaistaan tapahtumasivulla syyskuussa.

Työ jatkuu kevääseen 2021

Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on järjestänyt vuosittain Apolifoorumin, jossa on nostettu esiin erilaisia rakennetun ympäristön ilmiöitä ja palkittu ansioituneita tekijöitä Apolitunnustuksella ja -kukilla. Käytäntö jatkuu myös uudella Apolikaudella.

Nykyisellä Apolikaudella tehtyä selvitys- ja julkaisutyötä jatketaan. Se edistää arkkitehtuurin arvojen ymmärtämistä.

Arkkitehtuuripolitiikka on työn alla kevään 2021 loppuun saakka. Ohjelmatyöstä ja eri teemakokonaisuuksista kerrotaan myös tulevissa blogeissa. Niissä tullaan pohtimaan, mitä ovat arkkitehtuurin arvot, laadukas suunnittelu ja hyvä rakennustapa, ja miten voimme toteuttaa niitä arjessa.

Uudesta arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta tullaan järjestämään myös toinen seminaari, kun valmistelu on edennyt eteenpäin, ja muun muassa uudet luottamushenkilöt keväällä 2021 ovat astuneet tehtäviinsä.