Hyppää sisältöön

Kaupungin tärkeimmälle paikalle kaavoittaessa on oltava tarkkana

Kaupungin kaavoituksessa käynnistyi keväällä lahtelaisia kiinnostava asemakaavatyö. Torin länsilaidalla sijaitsevan Alatorin osalta selvitetään, sopisiko paikka keskustahotellille. Tässä blogissa esitellään näkökulmia, joita kaavoittaessa on otettava huomioon.
kuva äidistä ja kahdesta lapsesta Alatorin taideteoksen keskellä

Kirjoittaja: Juuso Heinämäki

Kirjoittaja on asemakaavoituksen vuorovaikutussuunnittelija, jonka tehtävänä on varmistaa, että lahtelaiset tietävät, mitä kaupunkiin suunnitellaan, ja miten he pääsevät osallistumaan suunnitteluun.

Uusi keskustahotelli on yksi kärkihankkeista pian valmistuvassa keskustavisiossa. Kaupunki ei itse hotelleja rakenna, vaan toiminnan käynnistää aina yksityinen taho. Kaupunki voi sen sijaan tarjota houkuttelevia paikkoja, joihin hotellitoimijat olisivat kiinnostuneita investoimaan. Keskustahotellille on muitakin kaavailtuja paikkoja, joten alatori on vaihtoehto muiden joukossa. Lahdessa on tällä hetkellä kymmenkunta potentiaalista tonttia hotellille, joista osassa on valmis tarkoituksenmukainen asemakaava. Työt alkavat toivottavasti jollakin sopivista tonteista mahdollisimman pian ja paine uuden hotellin saamiseksi kaupunkiin hellittää.

Onko Lahdessa tarvetta uudelle hotellille?

Lahden niukka hotellitarjonta hankaloittaa isojen tapahtumien järjestämistä. Osallistujille ja heidän matkaseurueilleen ei löydy riittävästi majoitusta keskustan ympäristössä, johon mielellään matkailijamme majoittaisimme. Lahti haluaa myös kehittyä tapahtumakaupunkina. Uusien suurtapahtumien houkuttelu kaupunkiin on haastavaa, jos tapahtumavieraille ei riitä majoitusta. Tarjonta luo siis mahdollisuuksia uusille tapahtumille.

Kaupungin tapahtumaväki varmasti odottaakin kiinnostuneena uutisia Luhdan korttelin hotellihankkeen etenemisestä. Viime vuosien kiinnostavimpia hankkeita oli tekeytymässä Ranta-Kartanoon, mutta koronapandemia ja sota Ukrainassa katkaisivat lupaavasti käynnistyneen hankkeen. Ranta-Kartanon tontti on edelleen varattuna ensisijaisesti hotellitoimintaa varten.

Muita tunnistettuja paikkoja hotellille on muun muassa Mukkulassa, Matkakeskuksessa ja Sibeliustalon vieressä, mutta yksikään näistä kaavoista ei ole lähtenyt toteutumaan. Niinpä kaupunki teetti vuonna 2022 selvityksen houkuttelevista sijainneista uudelle hotellille. Selvityksen tuloksen perusteella houkuttelevin sijainti on torin länsilaidalla, eli Alatorin ympäristössä. Asemakaavoituksen asiantuntijat ovatkin saaneet nyt tehtäväkseen tutkia, voisiko Alatorille sijoittaa hotellin.

Mitä arvoja Alatorilla on?

Alatori on kulttuurihistoriallisesti arvokas paikka, jossa sijaitsee vuonna 2015 remontoitu julkinen puisto. Puiston suunnittelijaa haettiin toriparkin rakentamisen yhteydessä kilpailulla, jonka voitti Jan-Erik Anderssonin kokonaistaideteos ”Toinen herääminen”. Puiston keskelle rakennettiin pergola, jonka keskellä on Sakari Tohkan Marjatta-veistos.

Uusitun puiston tavoitteena oli toimia kohtaamispaikkana kaikenikäisille. Puistosta löytyy pergolan ja penkkien lisäksi kuntoilulaitteita ja leikkivälineitä lapsille. Maisemallinen arvo torin kupeessa on ilmeinen, sillä puisto tuo kaivattua vehreyttä rakennettuun ympäristöön. Huomionarvioista on puiston nuori ikä, sen kasvillisuus kehittyy vuosien ja vuosikymmenien edetessä. Moni toivoisikin puistosta samanlaista vihreää keidasta, kuin se oli ennen toriparkin remonttia.

