Hyppää sisältöön

Asuinympäristö voi vaikuttaa monin tavoin ihmisten terveyteen

Ihmisten terveys on kiinteästi kytköksissä ympäristöön, ja siksi myös asumisympäristöllä voi olla merkittävä vaikutus hyvinvointiin. Ideoimme yhdessä asukkaiden kanssa asuinympäristöjen terveellisyyttä Lahdessa.

Kirjoittaja: Päivi Sieppi

Kirjoittaja on Lahden kaupungin ympäristöneuvontapäällikkö ja URBACT-hankkeen projektipäällikkö.

Asuinympäristö voi vaikuttaa monin tavoin ihmisten terveyteen. Esimerkiksi turvalliset kävely- ja pyöräilyreitit, puistot ja muut liikuntamahdollisuudet voivat edistää fyysistä aktiivisuutta ja terveellisiä elämäntapoja. Luontokontaktien merkityksestä ja tärkeydestä ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen saadaan koko ajan lisää tutkimustietoa.

Myös sosiaalinen ympäristö ja yhteisöllisyys voivat vaikuttaa myönteisesti ihmisten hyvinvointiin.

Esimerkiksi melu voi puolestaan aiheuttaa stressiä ja unihäiriöitä. Ilman laadussa voi olla alueellisia eroja, mikä voi vaikuttaa hengitysterveyteen.

Kysyimme syyskuussa lahtelaisilta ideakyselyn avulla, miten asuinympäristöjen terveellisyyttä voitaisiin parantaa. Saimme kyselyyn sadalta asukkaalta yhteensä kaksi sataa hyvää ideaa. Ideoista poimittiin kaksi suosittua teemaa jatkotyöstöön: ympäristön viihtyisyys ja yhteisöllisyys.

Ympäristön viihtyisyyteen liittyen asukkaat esittivät paljon ideoita roskaamisen ehkäisyyn, viherratkaisuihin ja kaupunkiviljelyyn. Yhteisöllisyyteen liittyivät monet liikkumisen ja yhteiskäytön ideat.

Työpajat Mukkulan ja Kivimaan asukkaille

Järjestimme online-työpajan Mukkulan ja Kivimaan asukkaille ideoiden jatkotyöstämiseksi. Mukana oli useita kaupungin edustajia. Työstimme neljää eniten ääniä saanutta ideaa, joista syntyi valmiita aloitteita asuinympäristön terveellisyyden parantamiseksi. Ehdotukset lähtevät koottuna raporttina mm. kumppanuuspöytiin ja Lahden kaupungin asiantuntijoille. Seuraamme ideoiden etenemistä, ja järjestämme tarvittaessa uusia kehitystyöpajoja.

Ideakyselyn ja työpajat toteutti muotoilutoimisto 2Loops yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. Työ liittyy Luontoaskel terveyteen -ohjelmaan, jossa tavoitellaan ihmisen ja muun luonnon samanaikaista hyvinvointia.

Luontoaskel terveyteen -ohjelma toimii esimerkkinä laaja-alaisen terveysajattelun ohjelmasta kansainväliselle kaupunkijoukolle osana One Health 4 Cities -hanketta. Lahden lisäksi hankkeessa on mukana kahdeksan muuta eurooppalaista kaupunkia. Tämä kaupunkien verkosto haluaa kehittää parhaat käytännöt, työkalut ja menetelmät, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen One Health (yhteinen terveys) -lähestymistavan sisällyttämisen kaupunkien strategioihin ja toimenpiteisiin.

Lue lisää aiheesta

URBACT – Kaupunkiverkosto kokonaisvaltaisen terveysajattelun kehittäjänä

Luontoaskel terveyteen -ohjelma 2022-2032 (paijatha.fi)

 

Lisätiedot

Aihealueet