Hyppää sisältöön

Kuntakokeiluissa kehitetään tulevaisuuden työllisyyspalveluja

Keväällä käynnistyvä uusi työvoimapalvelumalli tarjoaa vahvaa tukea työttömyyden alkuun. Muutoksia on luvassa myös pidempään työttömänä olleiden asiointiin.

Kirjoittaja: Taisto Tuominen

Kirjoittaja on Lahden kaupungin työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, joka johtaa samalla Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilua. Kokeilussa ovat mukana Lahden kaupungin lisäksi Asikkalan, Hollolan ja Kärkölän kunnat sekä Orimattilan kaupunki.

Työllisyyden kuntakokeiluissa ja TE-palveluissa otetaan keväällä käyttöön uusi työvoimapalvelumalli. Se perustuu lakimuutokseen, joka astuu voimaan 2. toukokuuta 2022.

Uudessa työvoimapalvelumallissa työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Mallin tarkoitus on tarjota vahvaa tukea työttömyyden alkuun, jotta työttömyys ei pitkittyisi. Uuteen asiakkaaseen otetaan yhteyttä ensimmäisen kerran viimeistään viiden päivän kuluessa siitä, kun hän on käynnistänyt työnhakunsa ja ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

Työnhakija-asiakkaan ensimmäiset kuukaudet ovat tiivistä työnhakua ja omavalmentajaa tavataan noin kahden viikon välein. Omavalmentaja pystyy tukemaan työnhakijaa työnhaussa monin eri tavoin: tarjoamalla palveluja työnhaun tueksi, auttamalla kartoittamaan avoinna olevia paikkoja sekä muun muassa täsmentämällä työnhakijan osaamista ja hakutoiveita vastaamaan työnantajien tarpeita.

Uuteen malliin kytkeytyy tiiviisti ajatus siitä, että jos työkyky on kunnossa, niin kuukaudessa tulee hakea vähintään neljää avointa työpaikkaa. Omavalmentajat tuovat apunsa asiakkaille myös sen pohtimiseen, mitkä paikat olisivat sellaisia, että asiakkaan osaaminen ja mielenkiinnot kohtaisivat työnantajien tarpeet. Työnhakijoiden on siis jatkossakin haettava työtä työttömyysetuuden saamiseksi, mutta mahdollisuudet vaikuttaa haettaviin paikkoihin ja erilaiset hakutavat lisääntyvät.

Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen aloitti tehtävässään Lahden kaupungilla joulukuussa 2021.

Tehostetut työnhakujaksot myös pidempään asiakkaina olleille

Vaikka uuden työvoimapalvelumallin suurimmat uudistukset kohdistuvatkin työttömyyden alkuun, tulee muutoksia myös pidempään työttömän olleiden asiointiin. Mallissa on tarkoitus toteuttaa yhden kuukauden mittainen tehostettu työnhakujakso aina kuuden kuukauden työttömyyden välein. Tämän yhden kuukauden aikana asiakas tapaa omavalmentajaa tiiviimmin ja päivittää sekä tilannettaan että työnhaun suunnitelmaansa yhdessä valmentajan kanssa. Tehostetut työnhaun jaksot ovat hyviä välipysäkkejä, joissa omaa työnhakua voi yhdessä omavalmentajan kanssa pohtia ja miettiä, olisiko erilaisista palveluista tai koulutuksista apua.

Työllisyyden kuntakokeilut jatkuvat vuoden 2024 loppuun, jolloin toteutuu mahdollisesti TE-palveluiden siirto kunnille. Nykyiset kuntakokeilut ovatkin hyviä ”laboratorioita” tulevaisuuden asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseksi ja vuoden 2024 uudistuksia varten niin työnhakijoille kuin työnantajille.

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja. Lähivuosien aikana toteutuu monia isoja muutoksia, joita pääsen toteuttamaan yhdessä työllisyydenhoidon ja TE-palvelujen ammattilaisten kanssa.