Hyppää sisältöön

Onko kaupunki karannut asukkaiden käsistä?

120 000 idearikkaan asukkaan kaupungissa lähes jokaisella on näkemys puntaroidun monitoimiareenan tarpeellisuudesta tai sijainnista, Aleksin talvivaloista tai Aleksista ylipäätään. Asukas voi kokea, että hänen ajatuksillaan on kaupungin kehittämisessä hyvin vähän merkitystä. Samaan aikaan taas kaupunkiorganisaatiossa vallitsee käsitys, että asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa ovat paremmat kuin koskaan.

Kirjoittaja: Juuso Heinämäki

Kirjoittaja on vuorovaikutussuunnittelija Lahden kaupungilla.

Lahdessa on jo vuosia annettu arvoa asukkaiden osallistumiselle kaupunkisuunnittelussa. Suunnittelijat kokevat aidosti, että asukkaiden osallistaminen suunnitteluun lisää kullanarvoista paikallistietoa esimerkiksi alueen ympäristöarvoista tai liikenteen toimivuudesta. Asukkaat halutaan osallistaa hankkeen varhaisessa vaiheessa.

Kaupunkisuunnittelun hankkeet voivat olla toisinaan uuvuttavan pitkiä. Suunnittelu on tehtävä huolellisesti, koska rakennettu ympäristö pysyy arjessamme yli sukupolvien. Lahtelaiset myös odottavat asuinympäristöönsä laatua. Tällä hetkellä suunnittelussa ajankohtaiset Paavolan ja Niemen uudistuvat alueet rakentuvat valmiiksi vuosikymmenien kuluttua. Ei ole ihme, että tarina saattaa joskus katketa, ja asukkaat ihmettelevät, mitäs sinne olikaan tulossa?

Kun työmaa-aidat nousevat tontille, on jo auttamatta myöhäistä osallistua suunnitteluun. Esimerkiksi pysäköintitalon rakentaminen viime kesänä Ranta-Kartanon laakealle parkkikentälle herätti runsaasti keskustelua. Pysäköintitalo on ollut lahtelaisille esitellyissä havainnekuvissa mukana jo kymmenkunta vuotta, mutta sen merkitys alueen kehitykselle saattoi unohtua julkisessa keskustelussa. Puheensorinalla oli kuitenkin merkitystä. Pysäköintitalon kylkeen taiteiltu muraali vauhdittui paikalleen keskustelun myötävaikutuksena. Tapaus osoitti, että Kisapuiston ja Pikku-Vesijärven vehreät ympäristöt ovat lahtelaisille tärkeitä.

Kaupunkisuunnittelun on pystyttävä luomaan entistä muistettavimpia tarinoita muutoksesta, viestimään suunnitelmallisuudesta ja avaamaan, miten asukkailta kerätty tieto vaikutti päätöksentekoon. Merkityksellisyyttä kokevat osallistujat ovat potentiaalisia osallistujia myös tulevissa hankkeissa, sillä päätöksentekoon sitouttaminen on myös yhteisöön sitouttamista. Osallistuminen on tehtävä helpoksi, sillä ihmisten huomiosta ja vapaa-ajasta kilpailee moni asia.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvitus: Pia Rönnberg

 

Ajankohtainen esimerkki onnistuneesta vuorovaikutteisesta suunnittelusta on vuoteen 2040 katsova keskustavisio, jota ei ole laadittu suljetuin ovin kaupungintalon kokoussaleissa vaan yhdessä lahtelaisten kanssa.

Perinteisten asukastilaisuuksien lisäksi keskustavision kohderyhmiä pyrittiin tavoittamaan sosiaalisen median ja verkkokyselyiden avulla, nuoria tavoitettiin nuortentiloissa ja elinkeinoelämän toimijoille järjestettiin omia työpajoja. Aktiivinen vuorovaikutus tuotti tuhat ideaa paremmasta keskustasta. Ideoista on helppo tunnistaa teemoja, jotka saavat lahtelaiset tulemaan keskustaan tulevaisuudessa Toiveet ovat inhimillisiä – halutaan vehreyttä, vettä, valoa ja vilinää. Ilahduttavan moni haluaisi päästä myös itse tuottamaan tapahtumia ja kulttuuria.

Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustavision kokouksessaan yksimielisesti. Puheenvuoroissa kiitettiin erityisesti prosessin vuorovaikutteisuutta sekä opiskelijoiden vahvaa mukana oloa. Seuraavaksi katse suunnataan toteutukseen, ja toimenpidesuunnitelman laatiminen lähtee käyntiin saman tien. Visiotyön alussa peräänkuulutettiin rohkeutta ja kunnianhimoa, jotta tulevaisuudenkestävä keskusta tavoitetaan. Toivottavasti lahtelaisten kanssa visioon sanoitettu kunnianhimon taso säilyy, kun on aika tehdä päätöksiä ja asettaa tavoitteita tulevaan.

Yhdessä luodun vision onnistuminen punnitaan vasta tulevina vuosikymmeninä. Mielikuviemme keskusta ei rysähdä iloksemme yhdessä yössä, vaan muutos rakentuu pitkäpiimäisesti. Sovituista päämääristä ja tarinasta on siksi muistutettava tulevissa keskustan kehittämisen toimenpideohjelmissa ja kaavatyökohteissa.

Lahdessa tarjotaan jatkossakin asukkaille mahdollisuutta tarttua suunnitteluun. Kun kaupunkia tehdään kädet savessa yhdessä, myös polveilevien päätöksentekoprosessien kirivaiheet, äkkijarrutukset ja aikalisät tulevat ymmärrettävämmiksi. Vuoropuhelun parantamiseksi myös päättäjät ovat lämpimästi tervetulleita kaupunkisuunnittelun vuorovaikutteisiin tilaisuuksiin. Toimiva kaupunki syntyy neuvottelun tuloksena ja keskustelu lisää sitkoa kriisien hetkellä.

Asukkaiden paikallistiedolla on entistä merkityksellisempi rooli kaupunkisuunnittelussa, sillä meillä ei ole taloustilanteen kiristyessä varaa tehdä sekundaa. Toivomme mukaan entistä kirjavampaa joukkoa lahtelaisia, jotta saamme yhä edustavampaa asukastietoa. Näin kaupunki pysyy jatkossakin omissa käsissämme.