Keskustavisio 2040:ssä on tunnistettu tarve torin kehittämiseksi laajemminkin. Joidenkin mielestä Alatorin ja torin muodostama kokonaisuus koetaan liian suurena avonaisena kenttänä. Lahden alkuperäisessä Caweenin asemakaavassa (1878) myös torin länsireuna oli tarkoitettu rakennettavaksi. Asemakaava ei ole koskaan toteutunut näiltä osin. Nyt toria länsipuolelta rajaavat isommat rakennukset ovat Rauhankadulla, eikä torin kaupunkitila ole symmetrinen Mariankadun seremonia-akselin suhteen. Kriittisesti tulee toki arvioida missä määrin pian 150-vuotias asemakaava on merkityksellinen suhteessa nykypäivän lahtelaisten tarpeisiin käyttää kaupunkitilaa.

Vehreyttä, leikkiä ja taidetta voidaan sijoittaa tarvittaessa Alatorilta myös muualle, mutta ehkä keskeisimpiä kysymyksiä on vastakkainasettelu julkisen tilan ja yksityisen tilan välillä. Jos puiston paikalla on hotelli, tila ei ole samalla tavoin avoin kaikille lahtelaisille. Alatoria voidaan myös kehittää puistona, mutta hotellirakennus taas lukitsisi kehittämisen vuosikymmeniksi.

Asemakaava laaditaan osallisten ja asiantuntijoiden yhteistyöllä

Kaupunkisuunnittelussa on siis otettava huomioon monenlaisia näkökulmia. Kaavoittajan täytyy myös tarkastella millainen rakennus tontille mahtuisi ja miten se suhteutuisi muuhun rakennettuun ympäristöön. Jos hotellirakennuksen pohjapinta-ala on pieni, siitä tulee väistämättä korkea, jotta siihen saadaan mahdutettua taloudellisesti kannattava määrä hotellihuoneita. Kaupungin tärkeimmälle paikalle kaavoittaessa on tärkeää myös keskittyä rakentamisen laatuun. Laadukasta toteutusta voidaan selvittää myöhemmin esimerkiksi arkkitehtuurikilpailun avulla.

Oleellista on kuunnella ELY-keskuksen, ympäristövalvonnan ja museon, eli viranomaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Tontin ympäristön asukkaat on myös huomioitava suunnittelussa ja Alatorin hankkeen osalta erityistä on, että tontti sijaitsee kaikille lahtelaisille tärkeän kauppatorin vieressä.

Sitä, mihin Alatorin kaavoitushanke lopulta johtaa, ei vielä pysty kukaan ennustamaan. Kaavatyö voi päätyä myös lopputulokseen, että Alatoria halutaan kehittää puistona tai täydennysrakentaa muilla tavoin kuin hotellikäyttöön. Mahdollinen kehityssuunta on sekin, että nykyisen puiston annetaan kehittyä rauhassa.

Hanke elää julkisuudessa ja rakennusalan suhdanteissa

Keskustelu Alatorin hotellihankkeesta on jo tullut monille tutuksi paikallislehtien sivuilta. Helmikuussa Päijät-Hämeen tutkimusseura järjesti ansiokkaan keskustelutilaisuuden hotellihankkeesta. Sen sijaan kaupungin taholta hankkeesta ei ole vielä paljoa viestitty, miksi näin?

Alatorin hanke kuulutettiin vireille maaliskuun kaavoituskatsauksessa ja kaavoittajien työ on juuri alkanut. Seuraavaksi merkittävä hanke vaatii taustaselvityksiä, jonka pohjalta yhteinen keskustelu on hedelmällistä aloittaa. Nyt kevään ajalle työrauhaa haluttiin antaa myös Luhdan kortteliin suunnittelun hotellin edistämiseksi. Jos suunnitelmat Paavolassa etenevät, niillä saattaa olla vaikutusta myös hotellitonttien tarpeeseen muualla keskustassa.

Kutsumme asukkaat mukaan keskustelemaan Alatorin hotellihankkeesta, kun työ hankkeen kanssa on ehtinyt kunnolla käynnistyä. Osallisten mielipiteitä kerätessä ensiarvoisen tärkeää on tavoittaa kattava joukko eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia lahtelaisia. Perustamme jo nyt hankkeelle postituslistan, johon liittymällä saat suoraan sähköpostiisi viimeisimmät tiedot hankkeen etenemisestä ja kutsut tuleviin asukastilaisuuksiin. Mikäli olet kiinnostunut hankkeesta, liity mukaan postituslistalle täällä.

 

Alatorin kaavatyön verkkosivu