Hyppää sisältöön

Kivimaan monitoimitalossa työt etenevät vaiheittain eri rakennuslohkoissa

Kivimaan monitoimitalon runkorakentamisvaihe alkaa olla loppusuoralla ja rakennus on saanut muotonsa. Talo on talvisista rakentamissäistä johtuen sääsuojan alla, joten projektin eteneminen ei välity sivustakatsojalle samalla tavalla kuin tähän asti.

Kirjoittaja: Mikko Lahti ja Tomi Tenhunen

Mikko Lahti on Kivimaan koulun matemaattisten aineiden opettaja ja Tomi Tenhunen on Lahden Tilakeskuksen projektipäällikkö.

Kivimaan monitoimitalohanke on jaettu neljään lohkoon. A-lohko käsittää vanhan koulurakennuksen, jossa on oppilashuolto- ja hallintotiloja sekä esi- ja yleisopetusta. Lohkot B, C ja D ovat uutta osaa ja niihin kuuluvat: luonnontieteet ja kielet, kuvataide, käsityö ja kotitalous sekä liikuntatilat ja erikoisluokkia.

Uudessa osassa vesikatto- ja julkisivumuuraustyöt ovat lähes valmiita ja työn alla ovat sisätilojen väliseinä- ja maalaustyöt. Ulkokuori on jo säältä suojassa ja sisällä on työmaa-aikainen lämmitys päällä. Ilmanvaihtokonehuoneen asennukset ovat alkamassa ja portaikot on valettu. Teknisten järjestelmien asennus alkaa.

Helmikuun blogin valokuvat ovat rakennuksen uudesta osasta

Aulan paikallavaluportaikko on työn alla.
Väliseinätyöt ovat käynnissä.
Aulatila alkaa hahmottua.

Kivimaan monitoimitalon rakennusaikataulu

Kivimaan monitoimitalo rakentuu vaiheittain. Ensin valmistuu uusi osa 2021, jonka jälkeen alkaa vanhan puolen perusparannus. Liikunta-alueet rakennetaan vuoden 2023 aikana. Käyttäjiä monitoimitalossa tulee olemaan noin 900.

Kuvat: Mikko Lahti