Hyppää sisältöön

Kivimaan monitoimitalon vanhaan osaan asennetaan talotekniikkaa

Kivimaan monitoimitalon vanha osa eli keltainen talo on peruskorjausvaiheessa. Huhtikuun blogissa seurataan keltaisen talon uusien rakenteiden ja pintojen valmistumista.

Kirjoittaja: Esa Uk­ko­la

Kirjoittaja työskentelee Kivimaan koulussa luokanopettajana.

Mo­ni­toi­mi­ta­lon pe­rus­kor­jaus­vai­hees­sa uut­ta ta­lo­tek­niik­kaa asen­ne­taan ja uu­det ti­la­rat­kai­sut tu­le­vat nä­ky­väk­si.

Keltaisen rakennuksen ullakon ilmastointikonehuoneen yläpuoliset kattorakenteet on vahvistettu vastaamaan nykyaikaisia turvallisuusmääräyksiä ja lujuuslaskelmia. Ilmastointikone täyttää käytännössä koko huoneen pinta-alan. Ullakkohuoneen eristettyjen seinien ja ulkoseinien välinen tila jää kylmätilaksi.

Ilmastointikonehuone ullakolla

Kolmannessa eli ylimmässä kerroksessa työvaiheet ovat pisimmällä. Ilmastoinnin ja muun talotekniikan asennustyön edellyttämä pölysuojaus on aloitettu. Oppimisympäristön sähkö- ja LVI-asennustyöt ovat jo osittain valmiina. Oppimisympäristöjen uudet väliseinät on rakennettu ja seinien pinnat on pääosin tasoitettu.

Kolmannen kerroksen asennustöitä

Toisen kerroksen oppimisympäristöjen talotekniikan asennuksen vuoro on kolmannen kerroksen jälkeen. Uusien rakenteiden valmistuminen etenee samalla tavalla kuin purkuvaiheessakin; ylimmästä kerroksesta edetään suunnitelmallisesti alaspäin. Pölysuojaus on aloitettu ja putkistojen kannattimet ovat valmiina odottamassa asentajien saapumista.

Toinen kerros odottaa asentajia

Koulusihteereiden, rehtoreiden, opettajien ja ohjaajien työ- ja taukotilojen rakenteet ovat jo valmiina toisen kerroksen eteläpäädyssä. Uudet väliseinät on asennettu paikoilleen

Toisen kerroksen taukotilaa

Ensimmäisessä kerroksessa on uusien pintojen rakentaminen vasta alkuvaiheessa. Purkumateriaalit on poistettu, mutta väliseinien rakentaminen uusien lattiapintojen päälle on vielä kesken.

Ensimmäisessä kerroksessa vasta aloitellaan

Kellarikerrokseen on muurattu oppilashuollon tilojen uudet väliseinät. Toistaiseksi oppilashuollon tilat sijaitsevat väliaikaisissa tiloissaan B-parakissa.  Keltaisen rakennuksen eteläpäähän valmistuvat muun muassa hammashuollon, kouluterveydenhuollon, koulupsykologin ja koulukuraattorin tilat.

Oppilashuollon tilat kellarikerroksessa

Kellarikerroksen puolivälissä saa alkunsa hissikuilu, joka tekee monitoimitalo Aarteen esteettömäksi. Nuorisotoimen tilat, joita esi- ja alkuopetuksen oppilaat käyttävät aamupäivisin, alkavat uuden hissikuilun ovelta.

 

Kellarikerroksesta alkava hissikuilu on valmistunut

Kivimaan koulu on Vihreä lippu -koulu, joten jo rakennusvaiheessa ympäristövaikutuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Keltaiseen rakennukseen valmistuu monitoimitalo Aarteen pienempi liikuntasali, jonka lattian alle on puhaltamalla asennettu puhdistetusta keräyslasista Suomessa valmistettu kevyt murskemateriaali, vaahtolasi. Vaahtolasissa ei ole orgaanista ainesta ja sen hiilijalanjälki on luokkansa alhaisin. Sama alhaisen hiilijalanjäljen murskemateriaali on asennettu jo käytössä olevan, Aarteen suuremman liikuntasalin lattian alle.

Liikuntasalin alle on puhallettu vaahtolasimurske

Seuraavassa peruskorjausvaiheen blogissa esitellään lisää uusien oppimisympäristöjen rakennustöiden etenemistä.